Reverse Your View

αφίσα εκδήλωσης
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · Αθήνα // Δημοσίευση: 12 Mar 2014

πανελλήνιος διαγωνισμός φωτογραφίας από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Νέας Σμύρνης

Πανελλήνιος Διαγωνισμός φωτογραφίας με τίτλο "ReverseYourView" διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Νέας Σμύρνης και θα έχει διάρκεια έως και τις 11 Απριλίου 2014.

REVERSEYOURVIEW - ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ DSLR

Οι δύσκολες συνθήκες της οικονομικής κρίσης έχουν δημιουργήσει ένα θολό τοπίο στις πόλεις, με ανθρώπους σκυθρωπούς και προβληματισμένους να συνθέτουν τις εικόνες της καθημερινότητας μας. Θέλοντας να διώξουμε, έστω και για λίγο, τη μιζέρια και τη σκοτεινιά των προβλημάτων μας θελήσαμε να προσπαθήσουμε να αντιστρέψουμε την οπτική μας και να βρούμε εικόνες αισιόδοξες που υπογραμμίζουν τη θετικότητα και την ελπίδα. Εκτός από τα, πολλές φορές ανυπόφορα, προβλήματα, η κρίση μας προκαλεί να εκτιμήσουμε τα ουσιώδη, να αλλάξουμε και να εξελιχτούμε. Έτσι, ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Νέας Σμύρνης αποφάσισε να προσκαλέσει όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν, στο Reverse Your View, σε αυτή τη δύσκολη πρωτοβουλία αντιστροφής της οπτικής μας απέναντι σε όσα αποτελούν τη καθημερινότητα μέσα στην πόλη μας. Απευθύνουμε πρόσκληση ελεύθερης συμμετοχής σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους αλλά και σε κάθε άνθρωπο με καλλιτεχνική διάθεση και θέληση να ανακαλύψει και να φωτογραφίσει τις θετικές όψεις της κρίσης στη πόλη του.

Οι φωτογραφίες θα περάσουν από την αξιολόγηση ειδικής επιτροπής, που θα συσταθεί ειδικά για αυτό το σκοπό. Τα κριτήρια επιλογής θα είναι αισθητικά, καλλιτεχνικά και η σχετικότητα με το θέμα του διαγωνισμού. Η επιτροπή θα αποτελείται από τους:

 • Κωστής Αντωνιάδης - Καθηγητής Φωτογραφίας ΑΤΕΙ Αθηνών
 • Μιχάλης Κυρζίδης - Art Director του Περιοδικού Φωτογράφος
 • Φώτης Καζάζης - Φωτογράφος
 • Θεόδωρος Γρηγοριάδης - Λογοτέχνης
 • Ισμήνη Καπάνταη - Λογοτέχνης
 • Βαγγέλης Χατζατουριάν - Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού - Φωτογράφος

Οι πέντε καλύτερες θα διακοσμήσουν, το εξωτερικό του Πολυχώρου Γαλαξία στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης καθώς και δημόσιους χώρους της πόλης ενώ στον κάτοχο του πρώτου βραβείου καλύτερης φωτογραφίας θα δοθεί μια φωτογραφική μηχανή DSLR. Οι νικήτριες φωτογραφίες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης.

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 05/03/2014
ΛΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 11/04/2014
Όλες οι φωτογραφίες θα συμμετέχουν σε έκθεση στον Δημοτικό Πολυχώρο Γαλαξία που θα διαρκέσει από 29 Απριλίου έως 4 Μαΐου 2014.

 Όροι Συμμετοχής

 1. Κάθε διαγωνιζόμενος επιτρέπεται να συμμετάσχει με μέχρι 2 φωτογραφίες. Πρέπει να σημειώνεται η κατηγορία που αφορά η φωτογραφία, ο τίτλος της και μια μικρή περιγραφή, ο λήπτης, καθώς και ο χρόνος και ο τόπος λήψης της φωτογραφίας.
 2. Οι φωτογραφίες πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στο mail polltistikosphoto@yahoo.gr ή ταχυδρομικώς αποθηκευμένες σε CD στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 16, Νέα Σμύρνη. Τα CD δεν θα επιστραφούν.
 3. Η ημερομηνία λήξης αποστολής συμμετοχών ορίζεται η 2 Απριλίου 2014.
 4. Γίνονται δεκτές μόνον ψηφιακές φωτογραφίες. Μορφή φωτογραφιών JPG (image quality 12) με ανάλυση τουλάχιστον 72 dpi και με τουλάχιστον 3.000 pixels τη μακρύτερη πλευρά. Οι υποβαλλόμενες φωτογραφίες δεν πρέπει να έχουν μέγεθος μεγαλύτερο των 10mb ούτε μικρότερο των 2m b έκαστη.
 5. Η ονομασία των ψηφιακών αρχείων που θα αποσταλούν θα πρέπει να αποτελείται από το επώνυμο του φωτογράφου με λατινικούς χαρακτήρες ακολουθούμενο από κάτω παύλα L) ακολούθως το πρώτο γράμμα του μικρού ονόματος ακολουθούμενο από κάτω παύλα (J και τελικώς τον αριθμό της εικόνας, π.χ. Για τον Παπαδόπουλο Νικόλαο: Papadopoulos_N_01 .jpg.
 6. Γίνονται δεκτές έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Επιτρέπεται η ελαφριά επεξεργασία της φωτογραφίας οτσν τομέα της φωτεινότητας, του κοντράστ; η μετατροπή έγχρωμης σε ασπρόμαυρη, η κατάτμηση (crop) της πρωτότυπης, και όλες γενικά οι επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν και στο σκοτεινό θάλαμο. Δεν επιτρέπεται το μοντάζ (σύνθεση), η προσθήκη ψηφιακής κορνίζας και υπογραφής (watermark), η αφαίρεση, η προσθήκη στοιχείων της εικόνας και ο μερικός αποχρωματισμός (τμήματος ή στοιχείου) της εικόνας και οποιαδήποτε τοπική επεξεργασία.
 7. Οι φωτογραφίες με πιθανόν ανάρμοστο περιεχόμενο θα αποκλείονται και δε θα γίνονται δεκτές φωτογραφίες που έχουν διακριθεί σε άλλον διαγωνισμό.
 8. Οι φωτογραφίες θα περάσουν την αξιολόγηση ειδικής επιτροπής, που θα συσταθεί ειδικά για αυτά το σκοπό. Η τελετή απονομής και η έκθεση θα πραγματοποιηθούν μέχρι τον Μάιο 2014 σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.
 9. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εκχωρούν στον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Νέας Σμύρνης το δικαίωμα να δημοσιεύσει τις φωτογραφίες στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και στα ΜΜΕ ή internet και να τις παρουσιάσει σε εκτυπωμένη φυσική μορφή στον Δημοτικό Πολυχώρο Γαλαξία, χωρίς να εγείρουν αξίωση χρηματικής ή άλλου είδους αποζημίωσης. Αποκλείεται η εμπορική εκμετάλλευση. Η δε συμμετοχή στο Διαγωνισμό λογίζεται και ως ρητή συναίνεση τους και εκχώρηση των σχετικών πνευματικών τους δικαιωμάτων αζημίως. Με τη συμπλήρωση και υποβολή των προσωπικών δεδομένων του, κάθε Συμμετέχων συναινεί ρητώς κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, όπως τα προσωπικά στοιχεία χρησιμοποιηθούν από τον ίδιο τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Νέας Σμύρνης για την επεξεργασία μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων αποκλειστικά και μόνο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
 10. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους διαγωνιζόμενους όλων των όρων συμμετοχής ταυ διαγωνισμού.