Λίμνη Κερκίνη

logos
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί // Δημοσίευση: 04 Ιουλ 2016

Το Πρότυπο Φωτογραφικό Εργαστήρι Σερρών προκηρύσσει τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα: «Λίμνη Κερκίνη»

Όροι Συμμετοχής

 1. Στον διαγωνισμό μπορεί να πάρει μέρος κάθε φωτογράφος (επαγγελματίας, ερασιτέχνης ή σπουδαστής σχολής φωτογραφίας), μέλος ή όχι του Π.Φ.Ε.
 2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μέχρι τρεις (3) φωτογραφίες, ασπρόμαυρες ή έγχρωμες.
 3. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές μόνο φωτογραφίες που δεν έχουν επεξεργαστεί ηλεκτρονικά ή έχουν επεξεργασία, σε τέτοιο βαθμό που δεν παραποιούν την πραγματικότητα.
 4. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή – αρχείο JPG – με όνομα το ονοματεπώνυμο του φωτογράφου και τον αύξοντα αριθμό από 01 έως 03 (για παράδειγμα: papadopoulosnikos-01.jpg).Ελάχιστο μέγεθος: 20×30 cm στα 300 ppi/inch,

 

Τρόπος Υποβολή συμμετοχών

Οι φωτογραφίες που αποστέλλονται πρέπει να συνοδεύονται από το «Δελτίο Συμμετοχής» που ακολουθεί την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στα 5 € ανά συμμετέχοντα.

Το κόστος συμμετοχής συνοδεύει το CD/DVD με τις φωτογραφίες.

 

Προθεσμία Υποβολής Συμμετοχών

Κάθε φωτογράφος θα πρέπει να υποβάλλει τις φωτογραφίες του σε ψηφιακή μορφή (γραμμένες σε CD ή DVD με σκληρή θήκη) και τα υπόλοιπα συνοδευτικά, σε έναν φάκελο μέχρι την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Η υποβολή των συμμετοχών γίνεται:

 • Ταχυδρομικά στην ταχυδρομική θυρίδα του Π.Φ.Ε.: Τ.Θ. 1091 Τ.Κ. 62110

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την φόρμα συμμετοχής ώστε να επιβεβαιώνουμε τις συμμετοχές.

 

Βραβεία

Θα απονεμηθούν τρία βραβεία (1ο, 2ο και 3ο), τρεις έπαινοι (1ος, 2ος και 3ος) και 35 αναρτήσεις. Τα βραβεία θα συνοδεύονται από τα δώρα που αναγράφονται παρακάτω και οι έπαινοι από αναμνηστικά δώρα.

1ο Βραβείο: Φωτογραφική Μηχανή Sony DSC – H300

2ο Βραβείο: Πακέτο φιλοξενίας στον ξενώνα «Οικοπεριηγητής» με δύο (2) διανυκτερεύσεις και περιήγηση στη λίμνη Κερκίνη με βάρκα.

3ο Βραβείο: Φωτογραφικά βιβλία.

 

Συμπληρωματικές λεπτομέρειες
 • Το Πρότυπο Φωτογραφικό Εργαστήρι Σερρών διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον χρόνο λήξης του διαγωνισμού ή το έπαθλο εάν κριθεί απαραίτητο.
 • Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην σελίδα του Π.Φ.Ε. και θα αποσταλούν στα e-mail των διαγωνιζόμενων.
 • Η σύνθεση της πενταμελούς κριτικής επιτροπής θα ανακοινωθεί με την λήξη του διαγωνισμού.
 • Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες.
 • Οι φωτογραφίες που θα διακριθούν (βραβεία), θα παραμείνουν στο αρχείο του Π.Φ.Ε. Οι φωτογραφίες (CD ή DVD) που δεν θα τύχουν διακρίσεων, για τεχνικούς λόγους, δεν θα επιστραφούν και μετά το πέρας του διαγωνισμού και της έκθεσης θα καταστραφούν.
 • Η απονομή των βραβείων θα γίνει την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης των έργων που θα διακριθούν, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων «Άνοιξη 2017». Ο ακριβής τόπος και χρόνος θα γίνει έγκαιρα γνωστός με δημοσίευση στον ειδικό φωτογραφικό τύπο, στις ημερήσιες εφημερίδες των Σερρών, στην ιστοσελίδα του Π.Φ.Ε και στα e-mail όλων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.
 • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή, από μέρους των διαγωνιζομένων, όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την κρίση.

 

Δικαιώματα χρήσης των φωτογραφιών που θα διακριθούν

Το Π.Φ.Ε διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες που θα διακριθούν για την προβολή της και την προώθηση των σκοπών της σύμφωνα με το καταστατικό της με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει στο μέλλον (για εκθέσεις, προβολές, έκδοση αναμνηστικών λευκωμάτων, ημερολογίων, δημιουργία CD, ανάρτηση στην ιστοσελίδα της κ.λπ.), οι δε συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποδέχονται ρητά τον όρο αυτό και παραχωρούν το σχετικό δικαίωμα χρήσεως των διακριθέντων φωτογραφιών στο Π.Φ.Ε. με την υποχρέωση να αναφέρετε πάντα το όνομα του δημιουργού. Τα δικαιώματα της φωτογραφίας παραμένουν στην ιδιοκτησία του κάθε φωτογράφου-δημιουργού, ο οποίος δηλώνει ότι η φωτογραφία που μας αποστέλλει δεν παραβαίνει κάποιο νόμο και δεν προσβάλει τα δικαιώματα τρίτων.

Το Π.Φ.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αντιγραφή ή κλοπή της φωτογραφίας. Η υποβαλλόμενη φωτογραφία πρέπει να αποτελεί προσωπική και αυθεντική δημιουργία. Οποιαδήποτε χρήση προσωπικής πληροφορίας των συμμετεχόντων θα είναι αποκλειστικά σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία προσωπικών δεδομένων και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο δημιουργός βεβαιώνει ότι έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση των εικονιζόμενων προσώπων. Το Π.Φ.Ε ουδεμία ευθύνη φέρει για ενδεχόμενες παραβιάσεις δικαιωμάτων της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων των φωτογραφημένων προσώπων. Για ανωτέρω ενδεχόμενες παραβιάσεις θα ευθύνεται αποκλειστικά ο δημιουργός.