Click! στην Τεχνολογία

αφίσα διαγωνισμού
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · *Διαδίκτυο // Δημοσίευση: 22 Νοε 2010

διαγωνισμός Φωτογραφίας από το Πλαίσιο και σε συνεργασία με το περιοδικό Φωτογράφος

Όροι Συμμετοχής

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη σε όλους με εξαίρεση τους υπαλλήλους του ΠΛΑΙΣΙΟΥ, το προσωπικό του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ καθώς και τους συγγενείς τους μέχρι δευτέρου βαθμού.

 

Λεπτομέρειες

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με ως 3 (τρεις) δικές του φωτογραφίες. Φωτογραφίες πέραν των τριών ανά e-mail account, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την κρίση της επιτροπής. Οι φωτογραφίες πρέπει να συνοδεύονται από τα στοιχεία επικοινωνίας του συμμετέχοντος ο οποίος υποχρεούται να συμπληρώσει ειδική φόρμα.

Οι συμμετοχές θεωρείται ότι εκπληρώνουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις εφόσον:

  1. Υποβληθούν ως τρεις φωτογραφίες ανά συμμετοχή σε ψηφιακή μορφή στην ειδική φόρμα του ΠΛΑΙΣΙΟΥ σε κατάλληλο μέγεθος και ποιότητα και συγκεκριμένα προερχόμενες από ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές αρχεία JPEG RGB μεγέθους έως 8MB το καθένα (μέχρι 25ΜΒ συνολικά).
  2. Ανταποκρίνονται στα στάνταρ ποιότητας και ευκρίνειας του διαγωνισμού. Ειδικότερα δεν γίνονται δεκτές εικόνες χαμηλής ανάλυσης ή με σοβαρά τεχνικά προβλήματα.
  3. Συνοδεύονται με όλα τα ατομικά στοιχεία του συμμετέχοντος όπως εμφαν δηλ. Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, Τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) όπως φαίνονται και στα υποχρεωτικά παιδία της ειδικής φόρμας υποβολής της συμμετοχής. Σε περίπτωση έλλειψης ή ανακρίβειας ενός ή περισσοτέρων από τα στοιχεία αυτά, η συμμετοχή ακυρώνεται.

Πνευματικά δικαιώματα

Με μόνη την υποβολή των φωτογραφιών ο συμμετέχων δηλώνει ότι οι φωτογραφίες αποτελούν δικά του έργα και έχει την πνευματική ιδιοκτησία επ’ αυτών. Απαγορεύεται η συμμετοχή με έργα τρίτων, αντιγραμμένα ή γενικώς μη πρωτότυπα και ξένα προς τον συμμετέχοντα. Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, η διοργανώτρια εταιρία ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕ και το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ που υποστηρίζει το διαγωνισμό, δηλώνουν ότι ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε
βλάβη αναλαμβάνουν, αν αποδειχθεί έλλειψη πατρότητας ή νομιμοποίησης ή άλλο νομικό ελάττωμα σε κάποια συμμετοχή.

Διάρκεια του διαγωνισμού

Από 15η Νοεμβρίου έως ώρα 23.59 της 19ης Δεκεμβρίου 2010 (μετά από παράταση που δόθηκε).

Κριτική επιτροπή

Είναι πενταμελής και μετέχουν οι εξής: 1. Γιώργος Δεπόλλας, φωτογράφος & καθηγητής φωτογραφίας Σχολής Βακαλό, 2. Ελένη Μαλιγκούρα, φωτογράφος & καθηγήτρια Φωτογραφίας ΤΕΙ Αθηνών, 3. Στέφανος Πάσχος, φωτογράφος & καθηγητής Φωτογραφίας ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, 4. δρ. Τάκης Τζίμας εκδότης του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ & καθηγητής Φωτογραφίας ΤΕΙ Αθήνας και 5. στέλεχος της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers. Η κρίση της επιτροπής είναι οριστική, χωρίς να ανακοινώνεται η αιτιολόγηση και κατ’ αυτής δεν επιτρέπεται ουδεμία ένσταση, αντίρρηση ή άλλη διεκδίκηση, εξώδικη ή δικαστική.

Διακρίσεις

Κατά την πορεία υποβολής συμμετοχών το ΠΛΑΙΣΙΟ δικαιούται να αναρτά στο site του και άλλα μέσα της επιλογής του καθώς και στα μέσα του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, επιλεγμένες φωτογραφίες από συμμετοχές, αποκλειστικά για προώθηση και γνωστοποίηση του διαγωνισμού. Παρόμοια δημοσίευση και ανάρτηση δεν αποτελεί πρόκριμα διάκρισης από την κριτική επιτροπή ούτε θεμελιώνει δικαίωμα βράβευσης ή άλλης αμοιβής, σε κάθε περίπτωση όμως θα αναφέρεται το όνομα του δημιουργού (credit line).

Τα έργα που θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή θα παρουσιαστούν σε ειδικό αφιέρωμα του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ. Επίσης δύναται ν’ αποτελέσουν το κορμό Φωτογραφικής Έκθεσης σε χώρος που θα αποφασίσει η εταιρία ΠΛΑΙΣΙΟ. Οι νικητές και τα αντίστοιχα βραβεία αναφέρονται αναλυτικά σε ξεχωριστή στήλη.

Προσοχή! Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω αναγραφόμενων όρων.