Δράμα ΖΕΙΝ. Το σήμερα ή το χθες

αφίσα διαγωνισμού
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · Δράμα // Δημοσίευση: 09 Αυγ 2010

διαγωνισμός φωτογραφίας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Τανιών Δράμας

Στο πλαίσιο του 16ου Διεθνούς, του 33ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας και του digi2010, διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά διαγωνισμός φωτογραφίας. Ο φετινός διαγωνισμός φωτογραφίας με τίτλο «Δράμα ΖΕΙΝ. Το σήμερα ή το χθες» έχει σκοπό να αναδείξει την συνύπαρξη δύο εποχών στην ζωή της πόλης.

Στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές φωτογραφίες από την πόλη της Δράμας. Σε κάθε συμμετοχή μπορούν να υποβληθούν μέχρι και 3 φωτογραφίες. Θα γίνουν δεκτές όσες συμμετοχές κατατεθούν από 1 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου 2010.

Οι φωτογραφίες που θα διακριθούν, θα συμμετέχουν στην έκθεση φωτογραφίας «Δράμα ΖΕΙΝ. Το σήμερα ή το χθες» που θα λάβει χώρα από 20-25 Σεπτέμβρη, στον εκθεσιακό χώρο «Ελευθερία», ενώ η ανακοίνωση των ονομάτων των τριών (3) νικητών και η απονομή των βραβείων θα γίνει κατά την τελετή έναρξης του Φεστιβάλ της Δράμας.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν τις φωτογραφίες τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση kinfest@dra.forthnet.gr, και στις γραμματείες του Φεστιβάλ Δράμας, μαζί με την φόρμα συμμετοχής, συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία του εντύπου εγγραφής, δηλαδή: το επώνυμό τους, το όνομά τους, την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας τους (αριθμό σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου), τις φωτογραφίες τους. Πρέπει επίσης να αποδεχθούν τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού προτού επικυρώσουν τη συμμετοχή τους.

Κατεβάστε από εδώ την αίτηση συμμετοχής (αρχείο word)

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

«Δράμα ζειν. Το σήμερα ή το χθες»
1 Αυγούστου- 10 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΡΘΡΟ 1: Διοργανωτές
Η «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας», που εδρεύει στο Δήμο Δράμας διοργανώνει από την 1η Αυγούστου έως την 10η Σεπτεμβρίου 2010, έναν διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο «Δράμα ζειν. Το σήμερα ή το χθες». Η ανακοίνωση των ονομάτων των τριών (3) νικητών θα γίνει στις 20 Σεπτεμβρίου 2010 σε αναφορά που θα γίνει ειδικά για αυτό το σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 2: Πρόσβαση και διάρκεια
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται από την 1η Αυγούστου έως την 10η Σεπτεμβρίου 2010 ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου 2010 θα γίνει η ανακοίνωση των ονομάτων των τριών (3) νικητών.
Στο διαγωνισμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των μελών προσωπικού των εταιρειών που συμμετέχουν στη διοργάνωσή του και των οικογενειών τους.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος τόσο μέσω των γραφείων του Φεστιβάλ Δράμας όσο και μέσω του ιστότοπου www.dramafilmfestival.gr. Ανήλικοι μπορούν να λάβουν μέρος εφόσον είναι τουλάχιστον 16 ετών και έχουν λάβει σχετική γονική εξουσιοδότηση. Για τις συμμετοχές που θα υποβληθούν online, οι ανήλικοι συμμετέχοντες υποχρεούνται να προσκομίσουν τη σχετική γονική εξουσιοδότηση, οποτεδήποτε αυτό τους ζητηθεί από τους διοργανωτές και για οποιοδήποτε λόγο, και σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να την προσκομίσουν στην περίπτωση που επιλεγούν ως νικητές. Σε αντίθετη περίπτωση, η συμμετοχή τους ή και επιλογή τους ως νικητές θα θεωρείται άκυρη. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται τον παρόντα ισχύοντα κανονισμό.

Η συμμετοχή στα γραφεία του Φεστιβάλ Δράμας
Οι συμμετέχοντες εγγράφονται στην υποδοχή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (Δράμα: Αγ.Βαρβάρας 9, 66100 Δράμα, τηλ:+30 25210 47575,46732
Αθήνα: Εμ.Μπενάκη 71, 10681 Αθήνα, τηλ/φαχ:+30 210 3300309,3302818)
Οι φάκελοι συμμετοχής, που φέρουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και περιλαμβάνουν την άδεια δωρεάν παρουσίασης των φωτογραφιών που λήφθηκαν, οι οποίοι πρέπει να συμπληρώνονται και να υπογράφονται από κάθε συμμετέχοντα (ή από το γονέα σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου), διατίθενται από την γραμματεία του Φεστιβάλ Δράμας. Οι φωτογραφίες των συμμετεχόντων θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζονται κατά την εγγραφή, μαζί με το συμπληρωμένο φάκελο συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της απαιτούμενης άδειας ή των αδειών εκμετάλλευσης. Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει έως τρεις (3) φωτογραφίες.

Η συμμετοχή μέσω Διαδικτύου
Ο διαγωνισμός διεξάγεται επίσης μέσω της σχετικής σελίδας στον ιστότοπο www.dramafilmfestival.gr από την 1η Αυγούστου έως τις 10η Σεπτεμβρίου 2010.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση του διαγωνισμού στον ιστότοπο www.dramafilmfestival.gr και συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία του εντύπου εγγραφής, δηλαδή: το επώνυμό τους, το όνομά τους, την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας τους (αριθμό σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου), τις φωτογραφίες τους. Πρέπει επίσης να αποδεχθούν τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού προτού επικυρώσουν τη συμμετοχή τους.
Θα γίνεται δεκτή μόνο μία εγγραφή ανά συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Ένας συμμετέχοντας δεν μπορεί να εγγραφεί στις 2 διαφορετικές γραμματείες ή στον ιστότοπο (www.dramafilmfestival.gr) παραπάνω από μία φορά στον ιστότοπο (www.dramafilmfestival.gr) . Κάθε φάκελος συμμετοχής που είναι ελλιπώς συμπληρωμένος ή δεν έχει συμπληρωθεί δεόντως δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη και συνεπάγεται ακύρωση της συμμετοχής. Οποιαδήποτε απάτη ή απόπειρα απάτης στον παρόντα διαγωνισμό από μέρους συμμετέχοντα συνεπάγεται τη διαγραφή του εν λόγω συμμετέχοντα.

ΑΡΘΡΟ 3: Αρχή του Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός συνίσταται στον καθορισμό των καλύτερων φωτογραφιών που λήφθηκαν για το θέμα «Δράμα ζειν., Το σήμερα ή το χθες». Διεξάγεται με τον κάτωθι τρόπο:

Στις γραμματείες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας:
Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν έως 3 φωτογραφίες σχετικά με το θέμα «Δράμα ζειν., Το σήμερα ή το χθές». Για να επιτύχουν κάτι τέτοιο, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό της επιλογής τους (φωτογραφική μηχανή συμπαγής ή ρεφλέξ, ψηφιακή ή αναλογική, κινητό τηλέφωνο με κάμερα, φορητή βιντεοκάμερα).
Το μέγεθος των φωτογραφιών πρέπει να είναι ανάλυσης 300dpi, minimum 2000 pixels η μεγάλη πλευρά. Οι φωτογραφίες μπορούν να έχουν το σχήμα που επιθυμεί ο συμμετέχων. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας πρέπει να αναγράφεται το επώνυμο, το όνομα και ο αριθμός φωτογραφίας. Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες, οι φωτογραφίες σε σέπια ή οι μονόχρωμες θα γίνουν αποδεκτές και θα επικυρωθούν όπως ακριβώς οι έγχρωμες.
Θα υπάρχει μια κριτική επιτροπή που θα απαρτίζεται από επαγγελματίες του χώρου της φωτογραφίας καθώς και έναν εκπρόσωπο του Φεστιβάλ της Δράμας. Η κριτική επιτροπή θα συνέλθει εντός του δεύτερου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου 2010 για να αποφασίσει και να επιλέξει τις φωτογραφίες που θα διακριθούν καθώς και τους 3 νικητές του Διαγωνισμού οι οποίοι, σύμφωνα με το παρακάτω άρθρο 4 θα μπορούν να δουν τις φωτογραφίες τους να εκτίθενται στην έκθεση που θα γίνει από 20 εως 25 Σεπτεμβρίου 2010 στον εκθεσιακό χώρο «Ελευθερία».
Τα κριτήρια επιλογής της κριτικής επιτροπής θα είναι: δημιουργικότητα / πρωτοτυπία επεξεργασίας, αισθητική, τεχνική ποιότητα, συνοχή της σειράς, αποτέλεσμα εκτύπωσης.
Τα αποτελέσματα αυτής της απόφασης θα κοινοποιηθούν σύμφωνα με το κάτωθι άρθρο 5 στις 20 Σεπτεμβρίου2010.

Στον ιστότοπο: www.dramafilmfestival.gr
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποστείλουν έως 3 φωτογραφίες τους σε μορφή .jpg (JPEG). Κάθε φωτογραφία θα πρέπει να έχει ελάχιστη ανάλυση 300dpi. Οι φωτογραφίες θα υποβληθούν στην κρίση της κριτικής επιτροπής με τον ίδιο τρόπο όπως και οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν στα καταστήματα.

Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση του παρόντα ισχύοντα κανονισμού. Για να είναι έγκυρες οι συμμετοχές, οι φωτογραφίες των συμμετεχόντων θα πρέπει να αποτελούν αυστηρά προσωπικές δημιουργίες και για το λόγο αυτό, δεν θα πρέπει: να επαναλαμβάνουν ένα στοιχείο που ανήκει σε φωτογραφία, ταινία, βίντεο ή οποιαδήποτε άλλη δημιουργία, να παρουσιάζουν ένα άτομο χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως τη συγκατάθεσή του, να παρουσιάζουν εμπορικά σήματα, αντικείμενα, κινητά ή ακίνητα που προστατεύονται από δικαιώματα. Για το λόγο αυτό, ο συμμετέχοντας είναι ο μοναδικός υπεύθυνος των φωτογραφιών που δημοσιεύονται στον ιστότοπο www.dramafilmfestival.gr και δηλώνει ρητά ότι υποχρεούται να διασφαλίσει τη δημιουργό του ιστότοπου ή/και τους διοργανωτές έναντι κάθε πράξης ή προσφυγής που θα μπορούσε να ασκήσει οποιοδήποτε άτομο εις βάρος της εικόνας του, της ιδιωτικής του ζωής ή έναντι οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος που θα μπορούσε να επικαλεστεί. Οι διοργανωτές επιφυλάσσονται του δικαιώματος να μην δημοσιεύσουν τις φωτογραφίες που είτε δεν θα ανταποκρίνονταν στις δεσμεύσεις που αναφέρονται ανωτέρω είτε θα θεωρούνταν μη αποδεκτές από τους διοργανωτές. Οι διοργανωτές δεν υποχρεούνται σε καμία περίπτωση να δημοσιεύσουν τις φωτογραφίες ενός συμμετέχοντα και επιφυλάσσονται του δικαιώματος να αποσύρουν οποιαδήποτε φωτογραφία που θα θεωρούσαν ότι δεν συμμορφώνεται προς τις αναγκαίες απαιτήσεις. ΚΑΘΕ ΥΠΟΠΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

ΑΡΘΡΟ 4: Βραβεία
Οι φωτογραφίες που θα επιλεχθούν από την κριτική επιτροπή, μεταξύ του συνόλου των φωτογραφιών που θα προσκομιστούν κατά την εγγραφή, θα εκτεθούν ή/και θα δημοσιευτούν, από τη γραμματεία του Φεστιβάλ της Δράμας, και στον ιστότοπο www.dramafilmfestival.gr.

ΑΡΘΡΟ 5: Απονομή των βραβείων
Η ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2010 σε ειδική ανακοίνωση που θα γίνει για το σκοπό αυτό. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν επίσης στον ιστότοπο www.dramafilmfestival.gr. Ο συμμετέχοντας πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του στο φάκελο συμμετοχής. Θα πρέπει να ενημερώσει τους διοργανωτές για κάθε αλλαγή διεύθυνσης ή αριθμού τηλεφώνου.

ΑΡΘΡΟ 6: Άδειες
Κάθε συμμετέχοντας επιτρέπει στους διοργανωτές να εκμεταλλεύονται χωρίς αντάλλαγμα τις Φωτογραφίες στα αποκλειστικά πλαίσια της άδειας εκμετάλλευσης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των κανονισμών. Με τον όρο εκμετάλλευση νοείται, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα αναπαραγωγής, δημοσίευσης, απεικόνισης, προσαρμογής, επιδιόρθωσης, επεξεργασίας, ψηφιοποίησης και έκθεσης της Φωτογραφίας, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της δικής του εικόνας.
Η άδεια χορηγείται για το σύνολο των χωρών του κόσμου για χρονική διάρκεια 5 ετών από την ημερομηνία υποβολής της συμμετοχής στο διαγωνισμό, για εκμετάλλευση από ψηφιακά ή αναλογικά συστήματα, σε οποιοδήποτε μέγεθος και για όλα τα μέσα και τους τρόπους μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των παρακάτω:
• έκθεση σε γκαλερί και εκθεσιακούς χώρους των διοργανωτών
• σε κάθε έντυπο μέσο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εκδόσεων, καταλόγων, Τύπου, φυλλαδίων, διαφήμισης στο χώρο πώλησης
• εκπομπή σε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στα καταστήματα με το σήμα Φεστιβάλ Δράμας, ως σύνολο ή/και κατά αποσπάσματα
• δημοσίευση στο Διαδίκτυο σε όλες τις ιστοσελίδες και τα blogs (ιστολόγια) του Φεστιβάλ Δράμας.
• οπτικοακουστικά μέσα, κυρίως: CD, CD ROM, DVD
• ενδοεπιχειρησιακή και εταιρική επικοινωνία των διοργανωτών
• δημοσιογραφική ενημέρωση του γραπτού και ραδιοτηλεοπτικού τύπου, δημόσιες σχέσεις.

Πέραν του χρονικού διαστήματος των 5 ετών οι διοργανωτές θα μπορούν να εκμεταλλευτούν τη Φωτογραφία για την εικονογράφηση άρθρων ή για σκοπούς ενημερωτικού, ιστορικού χαρακτήρα ή για σκοπούς τεκμηρίωσης, καθώς και για σκοπούς αναδρομής, κατά τη διάρκεια προστασίας των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, σε όλο τον κόσμο.

Η παρούσα άδεια συνεπάγεται τη δυνατότητα της Εταιρείας να προβαίνει σε κάθε τροποποίηση της «αρχικής στερέωσης» που θα κρίνει απαραίτητη εφόσον δεν αλλοιώνει καθόλου την εικόνα.
Πέραν αυτής της άδειας, οι νικητές επιτρέπουν στους διοργανωτές να χρησιμοποιούν, για λόγους διαφήμισης και προώθησης σε οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο διαθέτουν – κυρίως στα πλαίσια δημοσίευσης του ονόματος των νικητών – το επώνυμο, το όνομα, τη διεύθυνση και τα βραβεία τους, χωρίς περιορισμούς ούτε επιφυλάξεις, και δίχως κάτι τέτοιο να τους παρέχει αμοιβή, να τους εκχωρεί δικαίωμα ή οποιοδήποτε πλεονέκτημα εκτός της απονομής του βραβείου τους.
Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να συμμορφώνονται προς τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, να σέβονται τα δικαιώματα τρίτων και να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Για το λόγο αυτό, δεσμεύονται να συμπεριφέρονται δίκαια και κυρίως:
• δεσμεύονται ότι αποτελούν το μοναδικό δημιουργό των Φωτογραφιών,
• δεσμεύονται ότι οι Φωτογραφίες δεν περιέχουν κανένα δάνειο ή απομίμηση που αφορά υφιστάμενα προστατευόμενα έργα και γενικότερα ότι δεν έχουν χρησιμοποιήσει στοιχεία που θίγουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματα τρίτων, κυρίως αναφορικά με το συγγραφικό δικαίωμα, το δικαιώματα ιδιοκτησίας εμπορικού σήματος ή το δικαίωμα επί της εικόνας ατόμων.
Κάθε συμμετέχων είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για τη δημοσίευση των Φωτογραφιών εντός των ορίων της άδειας εκμετάλλευσης που θα έχει χορηγήσει στα πλαίσια της συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό και υποχρεούται να διασφαλίζει τους διοργανωτές έναντι κάθε πράξης ή προσφυγής ή οποιασδήποτε ενέργειας (δικαστικής ή εξώδικης) που θα μπορούσε να ασκηθεί λόγω της δημοσίευσης των Φωτογραφιών στα πλαίσια της παρούσης, από οποιοδήποτε άτομο εις βάρος της εικόνας του, της ιδιωτικής του ζωής ή έναντι οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος που θα μπορούσε να επικαλεστεί, κυρίως αναφορικά με την Πνευματική Ιδιοκτησία. Κάθε συμμετέχοντας θα φροντίσει κυρίως να λάβει άδεια από κάθε τρίτο πρόσωπο, του οποίου η εικόνα απεικονίζεται στις Φωτογραφίες.
Αν ένα άτομο έχει λόγους να πιστεύει ότι κάποιο άτομο σφετερίζεται την ταυτότητά του ή θίγει ένα δικαίωμά του, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τους διοργανωτές, προκειμένου οι τελευταίοι να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: kinfest@dra.forthnet.gr

ΑΡΘΡΟ 7: Ευθύνη διοργανωτών
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, οι διοργανωτές επιφυλάσσονται του δικαιώματος:
- να μειώσουν τη διάρκεια, να παρατείνουν, να τροποποιήσουν ή να ακυρώσουν αυτό το διαγωνισμό,
Οι διοργανωτές δεν αναλαμβάνουν οποιουδήποτε είδους ευθύνη που να απορρέει από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματά της να αναλαμβάνουν την ευθύνη για κάτι τέτοιο.
Οι διοργανωτές του διαγωνισμού δεν θα μπορούν επίσης να θεωρούνται υπεύθυνοι για καθυστερήσεις, απώλειες, ζημιές, δυσανάγνωστες σφραγίδες που οφείλονται στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Δεν θα μπορούν επίσης να θεωρούνται υπεύθυνοι και δεν θα μπορεί να ασκείται καμία προσφυγή εναντίον τους, σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας (απεργίες, κακοκαιρία...) ή γεγονότων ξένων προς τη βούλησή τους (κυρίως τεχνικά προβλήματα) που εμποδίζουν την πραγματοποίηση ή την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού ή/και γεγονότων που στερούν από τον ή τους νικητές, εν μέρει ή πλήρως, το ή τα βραβεία τους.
Ο συμμετέχοντας είναι ο μοναδικός υπεύθυνος της δημοσίευσης on-line των φωτογραφιών στον ιστότοπο www.dramafilmfestival.gr και διασφαλίζει τον εκδότη του ιστότοπου www.dramafilmfestival.gr έναντι κάθε πράξης ή προσφυγής ή άλλης δικαστικής ή εξώδικης ενέργειας που θα μπορούσε να ασκηθεί λόγω της δημοσίευσης των φωτογραφιών από οποιοδήποτε άτομο εις βάρος της εικόνας του, της ιδιωτικής του ζωής ή έναντι οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος που θα μπορούσε να επικαλεστεί, κυρίως αναφορικά με την Πνευματική Ιδιοκτησία. Λόγω του ότι οι διοργανωτές δεν υποχρεούνται ούτε διαθέτουν τα τεχνικά μέσα για να εξακριβώνουν την ηλικία και την ταυτότητα των συμμετεχόντων, δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση σφετερισμού της ταυτότητας ενός συμμετέχοντα ή/και της δημοσίευσης on-line φωτογραφιών από συμμετέχοντα που δεν είναι ο δημιουργός τους. Οι διοργανωτές δεν θα θεωρούνται υπεύθυνοι για εσφαλμένη δρομολόγηση βραβείου, απώλεια αυτού κατά την αποστολή του ή την αδυναμία επικοινωνίας με τους νικητές. Οι διοργανωτές δεν είναι υπεύθυνοι για την αδυναμία, λόγω τεχνικού προβλήματος, πρόσβασης στον ιστότοπο www.dramafilmfestival.gr ή ανάρτησης των φωτογραφιών στον ιστότοπο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 8: Προσωπικά δεδομένα
Η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού θα γίνει από τους διοργανωτές ως επεξεργαστές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ν. 2472/1997 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.
Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή ακόμη και διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Ν. 2472/1997, το οποία μπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε είτε με αποστολή fax στον αριθμό 210 3300309, 2103302818, είτε συστημένης επιστολής στη διεύθυνση Εμ.Μπενάκη 71, 10681 Αθήνα, είτε e-mail στην δ/νση kinfest@dra.forthnet.gr

ΑΡΘΡΟ 9: Εφαρμογή του κανονισμού
Η συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό συνεπάγεται από μέρος του συμμετέχοντα την πλήρη αποδοχή του παρόντος κανονισμού και των όρων διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στην Νομική Σύμβολο της Δημοτικής Επιχείρησης Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας κα. Ειρήνη Μπακοπούλου (διεύθυνση, τηλ: 25210 , 66100, Δράμα) Είναι επίσης διαθέσιμοι στον διαδικτυακό τόπο www.dramafilmfestival.gr

Πληροφορίες: Σιμοπούλου Τάνια,
Γραμματείες: Φεστιβάλ Δράμας.
Δράμα: Αγ.Βαρβάρας 9, 66100 Δράμα, τηλ:+30 25210 47575,46732
Αθήνα: Εμ.Μπενάκη 71, 10681 Αθήνα, τηλ/φαχ:+30 210 3300309,3302818