...η ζωή είναι γυναίκα…

Αφίσα εκδήλωσης
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί // Δημοσίευση: 24 Ιαν 2012

διαγωνισμός φωτογραφίας από το δίκτυο καταστημάτων Φωτοδεσμός

To δίκτυο καταστημάτων “Φωτοδεσμός” διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με Θέμα : “...η ζωή είναι γυναίκα…”. Φύση, Μητρότητα, Γοητεία, Όψεις του θηλυκού στοιχείου που κυριαρχούν στην καθημερινότητα μας…

H Διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται 2μηνιαία, από 15 Δεκεμβρίου 2011 έως 15 Φεβρουαρίου 2012.

Οι συμμετοχές θεωρείται ότι εκπληρώνουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις εφόσον :

  1. Υποβληθούν έως τρεις εκτυπωμένες φωτογραφίες ανά συμμετοχή σε μέγεθος 13χ18 έως 20χ30.
  2. Ανταποκρίνονται στα στάνταρ ποιότητας και ευκρίνειας του διαγωνισμού. Ειδικότερα δεν γίνονται δεκτές εικόνες χαμηλής ανάλυσης ή με σοβαρά τεχνικά προβλήματα ή φωτογραφίες που θίγουν την δημοσία αιδώ.
  3. Συνοδεύονται με όλα τα ατομικά στοιχεία του συμμετέχοντος ευκρινώς όπως :
    Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, Τηλέφωνο επικοινωνίας και Ημερομηνία συμμετοχής. Σε περίπτωση έλλειψης ή ανακρίβειας ενός ή περισσοτέρων από τα στοιχεία αυτά, η συμμετοχή ακυρώνεται.

Δικαίωμα συμμετοχής: Η συμμετοχή είναι ελεύθερη σε όλους με εξαίρεση τους υπαλλήλους της εταιρείας ΦΩΤΟΔΕΣΜΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ.

Πνευματικά δικαιώματα: Με μόνη την υποβολή των φωτογραφιών ο συμμετέχων δηλώνει ότι οι φωτογραφίες αποτελούν δικά του έργα και έχει την πνευματική ιδιοκτησία επ’ αυτών. Απαγορεύεται η συμμετοχή με έργα τρίτων, αντιγραμμένα ή γενικώς μη πρωτότυπα και ξένα προς τον συμμετέχοντα.
Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, η διοργανώτρια εταιρία ΦΩΤΟΔΕΣΜΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ που υποστηρίζει το διαγωνισμό, δηλώνει ότι ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε βλάβη αναλαμβάνει, αν αποδειχθεί έλλειψη πατρότητας ή νομιμοποίησης ή άλλο νομικό ελάττωμα σε
κάποια συμμετοχή.

Διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται 2μηνιαία, από 15 Δεκεμβρίου 2011 έως 15 Φεβρουαρίου 2012.

Κριτική επιτροπή: Είναι πενταμελής και μετέχουν οι εξής:
α) Κουλουμπής Νίκος Γενικός Διευθυντής «ΦΩΤΟΔΕΣΜΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ»
β) Αγερίδης Αθανάσιος Γενικός Διευθυντής «FOTOMATIC Α.Ε»
γ) Κορωναίος Τάκης Φωτογράφος
δ) Μπλίτσα Δήμητρα Makeup Artist
ε) Λουκάς Αλιφραγκής Στυλίστας
Η κρίση της επιτροπής είναι οριστική, χωρίς να ανακοινώνεται η αιτιολόγηση και κατ’ αυτής δεν επιτρέπεται ουδεμία ένσταση, αντίρρηση ή άλλη διεκδίκηση, εξώδικη ή δικαστική.

Επιλογή: θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΦΩΤΟΔΕΣΜΟΥ Ακαδημίας 57, την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου ενώ ο Νικητής θα ενημερωθεί γραπτώς αλλά και θα ανακοινωθεί στο fotodesmos.gr και στο www.repella.gr

Βραβεία: Ευγενική Προσφορά της εταιρείας fotomatic A.E. (OLYMPUS)
1ο Βραβείο: OLYMPUS EPL 3 (D-KIT) αξίας 750EURO
2ο Βραβείο: OLYMPUS SZ 30 αξίας 350EURO
3ο Βραβείο: OLYMPUS VR 320 αξίας 150EURO
[Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται σε καμία περίπτωση με χρήματα].

Διακρίσεις:
I. Κατά την πορεία υποβολής των συμμετοχών η ΦΩΤΟΔΕΣΜΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ δικαιούται να αναρτά στο site της καθώς και σε άλλα μέσα της επιλογής της επιλεγμένες φωτογραφίες από συμμετοχές, αποκλειστικά για προώθηση και γνωστοποίηση του διαγωνισμού. Παρόμοια δημοσίευση και ανάρτηση δεν αποτελεί πρόκριμα διάκρισης από την κριτική επιτροπή ούτε θεμελιώνει δικαίωμα βράβευσης ή άλλης αμοιβής, σε κάθε περίπτωση όμως θα αναφέρεται το όνομα του δημιουργού.
II. Τα έργα που θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή θα παρουσιαστούν σε ειδικό αφιέρωμα του ιστότοπου fotodesmos.gr. Επίσης δύναται ν’ αποτελέσουν το κορμό Φωτογραφικής Έκθεσης σε χώρος που θα αποφασίσει η εταιρία ΦΩΤΟΔΕΣΜΟΣ. Οι νικητές και τα αντίστοιχα βραβεία αναφέρονται αναλυτικά σε ξεχωριστή στήλη.

Προσοχή! Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω αναγραφόμενων όρων.