Αιχμαλώτισε τις διακρίσεις με το φακό σου!

αφίσα εκδήλωσης
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · Αθήνα // Δημοσίευση: 27 Νοε 2010

διαγωνισμός φωτογραφίας από το Ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας και της Athens Voice

Σήμερα, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, οι άνθρωποι εξακολουθούν να πέφτουν θύματα διακρίσεων, επειδή έτυχε να έχουν το «λάθος» φύλο ή τη «λάθος» καταγωγή, να πιστεύουν στη λάθος θρησκεία ή να προέρχονται από τη «λάθος» φυλή. Eπειδή έτυχε να έχουν τον «λάθος» σεξουαλικό προσανατολισμό ή κάποια αναπηρία. Οι διακρίσεις προσβάλλουν την Αξιοπρέπεια και παραβιάζουν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας δράσης της Διεθνούς Αμνηστίας για την καταπολέμηση των Διακρίσεων, το ελληνικό τμήμα της οργάνωσης, σε συνεργασία με την Athens Voice, διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας, με τίτλο «Αιχμαλώτισε τις διακρίσεις με το φακό σου». Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε οποιοδήποτε άτομο ηλικίας από 14 ετών και άνω, εκτός από επαγγελματίες φωτογράφους. Επαγγελματίες φωτογράφοι μπορούν και ενθαρρύνονται να υποβάλουν το υλικό τους στο Διαγωνισμό, εκτός συναγωνισμού.

Οι πέντε καλύτερες φωτογραφίες θα δημοσιευθούν στην Athens Voice και θα βραβευθούν. Το 2011, το Ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας και η Athens Voice θα πραγματοποιήσουν στην Αθήνα έκθεση φωτογραφίας, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις φωτογραφίες του Διαγωνισμού που θα πληρούν τις προϋποθέσεις του.

Η κριτική επιτροπή του Διαγωνισμού θα αποτελείται από εκπροσώπους του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας και της Athens Voice, καθώς και από άτομα που έχουν διακριθεί στον χώρο της Φωτογραφίας και του Πολιτισμού.

Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σκέλος του Διαγωνισμού Φωτογραφίας (Βρυξέλλες)

Οι πέντε καλύτερες φωτογραφίες που θα επιλέξει η επιτροπή θα αποσταλούν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο της Διεθνούς Αμνηστίας (Βρυξέλλες), προκειμένου να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό σκέλος του Διαγωνισμού και να διαγωνιστούν με υποψηφίους άλλων ευρωπαϊκών τμημάτων της Διεθνούς Αμνηστίας. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο της Διεθνούς Αμνηστίας θα βραβεύσει τις 3 καλύτερες φωτογραφίες, σε τελετή στις Βρυξέλλες, και θα δημοσιοποιήσει το γεγονός και τα ονόματα των νικητών. Επιπλέον, θα χρησιμοποιήσει τις 12 καλύτερες φωτογραφίες για την παραγωγή προωθητικού υλικού για την εκστρατεία της Διεθνούς Αμνηστίας «Fight Discrimination».

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό

 1. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 18 Νοεμβρίου 2010 μέχρι και τις 17 Ιανουαρίου 2011.
 2. Η υποβαλλόμενη φωτογραφία πρέπει να εκφράζει δημιουργικά τη σημασία και την αξία μιας κοινωνίας που σέβεται και ενσωματώνει τη διαφορετικότητα, δηλαδή μιας κοινωνίας στην οποία όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, συνυπάρχουν αρμονικά, και απολαμβάνουν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία, την καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την αναπηρία. Το μήνυμα της φωτογραφίας πρέπει να είναι θετικό και να δηλώνει ή να υπονοεί ότι σε μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, όλοι είναι διαφορετικοί και όλοι ίσοι, και ότι η ποικιλία κάνει μια κοινωνία πιο πλούσια, δημιουργική, ενδιαφέρουσα.
 3. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό με μία ή περισσότερες φωτογραφίες, αλλά θα μπορεί να βραβευθεί μόνο για μία από αυτές.
 4. Οι υποβαλλόμενες φωτογραφίες μπορεί να είναι είτε φωτορεπορτάζ, είτε σκηνοθετημένες, είτε έγχρωμες, είτε ασπρόμαυρες.
 5. Οι φωτογραφίες πρέπει να υποβληθούν ταχυδρομικά σε έντυπη μορφή, τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί και σε διαστάσεις από 20×25 cm μέχρι 25x 32 cm ΚΑΙ σε ψηφιακή μορφή (σε CD), στις ίδιες διαστάσεις και σε ανάλυση 300dpi.
 6. Το υποβαλλόμενο υλικό (τυπωμένη φωτογραφία και CD) πρέπει να συνοδεύεται από συμπληρωμένη την ειδική φόρμα συμμετοχής, με τις πληροφορίες: ονοματεπώνυμο, ηλικία, χώρα διαμονής, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση).
 7. Ο φάκελος που θα περιέχει το υποβαλλόμενο υλικό πρέπει να φέρει την ένδειξη «Για το Διαγωνισμό Φωτογραφίας» και να αποσταλεί στην ταχυδρομική διεύθυνση: Διεθνής Αμνηστία, Σίνα 30, 106 72 Αθήνα.
 8. Η καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής είναι η 17η Ιανουαρίου 2010. Ως ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας εκλαμβάνεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα ταχυδρομείου στο φάκελο υποβολής του υλικού.
 9. Δεν γίνονται αποδεκτές φωτογραφίες που φέρουν watermark ή άλλα διακριτικά.
 10. Οι υποβαλλόμενες φωτογραφίες δεν επιστρέφονται.
 11. Η υποβαλλόμενη φωτογραφία πρέπει να αποτελεί προσωπική και αυθεντική δημιουργία.
 12. Η υποβαλλόμενη φωτογραφία δεν πρέπει να έχει δημοσιευθεί σε επαγγελματικά υλικά ή να έχει υποβληθεί σε άλλους διαγωνισμούς οποιουδήποτε φορέα, δημόσιου ή ιδιωτικού, εθνικού ή διεθνούς.
 13. Όποια φωτογραφία είναι εκτός θέματος θα αποκλείεται.
 14. Ο δημιουργός βεβαιώνει ότι έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση των εικονιζόμενων προσώπων. Το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας και η Athens Voice ουδεμία ευθύνη φέρουν για ενδεχόμενες παραβιάσεις δικαιωμάτων της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων των φωτογραφιζομένων προσώπων. Για ανωτέρω ενδεχόμενες παραβιάσεις θα ευθύνεται αποκλειστικά ο δημιουργός.
 15. Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο δημιουργός συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα να παραχωρήσει επ’αόριστον τη χρήση των φωτογραφιών για τους σκοπούς της Διεθνούς Αμνηστίας και της Athens Voice. Το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας και η Athens Voice κρατούν στα αρχεία τους τα έργα που κατατίθενται, διατηρώντας το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσουν ολόκληρα ή αποσπασματικά σε δράσεις που διοργανώνουν και σε υλικό που παράγουν, χωρίς να αποδίδεται αμοιβή στο δημιουργό, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή του και χωρίς να λαμβάνεται η συγκατάθεσή του.
 16. Το όνομα του δημιουργού θα αναγράφεται σε κάθε χρήση του έργου.
 17. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της υποβαλλόμενης φωτογραφίας εκ μέρους του δημιουργού.
 18. Οποιαδήποτε χρήση προσωπικής πληροφορίας των συμμετεχόντων θα είναι αποκλειστικά σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία προσωπικών δεδομένων και την πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Διεθνούς Αμνηστίας.
 19. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση webmaster@amnesty.org.gr
 20. Οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας και η Athens Voice μπορoύν να αποφασίσουν, κατά την απόλυτη κρίση τους, να διακόψουν αυτόν ή παρατείνουν τη διάρκειά του ή να ακυρώσουν το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού, ακυρώνονται, χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων στο Διαγωνισμό πλευρών, τα οποία προβλέπονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτόν.
 21. Παράλληλα με την υποβολή αίτησης συμμετοχής στη διοργάνωση, οι συντελεστές αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος.