Πρόγραμμα Υποτροφιών από τη σχολή Εικαστικών & Φωτογραφικών Σπουδών Όραμα

λογότυπο φορέα
· Διάφορα · Αθήνα · Αμπελόκηποι // Δημοσίευση: 04 Αυγ 2013

υποτροφία για το Α' και Β' έτος του Βασικού Προγράμματος που καλύπτει το 100% των ετήσιων διδάκτρων

Η σχολή Εικαστικών & Φωτογραφικών Σπουδών Όραμα χορηγεί από μία υποτροφία για το Α' και Β' έτος του Βασικού Προγράμματος που καλύπτει το 100% των ετήσιων διδάκτρων. Η υποτροφίες θα δοθούν με καλλιτεχνικά, οικονομικά κριτήρια και κατόπιν συνέντευξης των επιλεχθέντων υποψήφιων.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Α ΕΤΟΣ
Απευθύνετε σε αρχάριους που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη φωτογραφική τους παιδεία. Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να στείλει σε ψηφιακή μορφή 5 φωτογραφίες ελεύθερης θεματολογίας και ένα κείμενο μέχρι 200 λέξεις όπου θα αναγράφει τις σκέψεις και τις απόψεις του για την φωτογραφία.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΤΟΣ
Απευθύνετε σε όσους έχουν τη βασική τεχνική και θεωρητική κατάρτιση και θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να στείλει σε ψηφιακή μορφή 15 - 20 φωτογραφίες ελεύθερης θεματολογίας και ένα κείμενο μέχρι 200 λέξεις όπου θα αναγράφει τις σκέψεις και τις απόψεις του για την φωτογραφία.

Όροι συμμετοχής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι από 18 χρονών και άνω και μπορούν να κάνουν αίτηση για μόνο ένα από τα δύο προγράμματα υποτροφιών.
Οι φωτογραφίες και το κείμενο που θα αποσταλούν θα πρέπει να αποτελούν πνευματική δημιουργία και ιδιοκτησία του υποψήφιου.
Φωτογραφίες με λογότυπα,watermarks ή άλλα διακριτικά δεν θα γίνονται δεκτές.
Κατά τη δεύτερη φάση της επιλογής θα πρέπει να προσκομισθούν δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την οικονομική κατάσταση του υποψήφιου: αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων των δύο τελευταίων ετών και κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον υπάρχει.

Διαδικασία

Οι επιλεχθέντες υποψήφιοι που θα προκύψουν ύστερα από την αξιολόγηση των φωτογραφιών και του κειμένου τους, θα ειδοποιηθούν από την γραμματεία της σχολής για να περάσουν από συνέντευξη, στην οποία θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της οικονομικής τους κατάστασης.
Η αποστολή των φωτογραφιών και του κειμένου γίνεται μόνο στο e-mail orama@oramastudies.gr στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου, ενώ το υλικό θα αποσταλεί σε συμπιεσμένο φάκελο με το ονομ/μο του. Τα φωτογραφικά αρχεία θα πρέπει να είναι σε jpeg μορφή στα 72dpi με ελάχιστη διάσταση της μεγαλύτερης πλευράς τα 1024 pixels.

H αποστολή του υλικού θα πρέπει να γίνει ως την Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2013.
Οι δύο νικητές θα ανακοινωθούν από το site και την σελίδα του facebook της σχολής την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013.