Παράξενο / Ελεύθερο θέμα

λογότυπο φορέα
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · Αθήνα // Δημοσίευση: 05 Σεπ 2010

1ος Διαγωνισμός Φωτογραφίας από το ΠΟ.Κ.Ε.ΑΤΕ.

Ύστερα από παράκληση των συναδέλφων-φίλων της φωτογραφίας, το ΠΟΚΕΑΤΕ αποφάσισε να διευρύνει τη θεματολογία του διαγωνισμού φωτογραφίας που έχει ήδη προκηρύξει.

Έτσι, εκτός από τις φωτογραφίες με τίτλο «Παράξενο», οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν με «Ελεύθερο θέμα».
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων ορίζεται η Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010 (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη του ΠΟΚΕΑΤΕ και τα μέλη των οικογενειών τους. Συνάδελφοι, μη μέλη του ΠΟΚΕΑΤΕ, μπορούν να συμμετάσχουν εφόσον συνυποβάλλουν αίτηση εγγραφής και αποδεικτικό κατάθεσης της ετήσιας συνδρομής των 24 ευρώ στο λογαριασμό του ΠΟΚΕΑΤΕ Νο 0170400397728.

Οι λοιποί όροι παραμένουν οι ίδιοι, δηλαδή:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν με φωτογραφίες (έως τρείς ανά συμμετέχοντα) , έγχρωμες ή ασπρόμαυρες, ψηφιακές ή αναλογικές, διαστάσεων 20Χ25.
2. Οι φωτογραφίες θα υποβάλλονται με απλό ταχυδρομείο στην παρακάτω διεύθυνση με τα εξής στοιχεία:
Διεύθυνση Προώθησης Προϊόντων, Προβολής και Επικοινωνίας
Σόλωνος 11 Τ.Κ.10671 Αθήνα
Υπόψη Χαντζάκου Μάρας
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΚΕΑΤΕ
3. Στο πίσω μέρος της κάθε φωτογραφίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση εργασίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνα) .
Θα πραγματοποιηθεί έκθεση φωτογραφίας όπου θα εκτεθεί τουλάχιστον μία από τον κάθε συμμετέχοντα.
Οι φωτογραφίες θα κριθούν από καλλιτεχνική εξωτραπεζική Επιτροπή, η κρίση της οποίας είναι αμετάκλητη.
Θα δοθούν τρία (3) βραβεία.
Οι υποβαλλόμενες φωτογραφίες δεν επιστρέφονται.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων.

Λεπτομέρειες σχετικές με τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής της έκθεσης, τα βραβεία, την κριτική Επιτροπή κ.α. θα δοθούν σε προσεχή μας ανακοίνωση.