Η Ευρώπη και τα έργα στην περιοχή μου - Καλύτερη Φωτογραφία

αφίσα διαγωνισμού
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · Λαμία // Δημοσίευση: 25 Απρ 2017

μαθητικός διαγωνισμός φωτογραφίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας επικοινωνίας "Europe in my Region 2017" διοργανώνει μαθητικό διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα: «Η Ευρώπη και τα έργα στην περιοχή μου – Καλύτερη φωτογραφία» από 2 Μαΐου έως 15 Μαΐου 2017.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη των πέντε (5) καλύτερων φωτογραφιών συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιήθηκαν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Στερεάς Ελλάδας. Ένας νικητής – σχολείο ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν οι μαθητές των λυκείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Συμμετοχές – Προδιαγραφές

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό για την ανάδειξη των πέντε (5) νικητών θα πρέπει να στείλουν φάκελο στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Υψηλάντη 12, Τ.Κ. 35132, ΛΑΜΙΑ
ο οποίος θα περιλαμβάνει:

  • μία (1) έγχρωμη φωτογραφία σε οπτικό δίσκο (cd) η οποία θα πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές:
    - τύπος φωτογραφίας σε μορφή jpeg
    - ανάλυση φωτογραφίας τουλάχιστον 300 dpi
    - η φωτογραφία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα στον συμμετέχοντα
  • συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια που σχεδιάστηκαν από την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
    Τα ερωτηματολόγια θα είναι ανώνυμα και έχουν ως σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το βαθμό ενημέρωσης και πληροφόρησης των μαθητών για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Έπαθλο

Το έπαθλο του Διαγωνισμού θα προέλθει μετά από συνεννόηση με το Διευθυντή του εκάστοτε νικητή – σχολείου και θα καλύπτει ανάγκες του σχολείου χρηματικής αξίας μέχρι 500 € ανά Σχολική Μονάδα.

Αξιολόγηση

Οι πέντε (5) καλύτερες φωτογραφίες θα αναδειχθούν από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από στελέχη της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Λήξη Προθεσμίας

Η παράδοση των φωτογραφιών σε οπτικό δίσκο (cd) θα πρέπει να γίνει έως την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017.
Τα έργα θα πρέπει να παραδίδονται ή να ταχυδρομούνται συστημένα στην διεύθυνση:

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μονάδα Α’ Προγραμματισμού
Υψηλάντη 12, 35100 ΛΑΜΙΑ
Κο Κούτσικο Ιωάννη