17ος Παν. Διαγωνισμός φωτογραφίας της Λ.Π.Φ.

λογότυπο φορέα
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · Φλώρινα // Δημοσίευση: 06 Ιουλ 2010

φωτογραφικός διαγωνισμός από τη Λ.Π.Φ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΘΕΜΑΤΑ

Ασπρόμαυρη: «Ελεύθερο» (μέχρι 4 φωτογραφίες)
Έγχρωμη: «Αναμονή» (μέχρι 4 φωτογραφίες)

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό μπορεί να πάρει μέρος κάθε φωτογράφος ερασιτέχνης ή επαγγελματίας.

 1. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε όσες κατηγορίες επιθυμεί, συμπληρώνοντας το Δελτίο Συμμετοχής.
 2. Η προκήρυξη  και το Δελτίο Συμμετοχής υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΛΠΦ: www.lpflorinas.gr  καθώς και στην ιστοσελίδα www.roes-photography.gr
 3. Γίνονται δεκτές φωτογραφίες κάθε τεχνικής λήψης (αναλογική, ψηφιακή) αρκεί το τελικό αποτέλεσμα να είναι φωτογραφικό.
 4. Κάθε  διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αποστείλει CD ή DVD (όχι τυπωμένες φωτογραφίες),  στο οποίο θα περιέχονται οι φωτογραφίες του μέσα σε αντίστοιχους φακέλους ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ, ΕΓΧΡΩΜΗ (ψηφιακές ή σκαναρισμένες), σε μέγεθος 20x30 cm (ή 20x20 cm αν είναι τετράγωνες) στα 300 dpi σε μορφή jpg.
 5. Το όνομα κάθε αρχείου θα πρέπει να είναι της μορφής,  επίθετοΚΑΤΗΓΟΡΙΑχ.jpg, (όπου επίθετο το επίθετο του συμμετέχοντος φωτογράφου με μικρούς ελληνικούς χωρίς τόνους χαρακτήρες, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ θα είναι Α (για ασπρόμαυρη), Ε (για έγχρωμη)  και χ ο αύξων αριθμός της φωτογραφίας).
  Παράδειγμα: ένας διαγωνιζόμενος με το επίθετο Νικολάου στέλνει 3 φωτογραφίες στη κατηγορία Α και δύο στη κατηγορία Ε . Τα αρχεία θα είναι της μορφής: νικολαουA1.jpg ,  νικολαουA2.jpg, νικολαουA3.jpg για την κατηγορία Α(ασπρόμαυρη), και όλες μέσα στον φάκελο ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ
  νικολαουΕ1.jpg, νικολαουΕ2.jpg για την κατηγορία Ε(έγχρωμη) και όλες μέσα στον φάκελο ΕΓΧΡΩΜΗ.
 6. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι 15€ για μια κατηγορία και 20€  για δύο κατηγορίες. Τα χρήματα μπορούν να αποσταλούν είτε μαζί με το CD/DVD σε κλειστό φάκελο ή με κατάθεση στον υπ’ αριθμό 48495806621- Πολατίδου Θεοδώρα,  τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας  με αναγραφή του ονόματος του καταθέτη. Φωτογραφίες χωρίς την χρηματική συμμετοχή δεν θα γίνονται δεκτές.
 7. Τα CD/DVD μαζί με το Δελτίο Συμμετοχής και τη χρηματική συμμετοχή θα αποστέλλονται σε  ταχυδρομική θυρίδα  στη διεύθυνση: ΛΕΣΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Τ.Θ. 190, 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ,  με συστημένη επιστολή.
 8. Τελευταία μέρα αποστολής ορίζεται η  31η  Οκτωβρίου  2010 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Πέρα αυτής καμιά συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.
 9. Τα CD/DVD δεν θα επιστραφούν.
 10. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται  αποδοχή από τους διαγωνιζόμενους, όλων των όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού.

 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 1. Η κριτική επιτροπή ορίζεται από το Δ.Σ. της Λ.Π.Φ.
 2. Οι αποφάσεις είναι οριστικές και αμετάκλητες.
 3. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθούν σε όλο το φωτογραφικό τύπο και στους διαγωνιζόμενους.
 4. Τα  βραβεία, οι έπαινοι καθώς και μέρος των φωτογραφιών που θα διακριθούν θα εκτυπωθούν και θα παρουσιαστούν σε έκθεση, στα πλαίσια του “Φωτογραφικού Χειμώνα”, στις 23 Δεκεμβρίου του 2010 στη Φλώρινα, στη γκαλερί της Λ.Π.Φ. (πρώην ξενοδοχείο Διεθνές).
 5. Οι βραβευμένες φωτογραφίες, εάν χρειαστεί, θα προβληθούν στο διαδίκτυο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1ο βραβείο: Απονομή τιμητικού τίτλου και 250 €
2ο βραβείο: Απονομή τιμητικού τίτλου και 150 €
3ο βραβείο: Απονομή τιμητικού τίτλου και 100 €
1ος, 2ος, 3ος  έπαινος: Απονομή τιμητικού τίτλου     
Διάκριση: Απονομή τιμητικού τίτλου

Τελευταία ημερομηνία υποβολής ορίζεται η  31η  Οκτωβρίου  2010.
Πληροφορίες στο τηλ. 6984598985 (κ. Κώστα Παπαϊωάννου)

Διεύθυνση: ΛΕΣΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Για τον 17ο Π.Δ.Φ.), Τ.Θ. 190,  53100 ΦΛΩΡΙΝΑ.

Κατεβάστε από εδώ την προκήρυξη και το Δελτίο Συμμετοχής του διαγωνισμού