Ελλάδα - μικρός, όμορφος και συναρπαστικός τόπος

αφίσα εκδήλωσης
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · *Διαδίκτυο // Δημοσίευση: 17 Ιουν 2013

διαγωνισμός φωτογραφίας των Φίλων της Φύσης

Οι ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ (ΦτΦ) μεταξύ των άλλων παρεμβάσεων για την Οικολογία, την Κοινωνία και τον Πολιτισμό θέλουν να συμβάλλουν στην προβολή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού της χώρας μας, αλλά και των πρωτόγνωρων μορφών παρεμβάσεων τμημάτων της Ελληνικής Κοινωνίας για να αντιμετωπίσουν την κρίση.

Συνέχεια της έκθεσης, της ημερίδας και των θέσεων για τον τουρισμό (Μάρτιος 2013 http://naturefriends-gr.blogspot.gr/2013/03/blog-post_29.html) οι ΦτΦ προκηρύσσουν φωτογραφικό διαγωνισμό με τίτλο «Ελλάδα – μικρός, όμορφος και συναρπαστικός τόπος». Ο τίτλος του διαγωνισμού βασίζεται στο παγκοσμίως γνωστό βιβλίο του Σουμάχερ «Το μικρό είναι όμορφο» ("Small is Beautiful") που θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα βιβλία της Οικολογίας και περιλαμβάνεται στα 100 σπουδαιότερα βιβλία από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά.

 

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας έχει ως σκοπό:

α) την προβολή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού της χώρας μας στο εξωτερικό ως μια συμβολή των ΦτΦ στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

β) την προβολή των μορφών παρεμβάσεων της ελληνικής κοινωνίας για να αντιμετωπίσει την κρίση.

 

Θέματα διαγωνισμού

Κατηγορία Α΄ - Θέματα σχετικά με τον τουρισμό [Ψηφιακές έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες]:

1. Aνθρώπινες κατασκευές σε ανθρώπινο μέτρο
2. Φύση - μικρόκοσμος
3. Συναντήσεις (ένας τόπος μια ανθρώπινη ιστορία)

Ενδεικτικές περιγραφές: τα μικρά απλά καθημερινά πράγματα που όμως έχουν μεγάλη αξία και που μας δίνουν χαρά όταν τα συναντάμε σ' έναν τουριστικό προορισμό. Έναν μικρό αρχαιολογικό χώρο, ένα κτήριο που έζησε και δημιούργησε ένας καλλιτέχνης ή ένας συγγραφέας ή…, ένα μικρό παλιό καφενεδάκι/ταβερνάκι, ένα μικρό δεντράκι που φυτρώνει σιγά σιγά, μια φωλιά πουλιών κλπ.

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην Κατηγορία Α’ παρουσιάζονται τα θετικά της Ελλάδας. Οι φωτογραφίες θα «ταξιδέψουν» στο εξωτερικό με σκοπό την προβολή της χώρας.]

Κατηγορία Β’ - Θέματα σχετικά με την αλληλεγγύη και την αντιμετώπιση της κρίσης [Ψηφιακές, έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες]:

1. Η Ελλάδα της συνεργασίας και της αλληλεγγύης ,
2. Οι τοίχοι της Ελλάδας έχουν φωνή (εδώ θα μπορούσαν να φωτογραφηθούν graffiti με πολιτικό, κοινωνικό περιεχόμενο)

Ενδεικτικές περιγραφές: Αντιστάσεις στην καταστολή, προστασία του φυσικού και του αστικού περιβάλλοντος, ανθρώπινες σκηνές συνεργασίας και αλληλεγγύης, μετανάστες, αντιφασιστικές εκδηλώσεις, υπεράσπιση αδυνάτων και μειονοτήτων κ.λπ.

 

Κανονισμός του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους/ες τους φωτογράφους του κόσμου. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Κάθε φωτογράφος μπορεί να καταθέσει μέχρι 2 έργα ανά θέμα και ανά χρώμα.

Παραδείγματα:

Η Κατηγορία Α΄ έχει 3 θέματα. Εδώ, ο κάθε φωτογράφος μπορεί να συμμετέχει με 2 φωτογραφίες ανά θέμα και ανά χρώμα. Δηλαδή με δύο έγχρωμες και με δύο ασπρόμαυρες ανά θέμα, συνολικά μέχρι και με 12 φωτογραφίες στην κατηγορία.

Η Κατηγορία Β΄ έχει 2 θέματα. Εδώ μπορεί να συμμετέχει με 2 φωτογραφίες ανά θέμα και ανά χρώμα. Δηλαδή με δύο έγχρωμες και με δύο ασπρόμαυρες ανά θέμα, συνολικά μέχρι και με 8 φωτογραφίες στην κατηγορία.

Με την αποστολή των έργων ο δημιουργός τους αποδέχεται τον κανονισμό του διαγωνισμού.

Οι φωτογραφίες που θα σταλούν δεν θα πρέπει να έχουν λάβει μέρος σε άλλο διαγωνισμό.

Ο χρόνος λήψης των φωτογραφιών θα πρέπει να είναι από 1/1/2009 και εντεύθεν.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα ότι η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού (μη αναγραφή στοιχείων, αναληθή στοιχεία, αποστολή περισσότερων των επιτρεπόμενων φωτογραφιών κλπ) αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την κρίση.

Οι φωτογραφίες που δεν θα είναι σύμφωνες με τους όρους που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση θα απορρίπτονται.

Οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι διοργανωτές μπορούν να διακόψουν αυτόν ή να παρατείνουν τη διάρκειά του ή να τον ακυρώσουν για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση ακύρωσης ή διακοπής του Διαγωνισμού, ακυρώνονται, χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων στην έκθεση πλευρών, τα οποία προβλέπονται στους παρόντες όρους.

 

Μεγέθη και περιγραφές φωτογραφιών

Γίνονται δεκτές μόνον ψηφιακές φωτογραφίες. Τύπος φωτογραφιών JPG ή PNG με ανάλυση τουλάχιστον 72 dpi και με τουλάχιστον 3.000 pixels την μακρύτερη πλευρά. Φωτομοντάζ δεν γίνονται δεκτά. Οι υποβαλλόμενες φωτογραφίες δεν πρέπει να έχουν μέγεθος μεγαλύτερο των 5ΜΒ ούτε μικρότερο των 500ΚΒ έκαστη.

Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν τίτλο και υποχρεωτικά μία σύντομη περιγραφή (30 λέξεις το περισσότερο). Η περιγραφή θα είναι στην Ελληνική γλώσσα και αν είναι δυνατόν και στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά γιατί ο προγραμματισμός μας είναι τα βραβευμένα έργα να παρουσιαστούν και εκτός Ελλάδας.

Για το όνομα του αρχείου θα ακολουθηθεί η εξής σειρά:

Κατηγορία_Χώρα_Ταχ.τομέας_Όνομα_Επώνυμο_ΤίτλοςΦωτογραφίας_Τόπος Λήψης

Παράδειγμα: Α1_Greece_10441_Petros_Athanasiou_Louloudi_Syros

(Τα στοιχεία αυτά θα γραφούν με λατινικούς χαρακτήρες)

 

Αποστολή φωτογραφιών - αίτηση συμμετοχής

Οι φωτογραφίες μπορούν να αποσταλούν μόνο μέσω της ειδικής φόρμας / αίτησης που θα βρείτε στο site των ΦτΦ: www.nfgr.org. Η κάθε αίτηση αναφέρεται σε μία μόνο θεματική και επιτρέπει την αποστολή μέχρι 2 φωτογραφιών. Επομένως θα πρέπει μα συμπληρώσετε τόσες αιτήσεις όσες είναι οι θεματικές ενότητες, ανά χρώμα, που επιθυμείτε να συμμετέχετε. Εάν θέλετε να συμμετέχετε σε όλες τις θεματικές και με έγχρωμες και με ασπρόμαυρες φωτογραφίες, θα πρέπει να συμπληρώσετε 10 αιτήσεις (5 θεματικές επί 2 χρώματα). Το ανώτερο επιτρεπτό όριο των συνημμένων φωτογραφιών για κάθε αίτηση είναι 10 ΜΒ.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής: 22 Νοεμβρίου 2013

 

Επιλογή των φωτογραφιών που θα διακριθούν

Η επιλογή των φωτογραφιών που θα διακριθούν θα γίνει από τους:

Ελένη Μπουρολιά (Φωτογράφος - ΦτΦ),
Ιωάννα Γεωργοπούλου (Φωτογράφος - ΝΦτΦ),
Γιάννης Βέλλης (Η.Φ.Δ. - Φωτογραφικός Κόσμος),
Πάρις Τσάρτας (Καθηγητής Κοινωνιολογίας),
Πόπη Τσάγκαρη (Εναλλακτικός Τουρισμός),
Σύλλα Παπαγιανοπούλου (Αγροτοτουρισμός),
Γιάννης Γιαννακόπουλος (Καθηγητής φωτογραφίας).
Συμβουλευτικά συμμετέχει o bleeps – graffiti

Η κρίση της Επιτροπής θα ολοκληρωθεί μέχρι της 31/12/2013. Η απόφαση της Επιτροπής είναι οριστική και αμετάκλητη.

Οι τρεις καλύτερες φωτογραφίες από κάθε θέμα και χρώμα θα λάβουν ένα βραβείο.

Όλοι οι συμμετέχοντες δημιουργοί θα λάβουν ένα πιστοποιητικό συμμετοχής. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα κοινοποιηθούν αμέσως μετά την απόφαση της Επιτροπής με e-mail και θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο www.nfgr.org, καθώς και σε άλλα μέσα ενημέρωσης των Φίλων της Φύση῎

 

Δημοσίευση των φωτογραφιών

Οι διακριθείσες φωτογραφίες θα δημοσιευτούν σε ψηφιακό ή/και έντυπο κατάλογο του οποίου η μορφή θα αποφασιστεί μετά την κρίση της επιτροπής και πριν την τελετή απονομής.

 

Αναπαραγωγή και πνευματικά δικαιώματα

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δηλώνουν ότι παραχωρούν στους διοργανωτές του διαγωνισμού το δικαίωμα δημοσίευσης, έκθεσης και εκτύπωσης των φωτογραφιών καθώς επίσης για εκδόσεις, αναρτήσεις σε sites - blogs, δημοσιεύεις, παρουσιάσεις των ΦτΦ, οι οποίοι δεσμεύονται ότι θα αναφέρουν το όνομα του φωτογράφου.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των διοργανωτών.

Οι οργανωτές θεωρούν δεδομένο ότι οι δημιουργοί διαθέτουν πλήρη δικαιώματα επί των φωτογραφιών που υποβάλλουν και ότι τυχόν απεικονιζόμενα σ’ αυτές πρόσωπα συμφωνούν με τη δημοσίευσή τους.

 

Τελετή Απονομής και Έκθεση

Η τελετή απονομής και η έκθεση θα πραγματοποιηθούν μέχρι τον Απρίλιο 2014 σε ημερομηνία και τοποθεσία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως. Στη συνέχεια τα έργα θα εκτεθούν και σε άλλες εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Κατεβάστε το κάλεσμα για τον διαγωνισμό και τους όρους συμμετοχής σε μορφή pdf: Διαγωνισμός φωτογραφίας 2013