Άνθρωπος είναι…

ασπρόμαυρη φωτογραφία, φωτογράφος
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · Βόλος // Δημοσίευση: 11 Ιουν 2010

2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ασπρόμαυρης Φωτογραφίας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ

Η Φωτογραφική Λέσχη Βόλου προκηρύσσει τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ασπρόμαυρης Φωτογραφίας «Δημήτρης Λέτσιος», με θέμα: «Άνθρωπος είναι…».

Οι συμμετέχοντες καλούνται να καταθέσουν την προσωπική τους άποψη για την έννοια άνθρωπος, περιγράφοντας, μέσα από τις φωτογραφίες τους, τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου ανθρώπου.

ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΑΙΝΟΙ - ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Θα απονεμηθούν τρία βραβεία (1ο, 2ο και 3ο), τρεις έπαινοι (1ος, 2ος και 3ος) και αριθμός αναρτήσεων, ο οποίος θα αποφασιστεί από την Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού.

  • 1ο βραβείο: Φιλοξενία έξι διανυκτερεύσεων με πρωινό για δύο άτομα στο Ξενοδοχείο PARK
  • 2ο βραβείο: Φιλοξενία τεσσάρων διανυκτερεύσεων με πρωινό για δύο άτομα στο Ξενοδοχείο PARK
  • 3ο βραβείο: Φιλοξενία δύο διανυκτερεύσεων με πρωινό για δύο άτομα στο Ξενοδοχείο PARK

Τα βραβεία είναι ευγενική χορηγία της Διεύθυνσης του PARK HOTEL (4*), το οποίο βρίσκεται στο παραλιακό πάρκο του Βόλου. (www.amhotels.gr)
Οι έπαινοι θα συνοδεύονται από αναμνηστικά δώρα και οι αναρτήσεις από αναμνηστικά διπλώματα.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Στους διαγωνισμούς μπορεί να πάρει μέρος κάθε Έλληνας φωτογράφος (επαγγελματίας, ερασιτέχνης ή σπουδαστής σχολής φωτογραφίας), μέλος ή όχι της Φ.Λ.Β., που ζει μόνιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και κάθε αλλοδαπός φωτογράφος, που κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα.
2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μέχρι τέσσερα (4) έργα συνολικά.
3. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές μόνο φωτογραφίες που δεν έχουν επεξεργαστεί ηλεκτρονικά ή έχουν επεξεργαστεί, σε τέτοιο βαθμό που δεν παραποιούν την πραγματικότητα.
4. Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν τις ακόλουθες διαστάσεις (με ανοχή 5%):
α) Η μεγαλύτερη πλευρά δεν πρέπει να ξεπερνά τα 45 εκ. ή να είναι μικρότερη από 30 εκ.
β) Η μικρότερη πλευρά δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 εκ. ή να είναι μικρότερη από 20 εκ.
5. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να είναι κολλημένες σε χαρτόνι ή οποιοδήποτε άλλο υλικό.
6. Στην πίσω πλευρά κάθε φωτογραφίας πρέπει να αναγράφονται:
α) Το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζομένου
β) Ο αύξων αριθμός της φωτογραφίας σύμφωνα με το δελτίο συμμετοχής
γ) Ο τίτλος αν υπάρχει.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
1. Οι φωτογραφίες που αποστέλλονται πρέπει να συνοδεύονται από το «Δελτίο Συμμετοχής» που ακολουθεί την προκήρυξη του διαγωνισμού.
2. Η συσκευασία των φωτογραφιών που αποστέλλονται, θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ασφαλή επιστροφή των έργων στους συμμετέχοντες.
3. Οι συμμετοχές υποβάλλονται είτε με προσωπική παράδοση στα γραφεία της Φ.Λ.Β. (Κτίριο Σπίρερ, Μικρασιατών 81 και Μακρινίτσης, 1ος όροφος δυτικής πτέρυγας), κάθε Τετάρτη 20:00 – 22:00 εκτός των επισήμων αργιών είτε κατόπιν συνεννόησης με τον Ταμία του Δ.Σ. της Λέσχης κ. Δημήτρη Τσιουβάκα, στο τηλέφωνο 6975899438, τις απογευματινές ώρες είτε αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Φωτογραφική Λέσχη Βόλου, Τ.Θ.1382, Τ.Κ.38110 – Βόλος

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Οι συμμετοχές πρέπει να έχουν φθάσει στους οργανωτές το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 08/10/2010 (προσωπική παράδοση ή σφραγίδα ταχυδρομείου).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στα 5€ ανά συμμετέχοντα.
2. Κάθε διαγωνιζόμενος θα παραλάβει ένα CD με όλες τις φωτογραφίες του διαγωνισμού που θα διακριθούν.
3. Το ποσό του δικαιώματος συμμετοχής καταβάλλεται με τους εξής τρόπους, μέσα στον φάκελο συμμετοχής, ή στα γραφεία της Φ.Λ.Β. μαζί με το έντυπο συμμετοχής, ή κατόπιν συνεννόησης με τον Ταμία του Δ.Σ. της Λέσχης κ. Δημήτρη Τσιουβάκα,
ή αποστέλλεται με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση: Φωτογραφική Λέσχη Βόλου Τ.Θ.1382, Τ.Κ.38110 – Βόλος.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
1. Η σύνθεση της κριτικής επιτροπής θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Φ.Λ.Β.
2. Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες.
3. Οι φωτογραφίες που θα διακριθούν (βραβεία, έπαινοι και αναρτήσεις), θα παραμείνουν στο αρχείο της Φ.Λ.Β. Οι φωτογραφίες που δεν έτυχαν διακρίσεων θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση.
4. Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης  των έργων που θα διακριθούν, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων «Νοέμβριος Φωτογραφίας 2010». Ο ακριβής τόπος και χρόνος θα γίνει έγκαιρα γνωστός με δημοσίευση στον ειδικό φωτογραφικό τύπο, στις ημερήσιες εφημερίδες του Βόλου, στην ιστοσελίδα της Φ.Λ.Β. και με e-mail ή επιστολή σε όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.
5. Η Φ.Λ.Β. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την φύλαξη και προστασία των έργων από οποιαδήποτε φθορά, δεν ευθύνεται όμως για απρόβλεπτη απώλεια ή καταστροφή τους.
6. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των διαγωνιζομένων όλων των όρων της παρούσας προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την κρίση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΚΡΙΘΟΥΝ
Η Φ.Λ.Β. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες που θα διακριθούν για την προβολή της και την προώθηση των σκοπών της σύμφωνα με το καταστατικό της με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει στο μέλλον (για εκθέσεις, προβολές, έκδοση αναμνηστικών λευκωμάτων, ημερολογίων, δημιουργία CD, ανάρτηση στην ιστοσελίδα της κ.λ.π.), οι δε συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποδέχονται ρητά τον όρο αυτό και παραχωρούν το σχετικό δικαίωμα χρήσεως των διακριθέντων φωτογραφιών τους στη Λέσχη. H Φ.Λ.Β. είναι υποχρεωμένη να αναφέρει πάντα το όνομα του δημιουργού.

Η προκύρηξη του διαγωνισμού σε μορφή pdf:   icon p2010.pdf (128.43 KB)
Η αίτηση συμετοχής στο διαγωνισμό σε μορφή pdf:  icon S2010.pdf (121.73 KB)