Υποτροφίες «Όραμα»

γυναίκα στην είσοδο αρχαιολογικού χώρου κοιτά την αντανάκλαση της στη τζαμαρία
· Διάφορα · Μαθήματα - Σεμινάρια · Αθήνα // Δημοσίευση: 10 Σεπ 2015

πρόγραμμα υποτροφιών από τη Σχολή Φωτογραφικών Σπουδών «Όραμα»

Η Σχολή Φωτογραφικών Σπουδών «Όραμα» χορηγεί από μία υποτροφία για τον πρώτο και δεύτερο Κύκλο Σπουδών του Βασικού Προγράμματος που καλύπτει το 100% των ετήσιων διδάκτρων. Η υποτροφίες θα δοθούν με καλλιτεχνικά και οικονομικά κριτήρια, κατόπιν συνέντευξης των επιλεχθέντων υποψήφιων.

Yποτροφία για τον 1ο Κύκλο Σπουδών

Απευθύνεται σε αρχάριους που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη φωτογραφική τους παιδεία. Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να στείλει σε ψηφιακή μορφή 10 - 15 φωτογραφίες ελεύθερης θεματολογίας και ένα κείμενο μέχρι 200 λέξεις όπου θα αναγράφει τις σκέψεις και τις απόψεις του για την φωτογραφία.

Υποτροφία για τον 2ο Κύκλο Σπουδών

Απευθύνεται σε όσους έχουν τη βασική τεχνική και θεωρητική κατάρτιση και θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να στείλει σε ψηφιακή μορφή 15 - 20 φωτογραφίες ελεύθερης θεματολογίας και ένα κείμενο μέχρι 200 λέξεις όπου θα αναγράφει τις σκέψεις και τις απόψεις του για την φωτογραφία ή ένα ολοκληρωμένο φωτογραφικό έργο (project) με το αντίστοιχο κείμενο που θα το συνοδεύει.

 

Όροι συμμετοχής

  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι από 18 χρονών και άνω και μπορούν να κάνουν αίτηση μόνο για ένα από τα δύο προγράμματα υποτροφιών.
  • Οι φωτογραφίες και το κείμενο που θα αποσταλούν θα πρέπει να αποτελούν πνευματική δημιουργία και ιδιοκτησία του υποψήφιου.
  • Φωτογραφίες με λογότυπα, watermarks ή άλλα διακριτικά δεν θα γίνονται δεκτές.
  • Κατά τη δεύτερη φάση της επιλογής θα πρέπει να προσκομισθούν δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την οικονομική κατάσταση του υποψήφιου (αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων των δύο τελευταίων ετών και κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον υπάρχει).

 

Διαδικασία

Οι επιλεχθέντες υποψήφιοι που θα προκύψουν ύστερα από την αξιολόγηση των φωτογραφιών και του κειμένου τους, θα ειδοποιηθούν από την γραμματεία της σχολής για να περάσουν από συνέντευξη, στην οποία θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της οικονομικής τους κατάστασης.

Η αποστολή των φωτογραφιών και του κειμένου γίνεται μόνο με e-mail στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου ενώ το υλικό θα αποσταλεί σε συμπιεσμένο φάκελο με το ονοματεπώνυμό του. Τα φωτογραφικά αρχεία θα πρέπει να είναι σε jpeg μορφή στα 72dpi με ελάχιστη διάσταση της μεγαλύτερης πλευράς τα 1024 pixels.

H αποστολή του υλικού θα πρέπει να γίνει ως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Οι δύο νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά και θα ανακοινωθούν από την σελίδα του facebook της σχολής την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.