Η ζωή είναι ωραία

αφίσα διαγωνισμού
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · Βόλος // Δημοσίευση: 01 Ιουλ 2011

3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φωτογραφίας Δημήτρης Λέτσιος από τη Φ.Λ.Βόλου

Η Φωτογραφική Λέσχη Βόλου προκηρύσσει τον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας «Δημήτρης Λέτσιος», με θέμα : «Η ζωή είναι ωραία».

Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που ο έρωτας, η μητρότητα, η φίλια, η δημιουργικότητα, η τέχνη, το χιούμορ, ένα όμορφο τοπίο, ένα άγγιγμα, ένα ταξίδι, μια γιορτή, κάνουν το χαμόγελο να ανθίζει στα χείλη και την καρδιά να πλημμυρίζει από αισιοδοξία. Στιγμές που σκεφτόμαστε κι αισθανόμαστε ότι «η ζωή είναι ωραία». Τέτοιες στιγμές θέλουμε να δούμε αποτυπωμένες φωτογραφικά για να διαλέξουμε τις καλύτερες.

ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΑΙΝΟΙ - ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Θα απονεμηθούν τρία βραβεία (1ο, 2ο και 3ο), τρεις έπαινοι (1ος, 2ος και 3ος) και αριθμός αναρτήσεων, ο οποίος θα αποφασιστεί από την Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού.

1ο βραβείο: Φιλοξενία έξι διανυκτερεύσεων με πρωινό για δύο άτομα στο Ξενοδοχείο PARK
2ο βραβείο: Φιλοξενία τεσσάρων διανυκτερεύσεων με πρωινό για δύο άτομα στο Ξενοδοχείο PARK
3ο βραβείο: Φιλοξενία δύο διανυκτερεύσεων με πρωινό για δύο άτομα στο Ξενοδοχείο PARK
Τα βραβεία είναι ευγενική χορηγία της Διεύθυνσης του PARK HOTEL (4*), το οποίο βρίσκεται στο παραλιακό πάρκο του Βόλου. (www.amhotels.gr)
Οι έπαινοι θα συνοδεύονται από αναμνηστικά δώρα και οι αναρτήσεις από αναμνηστικά διπλώματα.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Στο διαγωνισμό μπορεί να πάρει μέρος κάθε Έλληνας που ζει μόνιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και κάθε αλλοδαπός, που κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα.
2. Γίνονται δεκτές έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες.
3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μέχρι τέσσερα (4) έργα συνολικά.
4. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές φωτογραφίες που έχουν επεξεργαστεί ηλεκτρονικά σε τέτοιο βαθμό που παραποιούν την πραγματικότητα.
5. Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν διαστάσεις από 20Χ30 εκ. μέχρι 30Χ45 εκ.
6. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να είναι κολλημένες σε χαρτόνι ή οποιοδήποτε άλλο υλικό.
7. Στην πίσω πλευρά κάθε φωτογραφίας πρέπει να αναγράφονται:
α) Το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζομένου
β) Ο αύξων αριθμός της φωτογραφίας σύμφωνα με το δελτίο συμμετοχής
γ) Ο τίτλος αν υπάρχει.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
1. Οι φωτογραφίες που αποστέλλονται πρέπει να συνοδεύονται από το «Δελτίο Συμμετοχής».
2. Οι συμμετοχές υποβάλλονται είτε με προσωπική παράδοση στα γραφεία της Φ.Λ.Β. (Κτίριο Σπίρερ, Μικρασιατών 81 και Μακρινίτσης, 1ος όροφος δυτικής πτέρυγας), κάθε Τετάρτη 20:00 – 22:00 εκτός των επισήμων αργιών είτε κατόπιν συνεννόησης με τον Ταμία του Δ.Σ. της Λέσχης κ. Δημήτρη Τσιουβάκα, στο τηλέφωνο 6978180515, τις απογευματινές ώρες είτε αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Φωτογραφική Λέσχη Βόλου, Τ.Θ.1382, Τ.Κ.38110 – Βόλος

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Δόθηκε Παράταση γιά την υποβολή συμμετοχών στον3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας:
Οι συμμετοχές πρέπει να έχουν φθάσει στους οργανωτές το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 26/9/2011 (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή προσωπική παράδοση στη λέσχη μέχρι και την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στα 5€ ανά συμμετέχοντα.
2. Το ποσό του δικαιώματος συμμετοχής εσωκλείεται στον φάκελο μαζί με τις φωτογραφίες και το έντυπο συμμετοχής.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
1. Η σύνθεση της κριτικής επιτροπής θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Φ.Λ.Β.
2. Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες.
3. Οι φωτογραφίες που θα διακριθούν (βραβεία, έπαινοι και αναρτήσεις), θα παραμείνουν στο αρχείο της Φ.Λ.Β. Οι φωτογραφίες που δεν έτυχαν διακρίσεων θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση.
4. Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης των έργων που θα διακριθούν, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων «Νοέμβριος Φωτογραφίας 2011». Ο ακριβής τόπος και χρόνος θα γίνει έγκαιρα γνωστός με δημοσίευση στον ειδικό φωτογραφικό τύπο, στις ημερήσιες εφημερίδες του Βόλου, στην ιστοσελίδα της Φ.Λ.Β. και με e-mail ή επιστολή σε όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.
5. Η Φ.Λ.Β. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την φύλαξη και προστασία των έργων από οποιαδήποτε φθορά, δεν ευθύνεται όμως για απρόβλεπτη απώλεια ή καταστροφή τους.
6. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των διαγωνιζομένων όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την κρίση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΚΡΙΘΟΥΝ
Η Φ.Λ.Β. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες που θα διακριθούν για την προβολή της και την προώθηση των σκοπών της σύμφωνα με το καταστατικό της με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει στο μέλλον (για εκθέσεις, προβολές, έκδοση αναμνηστικών λευκωμάτων, ημερολογίων, δημιουργία CD, ανάρτηση στην ιστοσελίδα της κ.λ.π.), οι δε συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποδέχονται ρητά τον όρο αυτό και παραχωρούν το σχετικό δικαίωμα χρήσεως των διακριθέντων φωτογραφιών τους στη Λέσχη. H Φ.Λ.Β. είναι υποχρεωμένη να αναφέρει πάντα το όνομα του δημιουργού.