Τοπίo κρίσης

Αφίσα εκδήλωσης
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί // Δημοσίευση: 25 Νοε 2013

3ος Διαγωνισμός Φωτογραφίας από την Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθήνας

Η Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθήνας (στο εξής ΠΕΝΤΑ) διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας, με θέμα «Τοπίο κρίσης», από τις 14 Νοεμβρίου ως τις 18 Δεκεμβρίου 2013 7 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 16:00.

Το θέμα του 3ου Διαγωνισμού είναι η κρίση και το ζητούμενο είναι φωτογραφίες τοπίου που την αποδεικνύουν, την περιγράφουν, την απεικονίζουν.

Η παρουσία ανθρώπινου στοιχείου σε αυτές τις φωτογραφίες είναι δευτερεύουσας σημασίας. Η απουσία του ανθρώπου, αντίθετα, μπορεί να τις κάνει δραματικότερες.

Αίτηση συμμετοχής: εδώ

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Ο Διαγωνισμός δεν έχει περιορισμούς εθνικούς ή ηλικιακούς ως προς τη συμμετοχή. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω των 18, η αίτηση υπογράφεται από τον κηδεμόνα, που συμπληρώνει τα στοιχεία του στο τέλος της αίτησης.

Τα έργα που θα επιλέξει η κριτική επιτροπή θα τυπωθούν και θα εκτεθούν σε κινητή έκθεση εντός του 2014. Τα έργα θα αποτελέσουν επίσης το υλικό Φωτογραφικού Λευκώματος που θα εκδώσει η ΠΕΝΤΑ και θα μοιραστεί στους συμμετέχοντες στην έκθεση, ενώ αντίτυπα θα διατεθούν για διαφημιστικούς σκοπούς. Μέρος της έκδοσης είναι δυνατόν να δοθεί σε προνοιακά ή άλλα κοινωνικού χαρακτήρα ιδρύματα και βιβλιοθήκες.

Η κριτική επιτροπή του Διαγωνισμού αποτελείται από γνωστούς φωτογράφους.

Το υποβαλλόμενο έργο πρέπει να είναι τραβηγμένο εντός των γεωγραφικών ορίων των Δήμων της ΠΕ ΝΤΑ, δηλαδή Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Μοσχάτου-Ταύρου, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου και να αναγράφεται η τοποθεσία και η χρονολογία στην αίτηση συμμετοχής.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με μέχρι 2 πρωτότυπα έργα.

Τα υποβαλλόμενα έργα μπορεί να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες φωτογραφίες, επεξεργασμένες ως προς τα χαρακτηριστικά φωτεινότητας, χρωματικού κορεσμού, αντίθεσης κλπ, δε μπορεί όμως να είναι προϊόν ψηφιακού κολλάζ. Το στιγμιότυπο που καταγράφεται στη φωτογραφία πρέπει να είναι υπαρκτό.

Τα έργα, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, ως συνημμένο αρχείο μορφής JPEG στη διεύθυνση diagonismosphoto@gmail.com με θέμα email: Συμμετοχή στον 3ο Δ.Φ. - Όνομα κ Επώνυμο σας

Επιπλέον τα έργα πρέπει να είναι αποθηκευμένα με την εξής μορφή:

Επώνυμο_Όνομα_ΤοποθεσίαΦωτογραφίας, και Επώνυμο_Μικρό Όνομα_ΤοποθεσίαΦωτογραφίας_2 (Εφόσον στείλετε 2 έργα)

Δηλαδή για το φωτογράφο Δημήτρη Πέτρου που τράβηξε τη φωτογραφία στη Γλυφάδα, το αρχείο θα πρέπει να εμφανίζεται ως Petrou_Dimitris_Glyfada.jpg ενώ εάν έχει στείλει 2, τότε Petrou_Dimitris_Glyfada_1.jpg και Petrou_Dimitris_Glyfada_2.jpg

Το μικρό σας όνομα να είναι γραμμένο όπως θέλετε να κυκλοφορεί εντός διαγωνισμού/έκθεσης, δηλαδή αν προτιμάτε ένα υποκοριστικό ή το όνομα σας όπως είναι στη δημοτική, γράψτε αυτό,
Πχ: Ντέμη αντί Δήμητρα, Αλκης αντί Αλιβιάδης, Γιώργος αντί Γεώργιος κλπ.

Το μέγεθος αρχείου θα πρέπει να είναι 4Mb κατ' ελάχιστον και 15Mb το μέγιστο, ώστε να μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να εκτυπωθεί σε μεγάλη διάσταση, πχ 30Χ45 ή 40Χ60.

Το υποβαλλόμενο υλικό πρέπει να συνοδεύεται από τη συμπληρωμένη την ειδική αίτηση συμμετοχής (αυτό το έντυπο) που θα βρείτε στις σελίδες http://crisislandscape.blogspot.gr και στο Facebook στοhttps://www.facebook.com/3osDiagonismosPhotographiasNotiasAthinasμε τις πληροφορίες: ονοματεπώνυμο, ηλικία, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση) καθώς και τοποθεσία φωτογραφίας και χρόνο λήψης. Τα προσωπικά στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν με μικρά γράμματα ώστε να γίνεται αντιληπτός ο τονισμός, και το μικρό όνομα πρέπει να είναι στη μορφή που προτιμάει ο συμμετέχων να αναγράφεται στο έντυπο υλικό, λεύκωμα, προγράμματα εκθέσεων κλπ. (πχ. Αθανάσιος ή Νάσος).

Η καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής είναι η 18η Δεκεμβρίου 2013 7 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 4μ.μ. Ως ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας εκλαμβάνεται η ημερομηνία που έχει σταλεί το email.

Δεν θα γίνονται αποδεκτές φωτογραφίες που φέρουν υδατογράφημα (watermark) ή οποιοδήποτε άλλο διακριτικό.

Το υποβαλλόμενο έργο πρέπει να είναι πρωτότυπο και αυθεντικό. Έργα εκτός θέματος αποκλείονται από την επιτροπή. Έργα χωρίς συνημμένη την αίτηση συμμετοχής και έργα που δεν πληρούν τους όρους του παρόντος εγγράφου αποκλείονται.

Ο δημιουργός βεβαιώνει με αυτή την αίτηση, ότι έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση των εικονιζόμενων προσώπων. Οι διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρoυν για ενδεχόμενες παραβιάσεις δικαιωμάτων της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων των φωτογραφιζομένων προσώπων (εφόσον υπάρχουν).

Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο δημιουργός συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα να επιτρέψει την έκθεση του έργου του στην κινητή έκθεση που διοργανώνει η ΠΕΝΤΑ και να συμπεριληφθεί εφόσον επιλεγεί στο φωτογραφικό λεύκωμα που θα τυπωθεί και θα διατεθεί δωρεάν, χωρίς να αποδίδεται αμοιβή στο δημιουργό και χωρίς περαιτέρω ενημέρωσή του. Τα εκτυπωμένα έργα, μετά το πέρας της Έκθεσης και εφόσον η κατάσταση τους το επιτρέπει, μπορεί να διατεθούν με πλειστηριασμό ή άλλο τρόπο υπέρ της ενίσχυσης ιδρυμάτων ή άλλων κοινωνικών σκοπών. Εαν αυτό συμβεί, θα ανακοινωθεί από τις ιστοσελίδες http://diagonismosphoto2.blogspot.gr και http://notiostomeasathinas.blogspot.gr, ενώ θα ενημερωθούν και οι κάτοχοι των έργων με email.

Το όνομα του δημιουργού θα αναγράφεται σε κάθε χρήση του έργου.

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συμμετεχόντων μπορεί να χρησιμοποιηθούν από το διοργανωτή για την ενημέρωσή τους για τις εκθέσεις, για επόμενο διαγωνισμό ή άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνει η ΠΕΝΤΑ.

Οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, η ΠΕ ΝΤΑ μπορεί να αποφασίσει, κατά την απόλυτη κρίση της, να διακόψει αυτόν ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να αλλάξει ημερομηνίες ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού, ακυρώνονται, χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων στο Διαγωνισμό πλευρών, τα οποία προβλέπονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτόν.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, www.patt.gov.gr, στο στο notiostomeasathinas.blogspot.gr και θα αποσταλούν μέσω email στους νικητές.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης diagonismosphoto@gmail.com