Η κριτική της φωτογραφικής κριτικής

ασπρόμαυρη φωτογραφία, ερηπομένο σπίτι, δέντρο, πόρτα, καρέκλα
· Διαλέξεις - Ομιλίες · Αθήνα · Περιστέρι // Δημοσίευση: 14 Οκτ 2013

ομιλία του Βασίλη Πρωτοπαπά στους Φωτογραφικούς Παράλληλους

Ο σύλλογος Φωτογραφικοί Παράλληλοι φιλοξενεί την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013, στις 19:00, στο χώρο του συλλόγου, (Κρέσνας & Καραϊσκάκη, στο Περιστέρι) τον Βασίλη Πρωτοπαπά ο οποίος Θα μιλήσει για την κριτική της φωτογραφικής κριτικής.

Πώς κρίνουμε τις φωτογραφίες;
Υπάρχουν κανόνες;
Ποιός τους καθορίζει;
Πόσο σίγουροι μπορούμε να είμαστε;
Ιερατείο και ελευθερία.