Ι Love Athens

πρόσκληση εκδήλωσης
· Παρουσιάσεις Φωτογράφων · Προβολές · Αθήνα // Δημοσίευση: 26 Ιουν 2012

παρουσίαση φωτογραφιών από τους νέους φίλους METApolis

Στα πλαίσια της έκθεσης φωτογραφίας 74 φωτογράφων - μελών της Φωτογραφικής Ομάδας ΜΕΤΑpolis με τίτλο «Ουτοπία», οι νέοι φίλοι της Φωτογραφικής Ομάδας του ΜΕΤΑpolis παρουσιάζουν ατομικά πως βίωσαν και ξανα-αγάπησαν την Πόλη της Αθήνας

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 από 21.00 – 23.00.