Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φωτογραφίας Ε.Φ.Ε. 2012

φωτογραφία εκδήλωσης
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · Αθήνα · Αμπελόκηποι // Δημοσίευση: 19 Μάιος 2012

πανελλήνιοι διαγωνισμοί φωτογραφίας από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία

Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία (ΕΦΕ) προσκαλεί όλους τους φίλους της Φωτογραφίας να συμμετάσχουν στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φωτογραφίας για το 2012.

45ος ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
44ος ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΘΕΜΑΤΑ

 • Κατηγορία Ασπρόμαυρης: «Ελεύθερο»
 • Κατηγορία Έγχρωμης: «Ελεύθερο»

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ημερομηνία παραλαβής έργων 15 Ιουνίου 2012
Ημερομηνία κρίσεως έργων 25 Ιουνίου 2012
Ημερομηνία ανακοινώσεως αποτελεσμάτων 11 Ιουλίου 2012
Ημερομηνία Απονομής Βραβείων και Εγκαίνια Έκθεσης 10 Οκτωβρίου 2012

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 200 ΕΥΡΩ
ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΩΡΑ
ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΩΡΑ
Α’ ΕΠΑΙΝΟΣ
Β’ ΕΠΑΙΝΟΣ
Γ’ ΕΠΑΙΝΟΣ

ΕΓΧΡΩΜΗΣ
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 200 ΕΥΡΩ
ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΩΡΑ
ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΩΡΑ
Α’ ΕΠΑΙΝΟΣ
Β’ ΕΠΑΙΝΟΣ
Γ’ ΕΠΑΙΝΟΣ

Όλα τα βραβεία συνοδεύονται με Δίπλωμα της Ε.Φ.Ε.

OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Στους διαγωνισμούς μπορεί να πάρει μέρος κάθε Έλληνας φωτογράφος, μέλος ή όχι της Ε.Φ.Ε., εκτός από τα μέλη του ΔΣ αυτής, που ζει μόνιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και κάθε αλλοδαπός φωτογράφος, που κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα.
 2. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις συμμετοχές τους αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή.
 3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μέχρι τέσσερα (4) έργα συνολικά για κάθε κατηγορία συνοδευόμενα με δελτίο συμμετοχής.
 4. Διαστάσεις:
  Μικρή πλευρά 30 εκ. η μεγάλη πλευρά από 30 - 45 εκ.
  Ανάλυση 300 dpi σε μορφή jpg (ρύθμιση ποιότητας μεσαία #7).Να μην υπερβαίνει το μέγεθος των 2 MB.
  Μορφή περιγραφής αρχείου:
  MP(κατηγορία)_(επίθετο)_01(αύξων αριθμός)_(τίτλος έργου) π.χ.
  MP_papadopoulos_01_antanaklaseis, κλπ. για την ασπρόμαυρη
  CP_papadopoulos_01_thalassografies, κλπ. για την έγχρωμη
 5. Τα αρχεία πρέπει να παραδοθούν:
  α. Σε CD ιδιοχείρως στα γραφεία της Ε.Φ.Ε. για όσους δεν έχουν δυνατότητα αποστολής e-mail
  β. Με e-mail: contest@efe.com.gr με την ένδειξη «Πανελλήνιος διαγωνισμός ΕΦΕ 2012».
 6. Φωτογραφίες που έχουν διακριθεί σε προηγούμενους διαγωνισμούς της Ε.Φ.Ε. αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Οι αποφάσεις των κριτικών επιτροπών είναι οριστικές και αμετάκλητες. Οι συμμετοχές δεν επιστρέφονται.
 7. Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική δημόσια τελετή και τα έργα που θα διακριθούν θα εκτεθούν στον εκθεσιακό χώρο της Ε.Φ.Ε.
 8. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των διαγωνιζομένων όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού (διαστάσεις έργων, αναγραφή στοιχείων, υποβολή, κ.λ.π.) αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την κρίση.
 9. Η Ε.Φ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις διακριθείσες συμμετοχές για την προβολή της εταιρείας και την προώθηση των σκοπών της σύμφωνα με το καταστατικό της, οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει στο μέλλον (όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά: για εκθέσεις, προβολές, έκδοση αναμνηστικών λευκωμάτων, ημερολογίων, δημιουργία CD-DVD, κ.λ.π.), οι δε συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό (και σε οποιαδήποτε κατηγορία), αποδέχονται ρητά τον όρο αυτό και παραχωρούν το σχετικό δικαίωμα χρήσεως των διακριθέντων έργων τους με την υπογραφή τους στο Δελτίο συμμετοχής, όπως πιο πάνω, στη Φωτογραφική Εταιρεία. H Ε.Φ.Ε. υποχρεούται να αναφέρει πάντα το όνομα του δημιουργού.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

 1. Ιδιοχείρως: στα γραφεία της Ε.Φ.Ε. Γυθείου 12, Αμπελόκηποι, τηλ. 2108228131
 2. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: e-mail: contest@efe.com.gr με την ένδειξη «Πανελλήνιος διαγωνισμός ΕΦΕ 2012».

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα Συμμετοχής
Μέλη 10 €
Μη Μέλη 15 €

Το δικαίωμα συμμετοχής καταβάλλεται καταβάλλεται στη γραφεία της Ε.Φ.Ε. ή στον λογαριασμό:
Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ: GR5901101650000016595208212
Δικαιούχοι: Σπύρος Ιατρόπουλος - Δημήτρης Μαστοράκος