Εγκαταλελειμμένα σχολεία στην Καστοριά και την περιοχή της

αφίσα έκθεσης
· Διαγωνισμοί · Υποβολές Έργων · Ελληνικοί · Καστοριά // Δημοσίευση: 18 Απρ 2015

πρόσκληση συμμετοχής σε έκθεση φωτογραφίας

Ο «Σύνδεσμος Φιλολόγων Καστοριάς» σε συνεργασία με τον «Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καστοριάς» και την «ΕΛΜΕ Καστοριάς» διοργανώνουν έκθεση Φωτογραφίας με θέμα «Εγκαταλελειμμένα σχολεία στην Καστοριά και την περιοχή της». Η έκθεση θα παρουσιαστεί από 15 έως 30 Ιουνίου 2015, σε χώρο που θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Α. Θέμα & Σκοπός της έκθεσης

Οι φωτογραφίες που θα εκτεθούν θα έχουν ως θέμα τους εγκαταλελειμμένα σχολικά κτίρια που βρίσκονται εντός των ορίων της Π.Ε. Καστοριάς. Πρόκειται για κτίρια που χρησιμοποιήθηκαν ως διδακτήρια όλων των βαθμίδων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) σε διάφορες χρονικές και ιστορικές περιόδους στην πόλη και τα χωριά της Καστοριάς και του Άργους Ορεστικού. Σήμερα όμως αυτά έχουν εγκαταλειφθεί ή έχουν αλλάξει χρήση πέραν της εκπαιδευτικής. Παρόλη την εγκατάλειψή τους όμως πάντα φέρουν τον τίτλο και την ανάμνηση της χρήσης τους ως σχολικών κτιρίων.

Τα σχολικά κτίρια πάντα αποτελούσαν σημείο αναφοράς σε έναν οικισμό (αστικό ή αγροτικό) και δείγμα της πληθυσμιακής ανάπτυξης του τόπου. Η αρχιτεκτονική, το μέγεθος και ο εξοπλισμός τους μαρτυρούν την ανάπτυξη ενός τόπου. Η εγκατάλειψη ενός σχολείου, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, αποτελεί συνήθως μάρτυρα μιας πληθυσμιακής συρρίκνωσης για διάφορους ιστορικούς και κοινωνικούς λόγους.

Σκοπός της έκθεσης είναι να αναδειχθεί μέσα από τη φωτογράφιση όσο περισσότερων διδακτηρίων με αρχιτεκτονικό ή μη ενδιαφέρον η ερήμωση ενός άλλοτε ζωντανού χώρου, όπου παιδιά και νέοι διαφόρων εποχών και κοινωνικών τάξεων λάμβαναν το αγαθό της παιδείας και του πολιτισμού. Η καλλιτεχνική ματιά ενός φωτογράφου μπορεί να αποτυπώσει με τον καλύτερο τρόπο αυτή την αίσθηση της εγκατάλειψης και ίσως της νοσταλγίας μιας άλλης εποχής για έναν τόπο.

Β. Όροι Συμμετοχής

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι ασχολούνται με τη φωτογραφία, ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά.
 2. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι τραβηγμένες από τον αποστολέα τους και ΜΟΝΟ μέσα στην τελευταία 5ετία. Επιτρέπεται να αποσταλούν φωτογραφίες που έχουν ήδη δημοσιευθεί στο διαδίκτυο.
 3. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστείλει από 1 έως 6 φωτογραφίες.
 4. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποσταλούν σε ψηφιακή μορφή (jpeg), έγχρωμες ή ασπρόμαυρες, σε τουλάχιστον 180 dpi και σε διάσταση 30 x 40 cm.
 5. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά –ως συνημμένα αρχεία - με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση synfikas@gmail.com με συμπληρωμένη τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (βλ. συνημμένο έγγραφο), όπου θα αναφέρεται οπωσδήποτε ο τόπος και ο χρόνος λήψης της φωτογραφίας, ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας του φωτογράφου έως τις 10 Μαΐου 2015.
 6. Στην περίπτωση που οι φωτογραφίες σταλούν ταχυδρομικά σε CD, η αποστολή τους θα πρέπει να γίνει στα παρακάτω στοιχεία:

  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
  Γράμμου 94
  52100 Καστοριά
  με την ένδειξη στον φάκελο: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ».
  Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλιστεί η παραλαβή του φακέλου από τους διοργανωτές.
   

 7. Η τελική επιλογή των φωτογραφιών που θα εκτεθούν θα γίνει ανάλογα με τον αριθμό, την ποιότητα και τη συνάφεια με το θέμα της έκθεσης από κριτική επιτροπή, που θα αποτελείται από μέλη των συλλόγων των διοργανωτών, με σκοπό να υπάρχει ευρεία συμμετοχή και υψηλό επίπεδο.
 8. Όλες οι φωτογραφίες που θα επιλεγούν για την έκθεση θα εκτυπωθούν και θα τοποθετηθούν σε πλαίσιο με ενιαίες προδιαγραφές παρουσίασης για όλες τις φωτογραφίες με ευθύνη των διοργανωτών.
 9. Το κόστος της εκτύπωσης και παρουσίασης των φωτογραφιών που θα επιλεγούν για την έκθεση θα καλυφθεί από τους διοργανωτές.
 10. Οι συμμετοχές δεν θα επιστρέφονται για τεχνικούς λόγους.
 11. Η δήλωση συμμετοχής στην παρούσα έκθεση συνεπάγεται την πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των συμμετεχόντων όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους αυτούς (διατάσεις έργων, αναγραφή στοιχείων, υποβολή κλπ.) αποτελεί λόγο αποκλεισμού τους από τον διαγωνισμό.

Γ. Πνευματικά δικαιώματα & Δικαιώματα χρήσης

 1. Όλες οι φωτογραφίες που θα αποσταλούν και θα εκτεθούν αφενός θα πρέπει να είναι κύριας και αποκλειστικής κυριότητας των δημιουργών τους, απαλλαγμένες από δικαιώματα πάσης φύσεως τρίτων, αφετέρου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους.
 2. Με τη συμμετοχή του στην έκθεση ο δημιουργός συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα να επιτρέψει τη δημόσια εμφάνιση, την ανάρτηση και την έκθεση των επιλεγμένων από την κριτική επιτροπή έργων του, στον χώρο που θα ανακοινωθεί από τους διοργανωτές.
 3. Οι διοργανωτές της έκθεσης διατηρούν το δικαίωμα δημοσίευσης - έκθεσης - εκτύπωσης των επιλεγμένων από την κριτική επιτροπή φωτογραφιών για τους παραπάνω σκοπούς, υπό τον όρο της αναφοράς του ονόματος του δημιουργού τους.
 4. Οι διοργανωτές της έκθεσης διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις συμμετοχές για κάθε σκοπό στο πλαίσιο των σκοπών των συλλόγων των διοργανωτών, όπως προβλέπονται από τα καταστατικά τους, οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν στο μέλλον (όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά: εκθέσεις, δημοσιεύσεις, προβολές, έκδοση ημερολογίων και αναμνηστικών λευκωμάτων, δημιουργία CD-DVD κ.λπ.). Οι δε συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό δηλώνουν ότι αποδέχονται ρητά τον όρο αυτό και παραχωρούν το σχετικό δικαίωμα χρήσης των έργων τους με την υπογραφή τους στη δήλωση συμμετοχής, άνευ οιουδήποτε χρηματικού ανταλλάγματος. Οι διοργανωτές της έκθεσης υποχρεούνται να αναφέρουν πάντα το όνομα του δημιουργού σε κάθε χρήση του έργου του.

Δ. Υποχρεώσεις - Δικαιώματα διοργανωτών

 1. Οι διοργανωτές είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο του φωτογράφου σε κάθε χρήση των φωτογραφιών του.
 2. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αποσύρουν φωτογραφίες που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Παράλληλα έχουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν την αξιόπιστη, έγκυρη και ομαλή διεξαγωγή της έκθεσης.
 3. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, τον τόπο και τις προαναφερόμενες προδιαγραφές εκτύπωσης και παρουσίασης των φωτογραφιών. Όπως επίσης και να παρατείνουν τη διάρκεια της έκθεσης ή να διακόψουν ή να την ακυρώσουν για οποιονδήποτε λόγο ή να αναστείλουν συνολικά τη διοργάνωση της έκθεσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνουν απαραίτητο λόγω αδυναμίας διεξαγωγής της, χωρίς καμία υποχρέωση προς τους συμμετέχοντες.
 4. Ρητά συμφωνείται ότι οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα επανάληψης της έκθεσης μέσα στο επόμενο σχολικό έτος 2015-2016, στην περίπτωση ύπαρξης ενδιαφέροντος και μεγάλης προσέλευσης του κοινού.