Θάλασσα

flyer εκδήλωσης
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί // Δημοσίευση: 07 Απρ 2021

διαγωνισμός φωτογραφίας από το σύλλογο “Πάραλος Φίλοι της Θάλασσας και της Ναυτικής Παράδοσης”

Ο Σύλλογος “Πάραλος Φίλοι της Θάλασσας και της Ναυτικής Παράδοσης” ανακοινώνει ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες της Θεσσαλονίκης -και όχι μόνο- για την υποβολή φωτογραφιών, που προσεγγίζουν όλες τις πτυχές της θάλασσας και της ναυτικής παράδοσης του τόπου μας.
Αυτό το εγχείρημα θα αποτελέσει την εναρκτήρια δράση του Συλλόγου προκειμένου να καλωσορίσει το κοινό σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί η ναυτική παράδοση και η αγάπη για τη θάλασσα και τους ανθρώπους της.
 
Το ζητούμενο είναι να συγκεντρωθεί φωτογραφικό υλικό, με άξονα τη θάλασσα, τα καράβια και τους ανθρώπους της. Οι θεματικές που ανακύπτουν είναι πολλές, αλλά παραθέτουμε παρακάτω ενδεικτικά κάποιες:
 • Τα καράβια
 • Τα λιμάνια
 • Το υδάτινο περιβάλλον
 • Η σχέση του ανθρώπου με το υγρό στοιχείο
 
Ο στόχος είναι διπλός. Αφενός να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό αρχείο εικόνων, το οποίο θα είναι προσβάσιμο διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας του Συλλόγου, και αφετέρου να επιλεγεί το υλικό για την πραγματοποίηση μιας ομαδικής έκθεσης, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.
 
Όροι Συμμετοχής
 • Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει από μία 1 έως 4 φωτογραφίες, που μπορούν προαιρετικά να συνοδεύονται από μια σύντομη περιγραφή (έως 200 λέξεις) και ένα σύντομο βιογραφικό του φωτογράφου (έως 100 λέξεις).
 • Η υποβολή μπορεί να περιέχει μεμονωμένες φωτογραφίες ή τμήμα μιας σειράς που επιχειρεί να περιγράψει πτυχές ενός παγκόσμιου φαινομένου (π.χ. μόλυνση των ωκεανών). Οι φωτογραφίες πρέπει να αφορούν άμεσα ή έμμεσα, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, τα καράβια, τη θάλασσα και τις δραστηριότητες που τα περιβάλλουν, τις επιπτώσεις που υφίστανται σε τοπικό ή παγκόσμιο επίπεδο κ.α.
 • Το φωτογραφικό υλικό θα πρέπει να έχει αποσταλεί στη διεύθυνση paralos.thalassa@gmail.com, με θέμα ‘OPEN CALL-PARALOS 2020’ από τις 22/03/2021 έως τις 22/06/2021 και ώρα 24:00.
  Σχετικές ερωτήσεις μπορούν να διατυπώνονται μόνο γραπτώς, αποκλειστικά στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση (δε θα γίνονται δεκτές ερωτήσεις τηλεφωνικά).
ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως 22/6/2021
 
Την επιλογή των φωτογραφιών που θα συμμετέχουν στην τελική έκθεση και το ψηφιακό αρχείο θα αναλάβει τριμελής επιτροπή αξιολόγησης που θα αποτελείται από τους:
1. Στράτος Καλαφάτης, Φωτογράφος
2. Κοσμάς Παυλίδης, Φωτογράφος, ιδρυτής Stereosis
3. Γουίτλοκ Εκάβη, Θεατρολόγος, Μέλος ΔΣ Συλλόγου “Πάραλος”
 
Με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι επιτρέπουν στον Σύλλογο “Πάραλος Φίλοι της Θάλασσας και της Ναυτικής Παράδοσης” να συμπεριλάβει τα υποβληθέντα έργα στην έκθεση και τη σχετική ψηφιακή, διαδικτυακή πλατφόρμα, να τα χρησιμοποιήσει με έντυπο, ψηφιακό ή διαδικτυακό τρόπο για τον σκοπό της προβολής και επικοινωνίας της έκθεσης και των συναφών δράσεων. Επίσης, βεβαιώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται πλήρως τους όρους της συμμετοχής τους στην ανοιχτή πρόσκληση, όπως αυτοί αναγράφονται παραπάνω. Η αξιολόγηση των φωτογραφιών θα γίνει μετά τη λήξη του διαστήματος υποβολής συμμετοχών και οι απόφασεις της κριτικής επιτροπής είναι τελικές και αμετάκλητες.
 
Τεχνικές Προδιαγραφές των Ψηφιακών Αρχείων
 • Τύπος αρχείων: jpg (image quality 12)
 • Διαστάσεις: 1.920 pixel η μεγάλη πλευρά
 • Όνομα αρχείων: κάθε ψηφιακό αρχείο πρέπει να φέρει ως τίτλο το επώνυμο του φωτογράφου με λατινικούς χαρακτήρες και τον αύξοντα αριθμό της εικόνας, όπως στο παρακάτω παράδειγμα: yourlastname_01.jpg, yourlastname_02.jpg κ.ο.κ.
Σε περίπτωση που η υποβληθείσα συμμετοχή προκριθεί για την έκθεση, οι φωτογράφοι θα πρέπει να εκτυπώσουν τα έργα τους σε διάσταση τουλάχιστον 30Χ45 εκ. σε συνεργασία με το τυπογραφείο που θα αναλάβει, σε μορφή χορηγίας, την εκτύπωση των φωτογραφιών.
 
Βραβεία Διαγωνισμού
1ο Βραβείο: Φωτογραφική Μηχανή Action από το κατάστημα Γερμανός
2ο Βραβείο: Υποτροφία παρακολούθησης μαθημάτων φωτογραφίας 4 μηνών από τη Σχολή Φωτογραφίας Stereosis
3ο Βραβείο: Διήμερη διαμονή στο Eco Green Residencies & Suites (Τορώνη, Χαλκιδικής)
 
Επίσης, οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν να συμμετέχουν στην ομαδική έκθεση θα λάβουν σαν συμβολικό δώρο από μία υποβρύχια φωτογραφική μιας χρήσεως.