2ος μαθητικός φωτογραφικός διαγωνισμός

αφίσα εκδήλωσης
· Διαγωνισμοί · Ελληνικοί · Λιβαδειά // Δημοσίευση: 02 Mar 2010

από τη Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς

Η Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Βοιωτίας, σε συνέχεια του επιτυχημένου 1ου μαθητικού φωτογραφικού διαγωνισμού και στα πλαίσια της προβολής και διάδοσης της φωτογραφικής τέχνης, προκηρύσσει το 2ο Φωτογραφικό διαγωνισμό, μεταξύ των μαθητών και μαθητριών των σχολικών μονάδων Λυκείων, Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολείων (Ε & ΣΤ τάξης) της πρώην Επαρχίας Λιβαδειάς.

Πιστεύουμε πως αυτή η εκδήλωση, θα τύχει μεγάλου ενδιαφέροντος με ανάλογη συμμετοχή, έτσι ώστε να καθιερωθεί στα πολιτιστικά δρώμενα της Πόλης μας.
Όλοι οι μετέχοντες νοείται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που διέπουν το διαγωνισμό, οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω :

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Το θέμα είναι Ελεύθερο.
2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να αποστείλει, το ανώτερο, μέχρι τρεις (3) φωτογραφίες (ασπρόμαυρες ή έγχρωμες) τυπωμένες σε χαρτί διαστάσεων 20Χ30 εκατοστά.
3. Προαιρετικά κάθε φωτογραφία μπορεί να συνοδεύεται με κάποιο τίτλο.
4. Οι ενδιαφερόμενοι, για να μετάσχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να παραδώσουν τις φωτογραφίες τους, στο γραφείο της Φωτογραφικής μας Λέσχης κάθε Δευτέρα ή Τετάρτη από τις 6:00 μέχρι 9:00 μ.μ., το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου 2010, ή να τις στείλουν ταχυδρομικά, με ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου 2010, στη διεύθυνση Μπουφίδου 32-34 (εντός στοάς) Τ.Κ. 32 100 Λιβαδειά.
5. Στο πίσω μέρος όλων των φωτογραφιών και πάνω σε αυτοκόλλητη ετικέτα, θα αναγράφονται υποχρεωτικά και με κεφαλαία γράμματα, τα παρακάτω στοιχεία των διαγωνιζόμενων :
- Ονοματεπώνυμο
- Διεύθυνση κατοικίας
- Τηλέφωνο επικοινωνίας
- Ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail (αν υπάρχει)
- Σχολική μονάδα και τάξη φοίτησης
Για την προστασία τους, οι φωτογραφίες, θα παραδίδονται τοποθετημένες μέσα σε φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο και η Σχολική μονάδα του διαγωνιζόμενου.
6. Όλες οι φωτογραφίες θα παραδοθούν στην κριτική επιτροπή από τη Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς με καλυμμένα τα στοιχεία του συμμετέχοντα για τη διασφάλιση του αδιάβλητου του διαγωνισμού.
7. Η κριτική επιτροπή, του διαγωνισμού, θα είναι πενταμελής αποτελούμενη από:
α.  έναν εκπρόσωπο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Βοιωτίας
β.  έναν εκπρόσωπο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Βοιωτίας
γ.  το δάσκαλο της Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς
δ.  έναν εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου της Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς
ε.   έναν εκπρόσωπο των μελών της Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς
8. Οι διαγωνιζόμενοι θα χωριστούν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τη σχολική μονάδα φοίτησης.
1η κατηγορία: Μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων (Ε & ΣΤ τάξης)
2η κατηγορία:  Μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων
3η κατηγορία:  Μαθητές και μαθήτριες Λυκείων
9. Με τις φωτογραφίες, που θα μετάσχουν στο διαγωνισμό, θα πραγματοποιηθεί έκθεση, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς.
Η ημερομηνία και ο χώρος της έκθεσης, θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα στους ενδιαφερόμενους, από την ιστοσελίδα http://www.fotolesxilivadias.gr της Λέσχης μας, με προσωπικές προσκλήσεις και από τα Μ.Μ.Ε.
10. Στους μαθητές και μαθήτριες των οποίων οι φωτογραφίες επιλεγούν από την προαναφερθείσα κριτική επιτροπή, θα απονεμηθούν αντίστοιχα βραβεία και έπαινοι στις πρώτες, δεύτερες και τρίτες φωτογραφίες κάθε κατηγορίας. Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει σε ειδική τελετή κατά το χρονικό διάστημα της έκθεσης.
Στους νικητές κάθε κατηγορίας θα δοθούν:
1η Κατηγορία: Μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων (Ε & ΣΤ τάξης)
1ος  νικητής - Ψηφιακή Φωτογραφική μηχανή   Samsung ES 15 Silver 10.2Mp προφορά της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Βοιωτίας                                                    
2ος  νικητής - Ψηφιακή Φωτογραφική μηχανή  KODAK 9Mp προφορά του καταστήματος Newdata Μαυραγάνης Αθανάσιος                                                                                       
3ος  νικητής - Ψηφιακή Φωτογραφική μηχανή NIKON Coolpix 4300  4Mp προφορά του Φωτογραφείου Καραγιαννάκης Αντώνης και Υιοί.
2η Κατηγορία: Μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων
1ος  νικητής - Ψηφιακή Φωτογραφική μηχανή Nikon L20 10Mp προφορά της Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς
2ος  νικητής - Ψηφιακή Φωτογραφική μηχανή Polaroid 12Mp προφορά του καταστήματος  Expert Λιβαδειάς
3ος  νικητής - ένα Φωτογραφικό Λεύκωμα προσφορά του Βιβλιοπωλείου Αθανασόπουλος Χάρης
3η Κατηγορία: Μαθητές και μαθήτριες Λυκείων
1ος  νικητής - Ψηφιακή Φωτογραφική μηχανή Canon Ixus 95 IS 10Mp προφορά της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Βοιωτίας
2ος  νικητής - ένα  Apple i-Pod  προσφορά του  καταστήματος e-shop.gr Λιβαδειάς
3ος  νικητής - ένα Casio digital Diary  προσφορά του  καταστήματος Studio 81  Αγγελόπουλος Ιωάννης
10. Όλες οι φωτογραφίες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, μετά το τέλος της έκθεσης, θα επιστραφούν στους δικαιούχους
11. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν με τους υπεύθυνους του Διοικητικού Συμβουλίου της Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς.

Βελούδιο Γιάννη, Πρόεδρο Δ.Σ. Φ.Λ.Λ. (6977233189)
Αλογοσκούφη Χρήστο, Ταμία Δ.Σ. Φ.Λ.Λ. (6977460273)