ΒΙΡΜΑΝΙΑ: Δύο φωτογράφοι «μιλούν» για τους ανθρώπους της

αφίσα έκθεσης
· Εκθέσεις · Αθήνα · Αμπελόκηποι // Δημοσίευση: 23 Μάιος 2016

έκθεση φωτογραφίας του Γιάννη Βαμβακά και του Δημήτρη Παρασκευάκη

Δύο φωτογράφοι, ο Γιάννης Βαμβακάς και ο Δημήτρης Παρασκευάκης, επισκέφθηκαν τη Βιρμανία σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και με διαφορετικές προσεγγίσεις. Και οι δύο ασχολήθηκαν με τον ανθρώπινο παράγοντα και προσπάθησαν να αποτυπώσουν την προσωπικότητα, τα συναισθήματα και τον ψυχικό κόσμο ενός λαού που δεν είναι ευρύτερα γνωστός.

Στην έκθεση παρουσιάζεται ο άνθρωπος σε αστικό τοπίο και στην ύπαιθρο. Δε λείπουν φυσικά και οι αναφορές στην θρησκεία, όπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καθημερινότητά τους.