Ελεύθερος χρόνος

αφίσα έκθεσης
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · Λιβαδειά // Δημοσίευση: 22 Mar 2011

3ος μαθητικός διαγωνισμός φωτογραφίας από τη Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς

Η Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Βοιωτίας, σε συνέχεια των επιτυχημένων 1ου και 2ου μαθητικού φωτογραφικού διαγωνισμού και στα πλαίσια της προβολής και διάδοσης της φωτογραφικής τέχνης:

Προκηρύσσει

Τον 3ο Φωτογραφικό διαγωνισμό, μεταξύ των μαθητών και μαθητριών των σχολικών μονάδων Λυκείων, Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολείων (Ε & ΣΤ τάξης) της πρώην Επαρχίας Λιβαδειάς.
Πιστεύουμε πως αυτή η εκδήλωση, θα τύχει μεγάλου ενδιαφέροντος με ανάλογη συμμετοχή, έτσι ώστε να καθιερωθεί στα πολιτιστικά δρώμενα της Πόλης μας.

Όλοι οι μετέχοντες νοείται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που διέπουν το διαγωνισμό, οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Το θέμα είναι: Ελεύθερος χρόνος.

Η έννοια ελεύθερος χρόνος είναι ένας σημαντικός παράγοντας δημιουργίας για τον άνθρωπο και ιδιαίτερα για το παιδί. Πρόκειται για τον χρόνο εκείνο κατά τον οποίο το παιδί αναπτύσσει πρωτοβουλίες, διευρύνει τις γνώσεις και τις εμπειρίες του, με δραστηριότητες που το ευχαριστούν και που το ίδιο επιλέγει.
Κυρίως ο ελεύθερος χρόνος, μας χαρίζει ψυχική ηδονή αλλά και σωματική χαλάρωση.
Πόσο μάλλον όταν στον ελεύθερο χρόνο μας δημιουργούμε…..
Οι μαθητές λοιπόν καλούνται να απαθανατίσουν, τις στιγμές της ξενοιασιάς και της χαλάρωσης-εκτός των σχολικών τους υποχρεώσεων- που δεν αποκλείεται να συνοδεύονται κι από έντονη δημιουργική διάθεση. Έχουν να επιλέξουν από το ευρύ πεδίο της καθημερινότητάς τους εκείνο το κομμάτι στο οποίο αισθάνονται οι ίδιοι ελεύθεροι να το διαχειρισθούν όπως αυτοί θέλουν…

2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να αποστείλει, το ανώτερο, μέχρι τρεις (3) φωτογραφίες (ασπρόμαυρες ή έγχρωμες) τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί διαστάσεων 20Χ30 εκατοστά. Επίσης, ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να παραδώσει CD με το ψηφιακό αρχείο της κάθε φωτογραφίας. Οι φωτογραφίες που δεν τηρούν τις παραπάνω προδιαγραφές δεν θα γίνουν δεκτές.

3. Προαιρετικά κάθε φωτογραφία μπορεί να συνοδεύεται με κάποιο τίτλο.

4. Οι ενδιαφερόμενοι, για να μετάσχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να παραδώσουν τις φωτογραφίες τους, στο γραφείο της Φωτογραφικής μας Λέσχης κάθε Δευτέρα ή Τετάρτη από τις 7,00 μέχρι 9,00 μ.μ., το αργότερο μέχρι 15 Ιουνίου 2011 ή να τις στείλουν ταχυδρομικά, με ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι 15 Ιουνίου 2011, στη διεύθυνση Μπουφίδου 32-34 (εντός στοάς) Τ.Κ. 32 100 Λιβαδειά.

5. Στο πίσω μέρος όλων των φωτογραφιών αλλά και στο CD, πάνω σε αυτοκόλλητη ετικέτα, θα αναγράφονται υποχρεωτικά και με κεφαλαία γράμματα, τα παρακάτω στοιχεία των διαγωνιζόμενων:

- Ονοματεπώνυμο
- Διεύθυνση κατοικίας
- Τηλέφωνο επικοινωνίας
- Ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail (αν υπάρχει)
- Σχολική μονάδα και τάξη φοίτησης

Για την προστασία τους, οι φωτογραφίες, θα παραδίδονται τοποθετημένες μέσα σε φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο και η Σχολική μονάδα του διαγωνιζόμενου.

6. Όλες οι φωτογραφίες θα παραδοθούν από τη Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς στην κριτική επιτροπή με καλυμμένα τα στοιχεία του συμμετέχοντα για τη διασφάλιση του αδιάβλητου του διαγωνισμού.

7. Η κριτική επιτροπή, του διαγωνισμού, θα είναι πενταμελής αποτελούμενη από:

α. έναν εκπρόσωπο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Βοιωτίας
β. έναν εκπρόσωπο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Βοιωτίας
γ. το δάσκαλο της Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς
δ. έναν εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου της Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς
ε. έναν ιστορικό Τέχνης - Εικαστικό

8. Οι διαγωνιζόμενοι θα χωριστούν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τη σχολική μονάδα φοίτησης.

1η κατηγορία: Μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων (Ε & ΣΤ τάξης)
2η κατηγορία: Μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων
3η κατηγορία: Μαθητές και μαθήτριες Λυκείων

9. Με τις φωτογραφίες, που θα μετάσχουν στο διαγωνισμό, θα πραγματοποιηθεί έκθεση, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς.

Η ημερομηνία και ο χώρος της έκθεσης, θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα στους ενδιαφερόμενους, από την ιστοσελίδα http://www.fotolesxilivadias.gr της Λέσχης μας, με προσωπικές προσκλήσεις και από τα Μ.Μ.Ε.

10. Στους μαθητές και μαθήτριες των οποίων οι φωτογραφίες επιλεγούν από την προαναφερθείσα κριτική επιτροπή, θα απονεμηθούν αντίστοιχα βραβεία και έπαινοι στις πρώτες, δεύτερες και τρίτες φωτογραφίες κάθε κατηγορίας. Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει σε ειδική τελετή κατά το χρονικό διάστημα της έκθεσης.

Στους νικητές κάθε κατηγορίας θα δοθούν:

1η Κατηγορία: Μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων (Ε & ΣΤ τάξης)
1ος νικητής Ψηφιακή Φωτογραφική μηχανή Canon A3000 10.2Mp προσφορά της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Βοιωτίας
2ος νικητής Ψηφιακή Φωτογραφική μηχανή Kodak mp 550 12.5Mp προσφορά του καταστήματος Newdata Μαυραγάνης Αθανάσιος
3ος νικητής Ψηφιακή Φωτογραφική μηχανή Panasonic f562 10Mp προσφορά του καταστήματος Expert Λιβαδειάς

2η Κατηγορία: Μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων
1ος νικητής Ψηφιακή Φωτογραφική μηχανή Canon A1200 12Mp προσφορά της Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς
2ος νικητής Ψηφιακή Φωτογραφική μηχανή Panasonic Dmc-f3 12.1Mp προσφορά του καταστήματος Multirama
3ος νικητής Φωτογραφικό τρίποδο προσφορά του Φωτογραφείου Καραγιαννάκης Αντώνης και Υιοί.

3η Κατηγορία: Μαθητές και μαθήτριες Λυκείων
1ος νικητής Ψηφιακή Φωτογραφική μηχανή Canon 3100 12.1Mp προσφορά της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Βοιωτίας
2ος νικητής ένα Car mp3 fm modulator προσφορά του Φωτογραφικού Στούντιο Helen του κ. Χρήστου και Ανδρέα Λουκά
3ος νικητής Φωτογραφικό Λεύκωμα προσφορά του Βιβλιοπωλείου Αθανασόπουλου Χάρη

10. Όλες οι φωτογραφίες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, μετά το τέλος της έκθεσης, θα επιστραφούν στους δικαιούχους

11. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους του Διοικητικού Συμβουλίου της Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς.

Βελούδιο Ιωάννη, Πρόεδρο Δ.Σ. Φ.Λ.Λ. (6977233189)
Αλογοσκούφη Χρήστο, Ταμία Δ.Σ. Φ.Λ.Λ. (6977460273)