Αειφορία

αφίσα διαγωνισμού
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί // Δημοσίευση: 04 Mar 2015

μαθητικός διαγωνισμός φωτογραφίας από την περιβαλλοντική ομάδα του 4ου Γενικού Λυκείου Βέροιας σε συνεργασία με την φωτογραφική ομάδα Βέροιας «Αντίθεσις»

Η περιβαλλοντική ομάδα του 4ου Γενικού Λυκείου Βέροιας σε συνεργασία με την φωτογραφική ομάδα Βέροιας «Αντίθεσις», διοργανώνουν διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Αειφορία» σε φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων του Νομού Ημαθίας.

Η προθεσμία για την δήλωση συμμετοχής λήγει στις 30 Απριλίου 2015.

 

Όροι Συμμετοχής

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουνε όλοι οι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων του Νομού Ημαθίας.
 2. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει με 1 έως 3 φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουνε σαν θέμα την «αειφορία».
 3. Η αποστολή των φωτογραφιών πρέπει γίνει σε ψηφιακή μορφή αρχείων JPG στο email του σχολείου perivallon4gel@gmail.com.
 4. Η ψηφιακή επεξεργασία των φωτογραφιών επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται να αποσταλούν φωτογραφίες που κατέβηκαν απο το διαδίκτυο ή ανήκουν σε τρίτους. Θα γίνεται έλεγχος και αυτόματος αποκλεισμός του διαγωνιζόμενου. Δε θα γίνονται δεκτές φωτογραφίες που έχουν διακριθεί σε άλλον διαγωνισμό στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που αυτό γίνει αντιληπτό θα ακυρώνεται η συμμετοχή του διαγωνιζόμενου.
 5. Τα ονόματα των αρχείων πρέπει να έχουν την μορφή: Επίθετο-Όνομα-01.jpg, Επίθετο-Όνομα-02.jpg, Επίθετο-Όνομα-03.jpg
 6. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει μαζί με την/τις φωτογραφία-ες του να αποστείλει και τα στοιχεία επικοινωνίας του: τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό) και email.

 

Κριτική Επιτροπή / Αποτελέσματα / Έκθεση

 1. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει μέσω κριτικής επιτροπής η οποία θα απαρτίζεται απο τα μέλη της Φωτογραφικής Ομάδας Βέροιας «Αντίθεσις».
 2. Οι τρεις φωτογραφίες με τις περισσότερες ψήφους θα βραβευθούν με έπαινο.
 3. Οι βραβευμένες και οι υπόλοιπες φωτογραφίες που θα διακριθούν, θα εκτυπωθούν και θα παρουσιαστούν σε έκθεση.
 4. Όλα τα έργα που θα συμμετέχουν στην έκθεση αποτελούν ιδιοκτησία του 4ου Γενικού Λυκείου Βέροιας. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να φωτογραφίσουν, να αναπαράγουν, να καταχωρήσουν, να μεταδώσουν ή δημοσιεύσουν στο διαδίκτυο τα έργα, για την καταγραφή, την έρευνα ή τη δημοσιοποίηση της έκθεσης. Οι διοργανωτές θα χειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ασφάλεια κάθε έργο και δεν θα αναλαμβάνουν την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς λόγω αναπόφευκτων ατυχημάτων, όπως μια φυσική καταστροφή.
 5. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω αναγραφόμενων όρων.