Διαγωνισμός Ναυτικού Μουσείου Καβάλας

· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · Καβάλα // Δημοσίευση: 13 Ιαν 2016

προκήρυξη Πανελληνίου Διαγωνισμού Φωτογραφίας από την Ε.Φ.Ε. και το Ναυτικό Μουσείο Καβάλας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΘΕΜΑ

Κατηγορία Ασπρόμαυρης: «Άνθρωπος και θάλασσα»
Κατηγορία Έγχρωμης: «Άνθρωπος και θάλασσα »

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τελευταία ημέρα παραλαβής έργων ορίζεται η 15η Οκτωβρίου 2016

Ημερομηνία κρίσης έργων ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ορίζεται η 20ή Νοεμβρίου 2016

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας και του Ναυτικού Μουσείου Καβάλας και θα αποσταλούν με e-mail σε όλους τους συμμετέχοντες.

 

ΒΡΑΒΕΙΑ (τα ίδια και στις δύο κατηγορίες)

 • Χρυσό μετάλλιο και δίπλωμα
 • Αργυρό μετάλλιο και δίπλωμα
 • Χάλκινο μετάλλιο και δίπλωμα
 • (3) έπαινοι (διπλώματα) - Α’, Β΄, Γ’
 • (5) Ειδικοί Έπαινοι - Ένας ανά κριτή, σε έργα που δεν διακρίθηκαν με τα παραπάνω βραβεία. Σημείωση: Οι (5) έπαινοι αφορούν (5) διαφορετικούς καλλιτέχνες.

Ειδικός Έπαινος θα απονεμηθεί στον φωτογράφο που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία αθροιστικά με το σύνολο των συμμετοχών του και στις δύο κατηγορίες ( μετάλλιο 5 βαθμοί, έπαινος 3 βαθμοί, ειδικός έπαινος 2 βαθμοί, ανάρτηση 1 βαθμός).

Η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική δημόσια τελετή. Έγκαιρα, με συνεννόηση των ΔΣ της ΕΦΕ και του ΝΜΚ θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες η πόλη (Καβάλα η Αθήνα) καθώς και ο επιλεγείς χώρος.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 1. Στο διαγωνισμό μπορεί να πάρει μέρος κάθε ‘Έλληνας φωτογράφος, που ζει μόνιμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς και κάθε αλλοδαπός φωτογράφος, που κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα.
 2. Οι συμμετοχές υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή αποκλειστικά με ένα CD. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μέχρι τέσσερα (4) έργα σε κάθε κατηγορία συνοδευόμενα από το επισυναπτόμενο δελτίο συμμετοχής.
 3. Διαστάσεις έργων: Η μεγάλη πλευρά να μη υπερβαίνει τα 30 εκ. Η μικρή πλευρά τουλάχιστον 18 εκ. Ανάλυση όχι μικρότερη από 170 dpi σε μορφή jpg . Αρχεία μέχρι 3MB το ανώτερο.
 4. Ονομασία αρχείων:

Κατηγορία Μονόχρωμης: ΜΡ_ επίθετο _ αύξων αριθμός _ τίτλος έργου
Κατηγορία Έγχρωμης: CP _ επίθετο _ αύξων αριθμός _ τίτλος έργου

 1. Έργα χωρίς τίτλο δεν θα γίνονται δεκτά και θα απορρίπτονται. Ο όρος άτιτλο επίσης δεν θα γίνεται αποδεκτός.
 2. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με τα στοιχεία του δελτίου συμμετοχής.

Υποβολή αρχείων: Αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τρεις τρόπους.

(α) Ιδιοχείρως σε cd στα γραφεία του Ναυτικού Ομίλου Καβάλας (στη Δημοτική Καπναποθήκη) ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Θ. 1522 Καβάλα ΤΚ 65110..

(β) Ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά στα γραφεία της ΕΦΕ στην Αθήνα στη διεύθυνση ΕΦΕ Γυθείου 12, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11523 Αθήνα.

(γ) Με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lagia.ele@gmail.com

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 5 ευρώ και υποβάλλεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6874-122966-994 στον ταμία του διαγωνισμού κ. Θεοδωρίδη Βαλεντίνο. Συνιστάται μετά την κατάθεση να ενημερώνεται με e-mail η γραμματέας του διαγωνισμού κα Λάγια Ελευθερίου (lagia.ele@gmail.com).

 

KΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η κριτική επιτροπή είναι πενταμελής με πρόεδρο τον Σπύρο Ιατρόπουλο - EFIAP/g Πρόεδρο της ΕΦΕ, και μέλη τους; Δημήτρη Κιοσέογλου - EFIAP τακτικό μέλος της ΕΦΕ, Γιώργο Τσίγκα - AFIAP τακτικό μέλος της ΕΦΕ, Γιώργο Βουλουτίδη τ. πρόεδρο του Φωτογραφικού Ομίλου Καβάλας και Μακρίνα Μπελετσέλη τακτικό μέλος του Φωτογραφικού Ομίλου Καβάλας και της ΕΦΕ. Πρόεδρος (CHAIRMAN) του διαγωνισμού ορίζεται ο Δημήτρης Οικονομίδης - φωτογράφος από τη Θεσσαλονίκη.

Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και αμετάκλητες.

***Οι διακρίσεις στους διαγωνισμούς του ΝΜΚ - ΕΦΕ με επίσημο πατρονάζ της ΕΦΕ, προσμετρούνται για την κατάκτηση των εσωτερικών τίτλων της εταιρείας.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των διαγωνιζομένων όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού (διατάσεις έργων, αναγραφή στοιχείων, υποβολή κλπ.) αποτελεί λόγο αποκλεισμού των έργων από την κρίση.

Το Ναυτικό Μουσείο Καβάλας και η ΕΦΕ διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις διακριθείσες συμμετοχές για την προβολή τους και την προώθηση των σκοπών τους σύμφωνα με τα καταστατικά τους, οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν στο μέλλον (όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά: εκθέσεις, προβολές, έκδοση ημερολογίων και αναμνηστικών λευκωμάτων, δημιουργία CD-DVD κ.λπ.), οι δε συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό αποδέχονται ρητά τον όρο αυτό και παραχωρούν το σχετικό δικαίωμα χρήσης των διακριθέντων έργων τους με την υπογραφή τους στο Δελτίο συμμετοχής.

Το Ναυτικό Μουσείο Καβάλας και η ΕΦΕ υποχρεούνται να αναφέρουν πάντα το όνομα του δημιουργού σε κάθε χρήση έργου του διαγωνισμού.