Ταχύρυθμο Σεμινάριο για την Τεχνική της Φωτογραφίας

αφίσα σεμιναρίου
· Διαλέξεις - Ομιλίες · Αθήνα // Δημοσίευση: 25 Ιαν 2010

από το Φωτογραφικό Σύλλογο ΕΝΝΕΑ

Το ταχύρυθμο σεμινάριο φωτογραφίας απευθύνεται κυρίως στον αρχάριο, αλλά και σε όποιον θέλει να βελτιώσει τις γνώσεις του, όσον αφορά στην τεχνική λήψης της φωτογραφίας. Διαρκεί 28 ώρες και πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα σε τετράωρες συναντήσεις.

Οι συναντήσεις αυτές για φέτος θα γίνονται κάθε Τετάρτη από τις 6.00 μμ έως 10.00 μμ. Κατά τη διάρκεια των παραδόσεων στους συμμετέχοντες ανατίθενται εργασίες, τις οποίες εκτελούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που ακολουθεί. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην επόμενη συνάντηση και κρίνονται με απολύτως τεχνικά κριτήρια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα παραδόσεων καλύπτει:

  • Φωτογραφικές Μηχανές
  • Ταχύτητες – Κλείστρα
  • Φακοί – Διαφράγματα
  • Φιλμ
  • Φωτομέτρηση
  • Φίλτρα
  • Φλας
  • Ψηφιακή Φωτογραφία (CCD & CMOS, ανάλυση, τύποι αρχείων εικόνας, φακοί για την ψηφιακή φωτογραφία, ψηφιακές κάρτες, κ.α.)

Είναι ευνόητο πως το ταχύρυθμο σεμινάριο, σε καμία περίπτωση, δεν έχει την αναλυτικότητα του Bασικού και δεν καλύπτει όλη την ύλη του.