Ένα παιχνίδι ανάμεσα στο χρονικό «μετά» (post) και στο «ομοαναφορικό μετά» (meta)

πρόσκληση εκδήλωσης
· Παρουσιάσεις Φωτογράφων · Προβολές · Αθήνα // Δημοσίευση: 28 Ιουν 2012

παρουσίαση φωτογραφιών από μέλη του METApolis

Στα πλαίσια της έκθεσης φωτογραφίας 74 φωτογράφων - μελών της Φωτογραφικής Ομάδας ΜΕΤΑpolis με τίτλο «Ουτοπία», θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση φωτογραφιών των μελών της Φωτογραφικής Ομάδας του ΜΕΤΑpolis με τίτλο: 'Ένα παιχνίδι ανάμεσα στο χρονικό «μετά» (post) και στο «ομοαναφορικό μετά» (meta)".

Στο τρίτο αυτό μέρος των παρουσιάσεων βλέπουμε την προσπάθεια μετάλλαξης και τoν πρώτο προσωπικό πειραματισμό των φίλων του ΜETApolis που για δεύτερη χρονιά βρίσκονται μαζί. Ένα παιχνίδι- συνομιλία 20 εραστών της εικόνας και της αναζήτησης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Ιουλίου 2012 από 21.00 – 23.00.