Πανελλήνιοι Διαγωνισμoί Φωτογραφίας 2011

αφίσα εκδήλωσης
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · Αθήνα // Δημοσίευση: 27 Απρ 2011

διαγωνισμoί φωτογραφίας από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία

Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία (ΕΦΕ) προσκαλεί όλους τους φίλους της Φωτογραφίας να συμμετάσχουν στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φωτογραφίας.

Τα θέματα των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Φωτογραφίας 2010 της Ε.Φ.Ε. είναι:

 

Κατηγορία Ασπρόμαυρης: «Οικονομική κρίση»

Η περίοδος οικονομικής κρίσης που διανύουμε αποτελεί μία ευκαιρία για να αναζητήσουμε φωτογραφικά τις επιπτώσεις της στην καθημερινότητα μας, στις σχέσεις μας, στα συναισθήματα μας, στο τοπίο που διαμορφώνεται, στις λύσεις που αναζητάμε, στην εφευρετικότητά μας, αλλά και στις αντιθέσεις που αντικρίζουμε. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στο ρεπορτάζ αλλά δημιουργικά να περιγράφεται και με άλλους τρόπους η κατάσταση που διανύουμε.

Κατηγορία Έγχρωμης: «Ο πλούτος της Ελλάδας»

Ο πλούτος της Ελλάδος δεν είναι μόνο τα υλικά αγαθά της αλλά είναι και οι άνθρωποί της, οι παραδόσεις της, οι φυσικές ομορφιές της, η αρχαία κληρονομία και η συμβολή της στον παγκόσμιο πολιτισμό και τα ολυμπιακά ιδεώδη.

Κατηγορία Προβαλλόμενης εικόνας: «Ελεύθερο Θέμα»

Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε μορφή λήψεως και επεξεργασίας (αναλογική, ψηφιακή ή συνδυασμό).
Καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού είναι η Παρασκευή 20 Μαΐου 2011.

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Στους διαγωνισμούς μπορεί να πάρει μέρος κάθε Έλληνας φωτογράφος, μέλος ή όχι της Ε.Φ.Ε., εκτός από τα μέλη του ΔΣ αυτής, που ζει μόνιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και κάθε αλλοδαπός φωτογράφος, που κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα.
 2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μέχρι τέσσερα (4) έργα συνολικά για κάθε κατηγορία συνοδευόμενα με δελτίο συμμετοχής. Οι φωτογραφίες (ασπρόμαυρες, έγχρωμες) δεν πρέπει να είναι κολλημένες σε οποιοδήποτε χαρτόνι.
 3. Στην πίσω πλευρά κάθε φωτογραφίας, πρέπει να αναγράφονται: α) το ονοματεπώνυμο, β) ο αύξων αριθμός της φωτογραφίας σύμφωνα με το δελτίο συμμετοχής και γ) ο τίτλος.
 4. Διαστάσεις: η μικρή πλευρά υποχρεωτικά 30 εκ. και η μεγάλη πλευρά από 30 - 45 εκ.
 5. Ηλεκτρονική επεξεργασία των φωτογραφιών επιτρέπεται μόνο στον βαθμό που δεν παραποιείται η πραγματικότητα.
 6. Οι προβαλλόμενες εικόνες θα πρέπει να παραδοθούν σε CD και θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις που ορίζονται σε 30 Χ 45 εκ. Εάν οι εικόνες δεν έχουν αυτές τις διαστάσεις, πρέπει να τροποποιηθούν προσθέτοντας λευκό φόντο για να καλυφθεί η συγκεκριμένη διάσταση. Η ανάλυση να είναι στα 300 dpi σε μορφή jpg και το όνομα κάθε αρχείου θα πρέπει να φέρει το επίθετο του δημιουργού με λατινικούς χαρακτήρες π.χ. papadopoulos_1, papadopoulos_2 κλπ.
 7. Φωτογραφίες που έχουν διακριθεί σε προηγούμενους διαγωνισμούς της Ε.Φ.Ε. αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
 8. Οι αποφάσεις των κριτικών επιτροπών είναι οριστικές και αμετάκλητες.
 9. Οι φωτογραφίες και οι προβαλλόμενες εικόνες που θα διακριθούν (μετάλλια, έπαινοι, αναρτήσεις) θα παραμείνουν στο αρχείο της Ε.Φ.Ε. Οι φωτογραφίες και οι προβαλλόμενες εικόνες που δεν έτυχαν διακρίσεων θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες εφόσον αυτοί έχουν προκαταβάλει όπως πιο πάνω τα σχετικά έξοδα της ταχυδρομικής αποστολής, άλλως θα παραμείνουν για 5 μήνες στην έδρα της Ε.Φ.Ε. από όπου μπορούν να τις παραλάβουν. Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος των 5 μηνών η ΕΦΕ δεν φέρει πλέον καμία ευθύνη.
 10. Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική δημόσια τελετή και τα έργα που θα διακριθούν θα εκτεθούν στον εκθεσιακό χώρο της Ε.Φ.Ε.
 11. Η Ε.Φ.Ε. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την φύλαξη και προστασία των έργων από οποιαδήποτε φθορά, δεν ευθύνεται όμως για απρόβλεπτη απώλεια ή καταστροφή τους.
 12. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των διαγωνιζομένων όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού (διαστάσεις έργων, αναγραφή στοιχείων, υποβολή, κ.λ.π.) αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την κρίση.
 13. Η Ε.Φ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις διακριθείσες φωτογραφίες και προβαλλόμενες εικόνες για την προβολή της εταιρείας και την προώθηση των σκοπών της σύμφωνα με το καταστατικό της, οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει στο μέλλον (όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά: για εκθέσεις, προβολές, έκδοση αναμνηστικών λευκωμάτων, ημερολογίων, δημιουργία CD-DVD, κ.λ.π.), οι δε συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό (και σε οποιαδήποτε κατηγορία), αποδέχονται ρητά τον όρο αυτό και παραχωρούν το σχετικό δικαίωμα χρήσεως των διακριθέντων φωτογραφιών τους με την υπογραφή τους στο Δελτίο συμμετοχής, όπως πιο πάνω, στη Φωτογραφική Εταιρεία. H Ε.Φ.Ε. υποχρεούται να αναφέρει πάντα το όνομα του δημιουργού.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
 1. Ιδιοχείρως: στα γραφεία της Ε.Φ.Ε. Πατησίων & Αγ. Μελετίου 61, (Στοά Μπροντγουαίη) τηλ. 210-8228131, ΔΕ - ΠΑ 18:30-21:30
 2. Ταχυδρομικά: Μόνο στην διεύθυνση ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ, Ρεθύμνης 54 Τ.Κ. 13122 Ίλιον, ΑΘΗΝΑ. Με την ένδειξη «Ε.Φ.Ε. Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί 2011».

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ημερομηνία παραλαβής έργων 20 Μαΐου 2011
Ημερομηνία κρίσεως έργων 28 Μαΐου 2011
Ημερομηνία ανακοινώσεως αποτελεσμάτων 30 Μαΐου 2011
Ημερομηνία επιστροφής έργων 20 Σεπτεμβρίου 2011
Ημερομηνία Απονομής Βραβείων και Εγκαίνια Έκθεσης 13 Οκτωβρίου 2011

Λεπτομέρειες και Δελτίο Συμμετοχής στο http://www.efe.com.gr/index_htm_files/diagonismoi_2011.pdf