Η Ελλάδα που Αγαπώ

φωτογραφία εκδήλωσης
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · Βόλος // Δημοσίευση: 05 Αυγ 2012

4ος πανελλήνιος διαγωνισμός φωτογραφίας Δημήτρης Λέτσιος από τη Φ.Λ.Βόλου

Η Ελλάδα που αγαπάμε, ένα θέμα - πρόκληση για το βλέμμα μας και τον φακό μας. Το να φωτογραφήσουμε αυτό που αγαπάμε γίνεται πολλές φορές δύσκολο, ιδιαίτερα όταν μας πληγώνει. Το εγχείρημα της φωτογράφησης γίνεται ένας εσωτερικός διάλογος που προσπαθεί να ανιχνεύσει πρώτα και στη συνέχεια να παρουσιάσει αυτό που κοιμάται ή κρύβεται κάτω από την επιφάνεια των ανθρώπων και των πραγμάτων.

Καλούμαστε λοιπόν να απεικονίσουμε αυτήν την ιδιαίτερη σχέση αγάπης που συνδέει τον άνθρωπο, είτε με τον προσωπικό του χώρο είτε με τον δημόσιο, δηλαδή τον θετικό τρόπο αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τον χώρο και τη ζωή.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει έως τέσσερα (4) έργα συνολικά έγχρωμα ή ασπρόμαυρα σε έντυπη μορφή, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 05-10-2012, σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού.

Θα απονεμηθούν τρία βραβεία, τρεις έπαινοι και αριθμός αναρτήσεων, ο οποίος θα αποφασιστεί από την Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού:

1o βραβείο: Φιλοξενία έξι διανυκτερεύσεων με πρωινό για δύο άτομα στο Ξενοδοχείο Park Hotel.
2o βραβείο: Φιλοξενία τεσσάρων διανυκτερεύσεων με πρωινό για δύο άτομα στο Ξενοδοχείο Park Hotel.
3o βραβείο: Φιλοξενία δύο διανυκτερεύσεων με πρωινό για δύο άτομα στο ΞενοδοχείοPark Hotel.

Τα βραβεία είναι ευγενική χορηγία της Διεύθυνσης του Park Hotel (4*), το οποίο βρίσκεται στο παραλιακό πάρκο του Βόλου.
Οι έπαινοι θα συνοδεύονται από αναμνηστικά δώρα και οι αναρτήσεις από αναμνηστικά διπλώματα.
Οι διακριθείσες φωτογραφίες θα εκτεθούν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Νοέμβριος Φωτογραφίας 2012». Την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης, θα πραγματοποιηθεί και η απονομή των βραβείων του Διαγωνισμού.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Στο διαγωνισμό μπορεί να πάρει μέρος κάθε Έλληνας που ζει μόνιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και κάθε αλλοδαπός, που κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα.
2. Γίνονται δεκτές έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες.
3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μέχρι τέσσερα (4) έργα συνολικά.
4. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές φωτογραφίες που έχουν επεξεργαστεί ηλεκτρονικά σε τέτοιο βαθμό που παραποιούν την πραγματικότητα.
5. Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν διαστάσεις από 20Χ30 εκ. μέχρι 30Χ45 εκ.
6. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να είναι κολλημένες σε χαρτόνι ή οποιοδήποτε άλλο υλικό.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΟΛΟΥ
Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ιωνίας Μανδηλαρά & Σταδίου
Τ.Θ.1382 Τ.Κ. 38110 – ΒΟΛΟΣ
www.photovolos.gr
e-mai l: info@photovolos.gr
7. Στην πίσω πλευρά κάθε φωτογραφίας πρέπει να αναγράφονται:
α) Το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζομένου
β) Ο αύξων αριθμός της φωτογραφίας σύμφωνα με το δελτίο συμμετοχής
γ) Ο τίτλος αν υπάρχει

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
1. Οι φωτογραφίες που αποστέλλονται πρέπει να συνοδεύονται από το «Δελτίο Συμμετοχής».
2. Οι συμμετοχές υποβάλλονται είτε με προσωπική παράδοση στο χώρο της Φ.Λ.Β.
(Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ιωνίας Μανδηλαρά & Σταδίου), κάθε Τετάρτη 20:00 – 22:00 εκτός των επισήμων αργιών είτε κατόπιν συνεννόησης με τον Ταμία του Δ.Σ. της Λέσχης κ. Βασίλη Νιμπή, στο τηλέφωνο 6974847055, τις απογευματινές ώρες είτε αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Φωτογραφική Λέσχη Βόλου, Τ.Θ.1382, Τ.Κ.38110 – Βόλος

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Οι συμμετοχές πρέπει να έχουν φθάσει στους οργανωτές το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 05-10-2012 (προσωπική παράδοση ή σφραγίδα ταχυδρομείου).
Δόθηκε Παράταση γιά την υποβολή συμμετοχών στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας :
Θα γίνονται δεκτές συμμετοχές που θα σταλούν ταχυδρομικά μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή θα παραδοθούν στη λέσχη μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου 2012.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στα 5€ ανά συμμετέχοντα.
2. Το ποσό του δικαιώματος συμμετοχής εσωκλείεται στον φάκελο μαζί με τις φωτογραφίες και το έντυπο συμμετοχής.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
1. Η σύνθεση της κριτικής επιτροπής θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Φ.Λ.Β.
2. Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες.
3. Οι φωτογραφίες που θα διακριθούν (βραβεία, έπαινοι και αναρτήσεις), θα παραμείνουν στο αρχείο της Φ.Λ.Β. Οι φωτογραφίες που δεν έτυχαν διακρίσεων θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση.
4. Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης των έργων που θα διακριθούν, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων «Νοέμβριος Φωτογραφίας 2012». Ο ακριβής τόπος και χρόνος θα γίνει έγκαιρα γνωστός με δη-
μοσίευση στον ειδικό φωτογραφικό τύπο, στις ημερήσιες εφημερίδες του Βόλου, στην ιστοσελίδα της Φ.Λ.Β. και με e-mai l ή επιστολή σε όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.
5. Η Φ.Λ.Β. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την φύλαξη και προστασία των έργων από οποιαδήποτε φθορά, δεν ευθύνεται όμως για απρόβλεπτη απώλεια ή καταστροφή τους.
6. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των διαγωνιζομένων όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού αποτελεί λόγο
αποκλεισμού από την κρίση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΚΡΙΘΟΥΝ
Η Φ.Λ.Β. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες που θα διακριθούν για την προβολή της και την προώθηση των σκοπών της σύμφωνα με το καταστατικό της με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει στο μέλλον (για εκθέσεις, προβολές, έκδοση αναμνηστικών λευκωμάτων, ημερολογίων, δημιουργία CD, ανάρτηση στην ιστοσελίδα της κ.λ.π.), οι δε συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποδέχονται ρητά τον όρο αυτό και παραχωρούν το σχετικό δικαίωμα χρήσεως των διακριθέντων φωτογραφιών τους στη Λέσχη. H Φ.Λ.Β. είναι υποχρεωμένη να αναφέρει πάντα το όνομα του δημιουργού.

Γιά πληροφορίες :
Γιάννης Τζίμας   6977200023

Η προκήρυξη του διαγωνισμού σε μορφή pdf
Η αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μορφή pdf

Χορηγός επικοινωνίας:

  fmag / http://fmag.gr / E: info@fmag.gr