Κτήρια σε κίνδυνο

αφίσα διαγωνισμού
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · *Διαδίκτυο · Αθήνα // Δημοσίευση: 03 Απρ 2016

διαγωνισμός φωτογραφίας από τη MONUMENTA

Χιλιάδες κτήρια, αλλοιωμένα, ερειπωμένα που κατοικούνται ή είναι εγκαταλειμμένα βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα. Φωτογραφίστε τα και στείλτε πέντε έγχρωμες φωτογραφίες στον φωτογραφικό διαγωνισμό της MONUMENTA για να αναδείξουμε τον αρχιτεκτονικό πλούτο της χώρας που βρίσκεται σε κίνδυνο!

ΘΕΜΑ

Κτήρια σε πόλεις και οικισμούς, κάθε χρήσης, που κτίστηκαν από το 1830 έως το 1970, συμπεριλαμβανομένων των κτηρίων που βρίσκονται σε παλιότερους οικισμούς.

Χρονική περίοδος διαγωνισμού: 4 Απριλίου - 16 Οκτωβρίου 2016
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 10 Νοεμβρίου 2016

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες και ξένοι που ζουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
  2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μέχρι πέντε φωτογραφίες ενός κτηρίου, δύο γενικές του κτηρίου, δύο λεπτομέρειες του κτηρίου και μία με ελεύθερο θέμα (ασπρόμαυρη, αφαιρετική, νυχτερινή κ.λπ.).
  3. Οι φωτογραφίες, αφορούν μόνο τις εξωτερικές όψεις των κτηρίων, να είναι καλής ποιότητας, να έχουν χαρακτήρα τεκμηρίωσης και να μην είναι αποτέλεσμα σύνθεσης.
  4. Οι διαστάσεις των φωτογραφιών θα πρέπει να είναι σε ανάλυση 3 MB (2500 pixels το λιγότερο η μεγάλη πλευρά και 150 PPI) η κάθε μια. Μαζί με τις φωτογραφίες θα πρέπει να σταλούν τα ακόλουθα στοιχεία σε αρχείο Microsoft Word ή παρόμοιο:
  • Ονοματεπώνυμο
  • Νομός/Δήμος/Οικισμός/Οδός κτηρίου
  • Ιστορικά στοιχεία του κτηρίου (αν είναι γνωστά)
  1. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι σε μορφή jpg και να σταλούν με mail στη διεύθυνση monumenta_photo@gmail.com
  2. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι ονοματισμένες με λατινική γραφή ως εξής: Επίθετο_Δύο πρώτα γράμματα ονόματος, με το διακριτικό Gen/Lept/El_αύξων αριθμός (Gen=Γενική, Lept=Λεπτομέρεια, El=Ελεύθερο θέμα) π.χ.

Papadopoulos_Ko_Gen_1 Papadopoulos_Ko_Gen_2
Papadopoulos_Ko_Lept_1 Papadopoulos_Ko_Lept_2
Papadopoulos_Ko_El

 

ΒΡΑΒΕΙΑ

Τρία (3) βραβεία και επτά (7) έπαινοι που συνοδεύονται με δώρα βιβλία. Όλα τα έργα θα συμπεριληφθούν σε μία έκδοση και σε φωτογραφική έκθεση.
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες όλων των όρων της προκήρυξης του διαγωνισμού.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παραχωρούν στη MONUMENTA το δικαίωμα χρήσης των φωτογραφιών για δημοσίευση και παρουσίαση στην ιστοσελίδα, σε εκθέσεις και εκδόσεις με τον όρο της αναφοράς του ονόματός τους. Αποκλείεται η εμπορική εκμετάλλευση των φωτογραφιών.
Οι εταίροι της MONUMENTA μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό χωρίς δικαίωμα στη βράβευση.

Υποστηρικτές: ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ, ΜΝΗΜΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΟΙΚΟS παραδοσιακά δομικά υλικά