Δρόμοι «ελληνικοί». Οι «δρόμοι» της ζωής μας

χιονισμενο τοπίο
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · Θεσσαλονίκη // Δημοσίευση: 25 Ιουν 2010

διαγωνισμός φωτογραφίας και άλλων οπτικοακουστικών μέσων από το Φ.Κ.Θ.

Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Φ.Κ.Θ.) διοργανώνει ένα νέο project με τίτλο «Δρόμοι “ελληνικοί”. Οι “δρόμοι” της ζωής μας» με στόχο τη συλλογή λογοτεχνικών κειμένων και φωτογραφιών που θα καταγράφουν πραγματικά ή/και εικαστικά τους «ελληνικούς» δρόμους.

Στο νέο project οι φωτογράφοι καλούνται να δουλέψουν πάνω σε συγκεκριμένα λογοτεχνικά κείμενα, έτσι ώστε να υπάρχουν ενότητες για την κάθε καλλιτεχνική άποψη. Θέλουμε να καταλήξουμε σε μία σύνθεση λόγου και εικόνας, να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα ντοκουμέντο για την ελληνική πραγματικότητα, έτσι όπως μεταβάλλεται στο χώρο και στο χρόνο.

Όροι του Διαγωνισμού

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι ελεύθερη. Μπορούν να στείλουν φωτογραφίες τους, επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφοι, χωρίς διαχωρισμούς (ατομική συμμετοχή). Επίσης ομάδες κάθε μορφής, οργανισμοί, σύλλογοι, κοινωνικές ομάδες (ομαδική συμμετοχή). Δεκτές γίνονται και συμμετοχές που στηρίζονται σε άλλα οπτικοακουστικά μέσα όπως επίσης και ειδικές κατασκευές – εγκαταστάσεις (ειδική συμμετοχή).

Για τις ατομικές συμμετοχές
 • Οι φωτογράφοι που θα συμμετέχουν σε αυτήν την κατηγορία, (μεμονωμένοι φωτογράφοι) θα πρέπει να επιλέξουν ένα κείμενο από αυτά που είναι ήδη αναρτημένα για τον Διαγωνισμό (www.fkth.gr) και να δουλέψουν πάνω σε αυτό. Όσοι πιθανόν έχουν δικά τους κείμενα ή κείμενα φίλων θα πρέπει να τα στείλουν εκ των προτέρων στις ημερομηνίες που δίνονται για τη συλλογή λογοτεχνικών κειμένων (16/6/2010-05/10/2010) για να μπουν στη λίστα με τα ήδη υπάρχοντα. Φυσικά, είναι πιθανόν, αυτά τα κείμενα να χρησιμοποιηθούν και από άλλους φωτογράφους. Όσοι τέλος, επιθυμούν να δουλέψουν πάνω σε κείμενα γνωστών λογοτεχνών που δεν θα είναι στη λίστα, μπορούν να το κάνουν, αρκεί να έχουν εξασφαλίσει οι ίδιοι την άδεια χρήσης τους. Εδώ θα πρέπει να γίνει η διευκρίνηση ότι με τον όρο «κείμενα» εννοούνται και τα πεζά και τα ποιητικά λογοτεχνικά έργα.
 • Οι φωτογράφοι αυτής της κατηγορίας πρέπει να στείλουν portfolio από 4 μέχρι 10 φωτογραφίες (μεμονωμένες φωτογραφίες ή σειρά φωτογραφιών) εκτυπωμένες σε χαρτί διαστάσεων 18cm x 24cm και οδηγίες για την τελική μορφή και διαστάσεις ανάρτησης στην Έκθεση, εφόσον αυτές εγκριθούν από την Επιτροπή αξιολόγησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί να γίνει αλλαγή των διαστάσεων που προτείνονται από τους καλλιτέχνες, αν η Επιτροπή κρίνει ότι αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την καλύτερη οργάνωση της Έκθεσης και εφόσον συμφωνήσει σε αυτό ο φωτογράφος. Επίσης, για τις ανάγκες του καταλόγου, η κάθε φωτογραφία θα πρέπει να σταλεί σε ψηφιακή μορφή με διαστάσεις 22 cm η μεγάλη πλευρά και σε ανάλυση 300 dpi.
 • Σε αυτήν την κατηγορία μπορούν να πάρουν μέρος και μεμονωμένα άτομα που έχουν αρχειακό υλικό (παλιές φωτογραφίες, ίσως και άλλων προσώπων) που ταιριάζει με το θέμα, αρκεί να συνοδεύεται η συλλογή τους με κείμενο όπως περιγράφεται παραπάνω. Οι συμμετέχοντες σε αυτήν την ενότητα μπορούν να στείλουν αντίγραφα σε ψηφιακή μορφή αντιγραμμένα σε cd και οδηγίες για την τελική τους μορφή εφόσον αυτές εγκριθούν. Αν επιθυμούν να στείλουν το πρωτότυπο υλικό για την Έκθεση αυτό θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους του project.
 • Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας (ακόμη κι αν αυτή αποτελεί μέρος σειράς) θα αναγράφεται τίτλος (εάν υπάρχει), τόπος λήψης της φωτογραφίας, ονοματεπώνυμο του φωτογράφου, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση (εάν υφίσταται).
 • Στον φάκελο συμμετοχής θα εσωκλείεται απαραίτητα το κείμενο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε ο καλλιτέχνης. Επίσης ένα σύντομο βιογραφικό και ένα κείμενο σχετικό με την εργασία στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, εφόσον αυτό είναι δυνατό.
 • Έξω από τον φάκελο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του φωτογράφου με την επισήμανση ατομική συμμετοχή για φωτογράφους με πρωτότυπη δουλειά και ατομική συμμετοχή – αρχειακό υλικό γι αυτούς που θα στείλουν δουλειά από το αρχείο τους.
Για τις ομαδικές συμμετοχές
 • Η κατηγορία αυτή αναφέρεται αποκλειστικά σε συμμετοχές από συλλόγους, φορείς, οργανισμούς, σχολές, κοινωνικές ομάδες κ.λ.π. Το υλικό μπορεί να είναι είτε νέο είτε αρχειακό. Οι φωτογραφίες σε αυτήν την κατηγορία δεν περιορίζονται αριθμητικά. Επίσης τα κείμενα πάνω στα οποία θα βασιστούν οι φωτογραφικές σειρές δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητα από αυτά που θα αναρτηθούν για τον Διαγωνισμό καθώς μπορεί να υπάρχει και έτοιμο αρχειακό λογοτεχνικό υλικό. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στις ομαδικές συμμετοχές να παρουσιάσουν ολοκληρωμένες αρχειακές ενότητες, χωρίς να αποκλείονται βέβαια και οι ομάδες που θέλουν να παρουσιάσουν καινούργιες δουλειές (σχολές, κοινωνικές ομάδες, κινήματα πολιτών κ.λ.π.).
 • Οι συμμετέχοντες σε αυτήν την ενότητα μπορούν αρχικά να στείλουν αντίγραφα σε ψηφιακή μορφή αντιγραμμένα σε cd και οδηγίες για την τελική τους μορφή. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ψηφιοποίηση του αρχείου μπορούν να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους του project για τον τρόπο αποστολής του υλικού.
 • Στον φάκελο συμμετοχής θα εσωκλείεται απαραίτητα το κείμενο ή τα κείμενα με τα οποία έχουν συνδεθεί οι φωτογραφίες. Στον φάκελο θα αναγράφεται η επωνυμία του φορέα – ομάδας και η διεύθυνση της έδρας με την επισήμανση ομαδική συμμετοχή.
Για τις ειδικές συμμετοχές

Για την κατηγορία αυτή πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με τους υπεύθυνους του project για τη μορφή και τον τρόπο αποστολής της συμμετοχής. Σημειώνεται ότι και οι καλλιτέχνες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να επιλέξουν κείμενο στο οποίο θα στηρίζεται η δουλειά τους μέσα από τη λίστα που θα αναρτηθεί στο site του Φ.Κ.Θ., όπως ακριβώς και αυτοί της ατομικής συμμετοχής.


Όλα τα έργα και από τις τρεις κατηγορίες θα αποσταλούν ταχυδρομικά και με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω για την κάθε κατηγορία, στη Διεύθυνση:
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΓΤΖΙΔΗΣ
ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 8, 55337 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 920988
με τη ένδειξη: ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΔΡΟΜΟΙ «ΕΛΗΝΙΚΟΙ». ΟΙ «ΔΡΟΜΟΙ» ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ και με τη σήμανση της κάθε κατηγορίας (ατομική συμμετοχή, ομαδική συμμετοχή, ειδική συμμετοχή).

 • Τελευταία ημέρα αποστολής των φωτογραφιών η 15/7/2011 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
 • Η κριτική επιτροπή καθώς και η επιτροπή ανάρτησης των έργων ή ο επιμελητής της πρώτης έκθεσης θα οριστούν και θα ανακοινωθούν αργότερα.
 • Η κρίση της επιτροπής είναι οριστική και δεν επιτρέπεται ουδεμία ένσταση ή άλλη διεκδίκηση.
 • Τα έργα που θα σταλούν για τον Διαγωνισμό δεν θα επιστραφούν. Εξαίρεση αποτελούν αυτά που προέρχονται από αρχειακό υλικό και αυτά που ανήκουν στην ειδική κατηγορία. Η επιστροφή σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους του project.
 • Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, όπως και οι ημερομηνίες εκθέσεων και βραβεύσεων θα ανακοινωθούν στον τύπο, στο internet (στο δικτυακό τόπο του διοργανωτή www.fkth.gr) και σε όλους όσους έλαβαν μέρος.
 • Τα πνευματικά δικαιώματα των κειμένων ανήκουν στους λογοτέχνες. Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών ανήκουν στους φωτογράφους. Τα πνευματικά δικαιώματα του καταλόγου ανήκουν στο ΦΚΘ.
 • Τα έργα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ευρύτερη δημοσίευση του διαγωνισμού και των σκοπών του, σε οποιονδήποτε μέσον και με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα αμοιβής του συμμετέχοντος.

Για πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
Για ομαδικές συμμετοχές, ατομικές συμμετοχές - αρχειακό υλικό και ειδικές συμμετοχές:
Ράνια Κοκκινίδου Τηλ.: 6972085911 Email: rania@kokkinidou.gr
Για ατομικές συμμετοχές (μεμονωμένοι φωτογράφοι):
Βασίλης Καρκατσέλης Τηλ: 6942 860 890 Email: katselis@the.forthnet.gr

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω αναγραφομένων όρων.