Ανάπτυξη της προσωπικής ματιάς

logo ENNEA
· Workshops · Αθήνα // Δημοσίευση: 08 Mar 2015

workshop με τον Παναγιώτη Κασίμη

Πώς φωτογραφίζουμε; Τι έχουμε συμπεριλάβει στο κάδρο μας, τι όχι και γιατί; Φωτογραφίζουμε σκεπτόμενοι, αντιδρώντας, ή μήπως κατασκευάζοντας; Βλέπουμε με την ματιά φωτογράφων που θαυμάζουμε, των δασκάλων μας ή τη δική μας; Αναπαράγουμε ή δημιουργούμε; Τι σχέση έχουμε τελικά με το θέμα μας;

Αντικείμενο

Σκοπός του workshop είναι να βοηθήσει τον συμμετέχοντα να εμπιστευτεί φωτογραφικά τον εαυτό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτύξει τη δική του φωτογραφική ματιά.
Το workshop αποτελείται από τρείς ενότητες:
1.Παρουσίαση και κριτική portfolio
2.Εισαγωγή στην φύση και την ιστορία της καλλιτεχνικής φωτογραφίας, και
3.Εξερεύνηση τρόπων σκέψης και λειτουργικών πρακτικών.

Το workshop απευθύνεται σε σοβαρά ενασχολούμενους με την φωτογραφία και θα προσαρμοστεί στις ατομικές ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. Η συμμετοχή προϋποθέτει καλή γνώση των τεχνικών της φωτογραφίας. Κατά την διάρκειά του δεν θίγονται καθόλου τεχνικά ζητήματα. Η θεωρητική καλλιτεχνική κατάρτιση, αν και επιθυμητή, δεν είναι απαραίτητη.

Περιεχόμενο

1η μέρα: Πριν την έναρξη, ο κάθε συμμετέχων παρουσιάζει ένα portfolio 15-20 φωτογραφιών από τη μέχρι τώρα δουλειά του, σε ηλεκτρονική ή τυπωμένη μορφή. Καλείται να συζητήσει τα δικά του φωτογραφικά ενδιαφέροντα και τι περιμένει να αποκομίσει απ’ το workshop.

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας της καλλιτεχνικής φωτογραφίας, ως μέσο προσωπικής έκφρασης. Εισαγωγή στη φύση, τα σύγχρονα ρεύματα και τις εξειδικεύσεις του φωτογραφικού μέσου (1ο μέρος).

2η μέρα: Συνοπτική παρουσίαση της φύσης και της ιστορίας της καλλιτεχνικής φωτογραφίας (2ο μέρος). Συζήτηση πιθανών κατευθύνσεων για τη δημιουργία προσωπικής δουλειάς, σε σχέση με το οπτικό υλικό που έχει παρουσιαστεί σε αυτές τις δύο μέρες. Ποιες μέθοδοι και τεχνικά μέσα μπορούν να βοηθήσουν στην επιτυχία των στόχων;

3η & 4η μέρα: Αξιολόγηση της δουλειάς που παράχθηκε από τους συμμετέχοντες στην εβδομάδα που μεσολάβησε.Τι πήγε καλά και τι όχι. Οι βελτιώσεις, οι κατευθύνσεις και η συνολική διευθέτηση της μελλοντικής δουλειάς θα συζητηθούν λεπτομερειακά.

Απώτερος στόχος του workshop δεν είναι τόσο η απόκτηση κάποιας συγκεκριμένης φωτογραφικής τεχνικής ή προσέγγισης, όσο η διερεύνηση της σχέσης μας με την ζωή που βλέπουμε μπροστά μας, άρα και με το θέμα μας, μέσω της φωτογραφίας.

Συνοπτικά

Διάρκεια: 9 ημέρες. 4 ημέρες (26 ώρες) συναντήσεων, 5 ημέρες εργασίας.

Ημέρες & ώρες διεξαγωγής:
Κυριακή 8 Μαρτίου 2015, 11:00 - 20:00
Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015, 18:00 - 22:00
Κυριακή 15 Μαρτίου 2015, 11:00 - 20:00
Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015, 18:00 - 22:00

Συμμετέχοντες: 8 άτομα.