Εκπαιδεύομαι, εργάζομαι, εξελίσσομαι

Λογότυπο Φορέα
· Διαγωνισμοί · Αποτελέσματα · Ελληνικοί // Δημοσίευση: 16 Mar 2013

αποτελέσματα

Η κεντρική ιδέα του Βραβείου Cedefop Photomuseum περιστρεφόταν γύρω από τη σπουδαιότητα της δια βίου εκμάθησης, καθώς και γύρω από την εργασία και τη σημασία της ως μέσο προσωπικής εξέλιξης και όχι μόνο ως τρόπο διαβίωσης.
Η κριτική επιτροπή του βραβείου Cedefop/Photomuseum 2012 συνεδρίασε την Δευτέρα στις 25 Φεβρουαρίου 2013. Η επιτροπή αποτελούνταν από τους: Elina Heikka (Διευθύντρια του Φινλανδικού Μουσείου Φωτογραφίας), Jennifer Trausch (Διευθύντρια του Photography of Impossible Works), Simon Edwards (εκπρόσωπο του Φεστιβάλ Photomed), Isabel Dreyer και Christian Lettmayr (εκπροσώπους του Cedefop), Βαγγέλη Ιωακειμίδη (εκπρόσωπο του ΜΦΘ).
Πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε η κ. Elina Heikka.

Από τους επτά που προκρίθηκαν στην τελική φάση διακρίθηκαν οι παρακάτω τρεις:

Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στον Cetinbostanoglu Aydin (Τουρκία) για το έργο του "Diary of a village doctor",
η δεύτερη διάκριση αποδόθηκε στην Dostalkova Daniela (Τσεχία) για το έργο της "The Process of Measuring"
και η τρίτη στην Hehmann Kerstin (Γερμανία) για την εργασία της "The Games of Others – visiting a LAN party for parents,2010".

Οι επτά που προκρίθηκαν στην τελική φάση ήταν οι παρακάτω (με αλφαβητική σειρά):
1. Βρεττάκος Αλέξανδρος
2. Aitor Lara
3. Arcenillas Javier
4. Cetinbostanoglu Aydin
5. Dostalkova Daniela
6. Hehmann Kerstin
7. Orli Perel Nir