Φωτογραφίζοντας τον Καιρό

λογότυπο φορέα
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · *Διαδίκτυο // Δημοσίευση: 05 Απρ 2014

διαγωνισμός Φωτογραφίας της Ελληνικής Μετεωρολογικής Εταιρείας

Με στόχο την προαγωγή και διάδοση της Μετεωρολογικής Επιστήμης και των εφαρμογών της, η Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία (Ε.ΜΤ.Ε) προκηρύσσει διαγωνισμό φωτογραφίας. Ο διαγωνισμός φωτογραφίας με θεματική ενότητα «Φωτογραφίζοντας τον Καιρό» καλύπτει όλες εκείνες τις φωτογραφίες, που αποθανατίζουν πολλά από τα μετεωρολογικά φαινόμενα που εκδηλώνονται στην Ελλάδα και Κύπρο.

Λίγα Λόγια για την Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία ( ΕΜΤΕ )
H E.MT.E (http://www.emte.gr) ιδρύθηκε στην Αθήνα, στις 8 Απριλίου του 1974 με σκοπό την προαγωγή και διάδοση της Μετεωρολογικής Επιστήμης και των εφαρμογών της καθώς και την υποστήριξη και συμπαράσταση στους Έλληνες Μετεωρολόγους. Η επίτευξη των σκοπών της Ε.ΜΤ.Ε. επιδιώκεται με επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, ανακοινώσεις, διαγωνισμούς αλλά και συζητήσεις, τόσο σε γενικά όσο και πρωτότυπα επιστημονικά μετεωρολογικά θέματα. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Μετεωρολογικής Εταιρείας (http://www.emetsoc.org/).

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής του διαγωνισμού, που αναγράφονται παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο διαγωνισμό

1. Συμμετοχή
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ελεύθερη για όλους. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης των φωτογραφιών. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει με έως 3 φωτογραφίες.

2. Θεματική Ενότητα
Φωτογραφίες που αποτυπώνουν τα μετεωρολογικά φαινόμενα στην Ελλάδα και Κύπρο.

3. Έναρξη – Λήξη Διαγωνισμού
Όλες οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποσταλούν μέσω email στο emte@geol.uoa.gr, συνοδευόμενες από μια μικρή περίληψη (μέγιστη 120 λέξεις), όπου θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου, ο τίτλος της φωτογραφίας, η ανάλυση της εικόνας, η τοποθεσία και η ημερομηνία λήψης της εικόνας. Οι φωτογραφίες, που θα υποβληθούν πρέπει να έχουν μορφή jpg ή tif και να έχουν ελάχιστο πλάτος 1200 pixels και μέγιστο μέγεθος αρχείου 5 ΜΒ. Με την αποστολή των φωτογραφιών οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ηλεκτρονικά επιβεβαίωση λήψης των φωτογραφιών τους. Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 1 Μαρτίου 2014 και ως ημερομηνία λήξης η 15 Απριλίου 2014.

4. Κριτική Επιτροπή – Αξιολόγηση
Ως Κριτική Επιτροπή αξιολόγησης των φωτογραφιών ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΜΤ.Ε. Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής είναι τελεσίδικη και δεν επιδέχεται αναθεώρηση - επαναξιολόγηση. Η αξιολόγηση των φωτογραφιών γίνεται με βάση: i) την αισθητική της φωτογραφίας, ii) την μοναδικότητα του μετεωρολογικού φαινομένου που αποθανατίζεται, iii) την ποιότητα της εικόνας και iv) την συνολική σύνθεση της εικόνας.

5. Αποτελέσματα & Διακρίσεις
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην Γενική Συνέλευση της Ε.ΜΤ.Ε , που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014 και ώρα 19:00, στα πλαίσια του 12 ου Διεθνούς Συνεδρίου Μετεωρολογίας , Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας (COMECAP 2014, http://comecap2014.chemistry.uoc.gr), που συνδιοργανώνει η Ε.ΜΤ.Ε. με το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Χημείας , Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών - ΕΠΕΧΗΔΙ). Επίσης , τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΜΤΕ . Οι 2 καλύτερες φωτογραφίες θα βραβευθούν με χρηματικό έπαθλο, ενώ οι 12 καλύτερες φωτογραφίες θα συμπεριληφθούν στο ημερολόγιο του 2015, που θα τυπώσει η Ε.ΜΤ.Ε.

6. Copyright
Με την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι φωτογράφοι διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών τους αλλά μεταφέρουν στην Ε.ΜΤ.Ε το δικαίωμα να δημοσιεύει τις υποβαλλόμενες για αξιολόγηση φωτογραφίες στον ιστότοπο της Ε.ΜΤ.Ε. και στη φωτογραφική βάση δεδομένων της Ε.ΜΤ.Ε.Η φωτογραφική βάση δεδομένων της Ε.ΜΤ.Ε. αποτελεί μια ανοιχτή βάση δεδομένων, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους επιστήμονες, ερευνητές στις παρουσιάσεις των διαλέξεων, στις δημοσιεύσεις επιστημονικών περιοδικών αλλά και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Η χρήση των φωτογραφιών διέπεται από τους όρους του Creative Commons Attribution - NonCommercial - ShareAlike Licence και ο χρήστης οφείλει να αναφέρει τη πηγή προέλευσης με τον ακόλουθη μορφή : Image by: Author, distributed by ΕΜΤΕ under a Creative Commons license.