Φωτογραφικές Σπουδές

Φωτογραφικές σπουδές
· Διάφορα // Δημοσίευση: 19 Αυγ 2011

ένα αφιέρωμα στη φωτογραφική σπουδή

Τελειώνει σε λίγες μέρες και αυτό το καλοκαίρι. Σύντομα αρκετοί νέοι θα αναζητήσουν πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Πολλοί επίσης θα είναι εκείνοι που θα θελήσουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις μέσα από μαθήματα – σεμινάρια φωτογραφίας κάποιου φορέα, ώστε να ξεκινήσουν ερασιτεχνικά την ενασχόληση τους με την φωτογραφία.

Το διαδικτυακό φωτογραφικό περιοδικό fmag θέλοντας να βοηθήσει τους νέους και τους ενήλικες που επιθυμούν να σπουδάσουν, μετεκπαιδευτούν ή να ασχοληθούν με την τέχνη της Φωτογραφίας, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα πάνω στη φωτογραφική σπουδή στον Ελλαδικό χώρο.

 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Στην Ελλάδα η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίζεται σε Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, η οποία παρέχεται στα Πανεπιστήμια, και σε Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση, η οποία παρέχεται στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι).  και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). Η επαγγελματική και η ειδική εκπαίδευση παρέχονται επίσης και στις σχολές της Ανώτερης Βαθμίδας Εκπαίδευσης.
Η εισαγωγή στις παρακάτω σχολές γίνεται με το σύστημα των πανελλήνιων εξετάσεων

 

Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών - ΤΕΙ Αθήνας
Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών έχει σαν αποστολή την θεωρητική, εικαστική και τεχνολογική εκπαίδευση των φοιτητών στους τομείς της φωτογραφίας και του βίντεο, με στόχο την μελέτη και έρευνα του σύγχρονου οπτικού πολιτισμού και την δημιουργική ανάπτυξη των γνώσεων στα πεδία των εφαρμογών και των τεχνών.

Προοπτικές Απασχόλησης
Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των τετραετών σπουδών τους εκπαιδεύονται διεξοδικά στα θεωρητικά, εικαστικά και τεχνικά ιδιώματα της φωτογραφικής εικόνας και του βίντεο. Εφοδιαζόμενοι με τις απαραίτητες γνώσεις αρθρώνουν δημιουργικά τις προσωπικές τους μεθοδολογίες και καινοτόμες σκέψεις, σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων πεδίων εφαρμογής στους τομείς της τέχνης, της φωτοδημοσιογραφίας, της διαφήμισης και του βίντεο.

H ταχύτατη, δυναμική και πολυσχιδής ανάπτυξη των ψηφιακών οπτικών μέσων προσφέρει την εγγύηση ενός βέβαιου και δημιουργικού μέλλοντος σε σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών μπορούν να απασχοληθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ερευνητές και μελετητές, καλλιτέχνες, ή στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να υπηρετήσουν ως εκπαιδευτικοί ή να επιμεληθούν εκθέσεις, εκδόσεις και εκδηλώσεις πολιτιστικών και καλλιτεχνικών φορέων.

Απόφοιτοι του Τμήματος εργάζονται με επιτυχία και διακρίσεις σε όλους τους παραπάνω τομείς ενώ ένας ικανός αριθμός ακολουθεί μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Αγ. Σπυρίδωνος και Δημητσάνας, 122 10, Αιγάλεω
Επικοινωνία:Τ: 2105385411 (Εργάσιμες ημέρες, 8:00-14:00), F: 2105385410, E: photography@teiath.gr
Ιστοσελίδα: http://photography.teiath.gr/


Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από το Σεπτέμβριο του 2000. Η αποστολή του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης είναι να καλλιεργεί και να προάγει τις εικαστικές τέχνες, με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια επιστημονική, καλλιτεχνική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να εκπαιδεύει τους φοιτητές στην Ιστορία και τη Θεωρία της Τέχνης και να προάγει την αισθητική αγωγή και την ανάπτυξη της κριτικής και έρευνας, μέσα από τις εργαστηριακές και θεωρητικές σπουδές των εικαστικών τεχνών. Η ανάπτυξη του Τμήματος σχετίζεται με  παραμέτρους που αφορούν στον αρχικό σχεδιασμό της ίδρυσης του Τμήματος, τους στόχους του, τις  ουσιαστικές ανάγκες εκπαίδευσης των φοιτητών και τις αλλαγές που προέκυψαν από τις διαμορφούμενες ανάγκες εκπαίδευσης, την αγορά εργασίας και τις επαγγελματικές δυνατότητες του πτυχίου που παρέχει, αλλά και με τα χαρακτηριστικά των επιστημονικών πεδίων και το πλαίσιο έρευνας που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η αρχική οργάνωση του Τμήματος στόχευσε προς την κατεύθυνση της καλλιτεχνικής και θεωρητικής παιδείας και της εικαστικής εκπαίδευσης. Η πρόσβαση στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης γίνεται μέσω των γενικών εξετάσεων και απαιτείται ως ειδικό μάθημα το «Ελεύθερο Σχέδιο».

Ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: οχτώ (8) εξάμηνα.

Δομή του Τμήματος

Λειτουργούν δύο (2) κατευθύνσεις:

•Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης.
•Εικαστικών Τεχνών.

Εργαστήρια

•Ζωγραφικής.
•Γλυπτικής.
•Χαρακτικής.
•Φωτογραφίας.
•Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας - Πολυμέσων.
•Γραφιστικής - Κινούμενης Εικόνας
•Κινούμενου Σχεδίου.

Παρουσίαση - Περιγραφή Γνωστικών Αντικειμένων

Τα γνωστικά αντικείμενα στο Τμήμα είναι:

•Θεωρητικές και πρακτικές σπουδές των πλαστικών τεχνών.
•Εφαρμοσμένες τέχνες (φωτογραφική και αριθμητική εικόνα, σχέδιο, σκίτσο, κόμικ, τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα κλπ.).
•Ιστορία της Τέχνης / Επιστήμες των Τεχνών.
•Πολιτιστικοί Θεσμοί, Διοίκηση / Διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επαγγελματικές προοπτικές - Νέες ειδικότητες

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης μπορούν να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ενδεικτικά μπορούν να απασχοληθούν:

•Ως στελέχη διοίκησης, διαχείρισης μουσείων και προβολής πολιτιστικών θεσμών.
•Ως σύμβουλοι σε γκαλερί έργων τέχνης
•Ως Ιστορικοί Τέχνης και
•σε συναφείς θέσεις

Πόλη: Ιωάννινα
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Μεταβατικό Κτίριο (1ος όροφος), T.K. 45110, Ιωάννινα
Επικοινωνία: Τ:2651007183, F:2651007065, E: gramarts@cc.uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://arts.uoi.gr/


Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Την τελευταία δεκαετία οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο των οπτικοακουστικών μέσων, σε συνδυασμό με τις αναζητήσεις της σύγχρονης καλλιτεχνικής σκηνής, ορίζουν ένα νέο πεδίο έκφρασης και δημιουργίας. Στο πλαίσιο αυτό η συστηματική εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών και καλλιτεχνών στον τομέα της Οπτικοακουστικής Τέχνης συνιστά πρωταρχική ανάγκη. Οι θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, όμως, που απαιτούνται στην παραγωγή κατάλληλα εκπαιδευμένων ατόμων, ειδικών στους παραπάνω τομείς, παρέχονται σήμερα μεμονωμένα και σε ελλιπή βαθμό από διάσπαρτες και ξένες μεταξύ τους εκπαιδευτικές μονάδες του συστήματος της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας ιδρύθηκε το 2004 στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ, με σκοπό να καλύψει για πρώτη φορά στη χώρα μας την έλλειψη αυτή. Είναι ένα υβριδικό Τμήμα όπου έμφαση δίδεται στην σύγκλιση της τέχνης με την τεχνολογία στο πεδίο της έρευνας και της διδασκαλίας. Το αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης εναρμονίζεται με τα σύγχρονα διεθνή ερευνητικά δεδομένα του ψηφιακού πολιτισμού.

Αποστολή

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, σύμφωνα με τον Ιδρυτικό του νόμο (Ν.325/2004), έχει ως αποστολή: να καλλιεργεί και να προάγει την οπτικοακουστική έκφραση μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας γύρω από τις εφαρμογές της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας

Τακτικοί Στόχοι

Οι Τακτικοί Στόχοι του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας ορίζονται ως:

1.διδασκαλία νέων μορφών οπτικοακουστικής έκφρασης,
2.επιστημονική έρευνα γύρω από τις εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας στην παραγωγή,
3.επεξεργασία του ήχου και της εικόνας, και οι νέες καλλιτεχνικές μορφές που προκύπτουν από αυτές,
4.εφαρμογή των παραπάνω στον χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της επικοινωνίας.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας έχει τεθεί σε ισχύ από το Ακαδημαϊκό Έτος 2008 – 2009. Σχεδιάστηκε σύμφωνα με τη Συνθήκη της Bologna και υιοθετεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς-Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer Units ECTS).

Το Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων της εικόνας και του ήχου προσφέροντας ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο. Συνδυάζει την μελέτη των παραδοσιακών τρόπων έκφρασης με την διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η χρήση των νέων μέσων. Η οικειοποίηση της γλώσσας της οπτικής επικοινωνίας, ο επαναπροσδιορισμός της διαδικασίας αντίληψης των οπτικοακουστικών πληροφοριών, η καλλιέργεια της ικανότητας οπτικοακουστικής αποτύπωσης των ιδεών, οδηγούν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων, αλλά και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Στους επιμέρους στόχους του προγράμματος σπουδών εντάσσονται η οικειοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος, η εξοικείωση με τα κινήματα του εικοστού αιώνα και τις σύγχρονες εξελίξεις στις τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας, η σύνθεσή τους και οι προεκτάσεις τους στις τεχνολογίες νέων μέσων και ιδιαίτερα η πλήρης ανάπτυξη των δυνατοτήτων δημιουργίας που προσφέρουν τα νέα μέσα στην Τέχνη.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στηρίζεται στο τρίπτυχο:

Θεωρία + Τεχνολογία + Τέχνη

Η οργανωτική δομή του Προγράμματος Σπουδών παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα και έχει τρεις Θεματικούς Τομείς, δύο οριζόντιους (Θεωρία, Τεχνολογία) και έναν κάθετο (Τέχνη), ο οποίος έχει τρεις άτυπες κατευθύνσεις (Ήχου, Εικόνας, Ήχου & Εικόνας)

Ο Θεωρητικός Θεματικός Τομέας περιλαμβάνει μαθήματα γύρω από την ιστορία και την θεωρία των οπτικοακουστικών τεχνών, την φιλοσοφία της επικοινωνίας και την σημειολογία των μέσων, την παιδαγωγική των οπτικοακουστικών μέσων, την πολιτιστική διαχείριση, καθώς και μαθηματικά και εισαγωγή στην επιστημονική μεθοδολογία.

Ο Τεχνολογικός Θεματικός Τομέας περιλαμβάνει μαθήματα γύρω από την σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία των οπτικοακουστικών μέσων, με έμφαση στην Πληροφορική και τις εφαρμογές της.

Τα περισσότερα μαθήματα του Θεωρητικού Τομέα και του Τεχνολογικού Τομέα είναι υποχρεωτικά.

Ο κάθετος Θεματικός Τομέας του προγράμματος σπουδών, αυτός της Τέχνης, συμπεριλαμβάνει δημιουργικά μαθήματα, όπως Επαγγελματική Φωτογραφία, Ηλεκτρονική Μουσική, Γραφικές-Γραφιστικές Τέχνες, Μοντάζ Κινούμενης Εικόνας, Διαδραστικά Συστήματα Ήχου, Εγκαταστάσεις & Οπτικοακουστικά Μέσα, Τέχνη Υπολογιστή-Τέχνη Διαδικτύου, Εμψύχωση Τρισδιάστατων Μοντέλων, Διαδραστικά Συστήματα Ψυχαγωγίας, Εικονογράφηση Κόμικς & Εφαρμογές Κινούμενης Εικόνας, Εικονική-Επαυξημένη Πραγματικότητα, Πολυμεσικές Εφαρμογές Ψηφιακών Συλλογών Τέχνης.

Τα περισσότερα μαθήματα του Θεματικού Τομέα της Τέχνης είναι επιλογής (ειδικά στα προχωρημένα εξάμηνα σπουδών). Αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά το πρόγραμμα σπουδών εξαιρετικά καινοτόμο καθώς παρέχει την δυνατότητα στους φοιτητές να δημιουργήσουν δυναμικά μία εξατομικευμένη κατεύθυνση σπουδών, η οποία, αν και άτυπη, ανταποκρίνεται στα δικά τους ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις καλλιτεχνικές τους αναζητήσεις.

Οι φοιτητές, κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους, εκτός από ατομικές και ομαδικές εργασίες (πρακτικές και θεωρητικές), παρουσιάζουν εργασίες τους σε εκθέσεις και εκδηλώσεις σε πραγματικούς χώρους ή στο διαδίκτυο. Επίσης, μέρος του Προγράμματος Σπουδών αποτελούν οι ημερίδες, το ετήσιο φεστιβάλ, το πρόγραμμα ομιλιών και σεμιναρίων, στο πλαίσιο των οποίων έρχονται οι φοιτητές σε επαφή με προσωπικότητες της τέχνης και της επιστήμης, καθώς και οι εκπαιδευτικές εκδρομές/επισκέψεις σε καλλιτεχνικούς χώρους και ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η διδακτική δραστηριότητα υποβοηθείται και συμπληρώνεται μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class του Ιονίου Πανεπιστημίου, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητές της και προσφέροντας ένα ισχυρό μέσο ανταλλαγής πληροφορίας και επικοινωνίας μεταξύ των διδασκόντων και των φοιτητών.

Πόλη: Κέρκυρα
Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100, Κέρκυρα
Επικοινωνία: Τ: 26610 87860-1, F: 26610 87866, E: audiovisual@ionio.gr
Ιστοσελίδα: http://avarts.ionio.gr/

 

Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Δημόσια και Ιδιωτικά, διοικούνται ή εποπτεύονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.

 

Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου - (Αθήνα)
Το Ι.Ε.Κ. Χαϊδαρίου εδρεύει στο ΤΕΕ Χαϊδαρίου, Αγίας Τριάδας & Ρίμινι, στο Χαϊδάρι.

Το  Ι.Ε.Κ. προσβλέπει στην παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων, με απώτερο σκοπό την απορρόφηση των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.

Η επιλογή των υποψηφίων καταρτιζόμενων στα δημόσια Ι.Ε.Κ. πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Για την επιλογή των υποψηφίων στα δημόσια ΙΕΚ,  λαμβάνονται υπόψη:
Ο βαθμός του τίτλου σπουδών.
Η ηλικία του υποψηφίου.
Η επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα που επέλεξε ο υποψήφιος.
Η οικογενειακή κατάσταση (παιδί πολύτεκνης οικογένειας).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι τυγχάνουν αναβολής από τη στράτευση.
Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό, που το καθένα περιλαμβάνει 14 πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει το Φεβρουάριο και το εαρινό εξάμηνο κατάρισης αρχίζει το Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο. Η κατάρτιση, στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ., πραγματοποιείται, κυρίως, τις απογευματινές ώρες.

Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται, τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στο Ι.Ε.Κ., λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.

Δίδακτρα
Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 367,00 € ανά εξάμηνο σπουδών. Υπο συγκεκριμένες προϋποθέσεις το ποσό αυτό μπορεί να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις απευθύνεστε στη γραμματεία του ΙΕΚ.

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: ΤΕΕ Χαϊδαρίου, Αγίας Τριάδας & Ρίμινι, Τ.Κ.: 124 62, Χαϊδάρι
Επικοινωνία: Τ: 2105779884, E: grammateia@iek-chaid.att.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://iek-chaid.att.sch.gr

Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς - (Αθήνα)
Το Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς εδρεύει στο 3ο Εν. Λύκειο (Πατρών & Κορίνθου), στο Δήμο Κηφισιάς.
Το  Ι.Ε.Κ. προσβλέπει στην παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων, με απώτερο σκοπό την απορρόφηση των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι τυγχάνουν αναβολής από τη στράτευση.
Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό, που το καθένα περιλαμβάνει 14 πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει το Φεβρουάριο και το εαρινό εξάμηνο κατάρισης αρχίζει το Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο. Η κατάρτιση, στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ., πραγματοποιείται, κυρίως, τις απογευματινές ώρες.
Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται, τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.
Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στο Ι.Ε.Κ., λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.


Ι.Ε.Κ. Νεάπολης - (Θεσσαλονίκη)
Το Ι.Ε.Κ. Νεάπολης εδρεύει στο Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Το  Ι.Ε.Κ. προσβλέπει στην παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων, με απώτερο σκοπό την απορρόφηση των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.

Η επιλογή των υποψηφίων καταρτιζόμενων στα δημόσια Ι.Ε.Κ. πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Για την επιλογή των υποψηφίων στα δημόσια ΙΕΚ,  λαμβάνονται υπόψη:
Ο βαθμός του τίτλου σπουδών.
Η ηλικία του υποψηφίου.
Η επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα που επέλεξε ο υποψήφιος.
Η οικογενειακή κατάσταση (παιδί πολύτεκνης οικογένειας).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι τυγχάνουν αναβολής από τη στράτευση.
Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό, που το καθένα περιλαμβάνει 14 πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει το Φεβρουάριο και το εαρινό εξάμηνο κατάρισης αρχίζει το Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο. Η κατάρτιση, στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ., πραγματοποιείται, κυρίως, τις απογευματινές ώρες.

Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται, τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στο Ι.Ε.Κ., λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.

Πόλη: Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, Τ.Κ.: 567 01, Νεάπολη
Επικοινωνία: T: 2310600963, E: grammateia@iek-neapol.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://iek-neapol.thess.sch.gr/


Ι.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου - (Βόλος)
Το Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ είναι η συνέχεια της «ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ», που ιδρύθηκε  το 1986 από τον «Καλλιτεχνικό Οργανισμό του Δήμου Βόλου», με την οικονομική ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου της Ε.Ο.Κ. και του Δήμου Βόλου. Η Σχολή με τις δράσεις των  7 ειδικοτήτων τότε και των «ελεύθερων εργαστηρίων», συνέβαλε στην καλλιτεχνική εικόνα της πόλης. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της (1986-1994), είχε αναπτύξει συνεργασίες με ξένα ιδρύματα, μέσω κοινοτικών προγραμμάτων.

Σημαντική στήριξη για τη Σχολή ήταν η αναγνώριση από τον ΕΟΜΜΕΧ, με την παροχή 5 υποτροφιών (1989 &1992), σε αποφοίτους της, κατ εξαίρεση, για μετεκπαίδευση σε ιδρύματα της Αγγλίας και Ιταλίας.

Προφίλ | Ιστορικό

Το ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων είναι υψηλό  και πολλοί έχουν αναπτύξει  έντονη επαγγελματική και δημιουργική δραστηριότητα.

Η ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ μετεξελίχθηκε στο ΔHMOTIKO ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΒΟΛΟΥ (Ι.Ι.Ε.Κ. του Δήμου Βόλου), σύμφωνα με το Ν.Δ. 2009/92 του Υπουργείου Παιδείας κι εντάχθηκε στο  « στο Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης». Η λειτουργία των Ι.Ε.Κ. αποτελεί το νέο θεσμό για τους νέους.

Το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) θωρακίζει το ανθρώπινο δυναμικό, με ουσιαστικά και τυπικά επαγγελματικά εφόδια και προσόντα, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο σκληρό ανταγωνισμό της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, λειτουργεί ο Οργανισμός Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), που είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό, οργάνωση, λειτουργία κι εποπτεία όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας. Ο Ο.Ε.Ε.Κ. κάνει πράξη το άλμα που χρειάζεται ο τόπος μας, στον τομέα δηλαδή εκείνο που αποτελεί τον κύριο μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας.

Προεγγραφές γίνονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
Τελικές εγγραφές από 10/9 έως 10/10

Οι υποψήφιοι προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
•    Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ( απολυτήριο ή πτυχίο)
•    Επικυρωμένη φωτοτυπία 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
•    Βεβαίωση ιδιότητας τέκνου πολύτεκνης οικογένειας

Πόλη: Βόλος
Διεύθυνση: Ρ. Φεραίου 1 - Χείρωνος ( περιοχή Επτά Πλατανίων), Βόλος
Επικοινωνία: T: 2421056446, F: 2421056389, E:info@diek.gr, edu@diek.gr
Ιστοσελίδα: http://www.diek.gr/

Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ - (Αθήνα - Θεσσαλονίκη)
Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ αποτελεί το μεγαλύτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης με Κρατική Αναγνώριση, βάσει επίσημων στοιχείων του Υπουργείου Παιδείας, γεγονός που αποδεικνύεται εύκολα με τη γλώσσα των αριθμών, αφού αποτελεί την πρώτη επιλογή σπουδών για όσους νέους ακολουθούν επαγγελματική κατάρτιση μετά το Λύκειο (Πρώτο ΙΕΚ σε αριθμό καταρτιζομένων, βάσει επίσημων στοιχείων του Υπουργείου Παιδείας). To IEK ΑΚΜΗ είναι Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας ως Ιδιωτικό ΙΕΚ.

Η εμπιστοσύνη γονέων και σπουδαστών στο εκπαιδευτικό έργο του ΙΕΚ ΑΚΜΗ αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τη συνεχή παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, γεγονός που αποδεικνύεται στην πράξη από την ταχύτητα επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων του.

•    Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας. Με την απόκτηση του αναγνωρισμένου διπλώματος, ο απόφοιτος του ΙΕΚ ΑΚΜΗ έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με μοριοδότηση 150 μονάδων για διορισμό του στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).
•    Το Δίπλωμα του ΙΕΚ ΑΚΜΗ απονέμεται έπειτα από συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί ο Ο.Ε.Ε.Κ. και στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών, εξεταζόμενοι τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό μέρος.
•    Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης που απονέμει το ΙΕΚ ΑΚΜΗ είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων ΙΕΚ.
•    Το Δίπλωμα του ΙΕΚ ΑΚΜΗ είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+ (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α), διευρύνοντας έτσι τη δυνατότητα συνέχισης σπουδών των αποφοίτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ στεγάζεται σε έκταση 3.000 τ.μ. στην Αθήνα και 1.500 τ.μ. στην Θεσσαλονίκη, σε χώρους ειδικά διαμορφωμένους ώστε να καλύπτει τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις μιάς ουσιώδους και αποτελεσματικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Είναι το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε κατά ISO 9002.

Από το 2000 είναι μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ) και του Μusic Producers Guild (MPG) Λονδίνου.

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Κοδριγκτώνος 16, 112 57, Αθήνα
Επικοινωνία: T: 2108224074, E: info@iek-akmi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.iek-akmi.gr/

Πόλη: Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Τσιμισκή 14, 546 24, Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία: Τ: 2310260200, Ε: info@iek-akmi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.iek-akmi.gr/


Ι.Ι.Ε.Κ E.S.P. - (Θεσσαλονίκη)
Το Ι.Ι.Ε.Κ E.S.P. ιδρύθηκε το 1993 και είναι η πρώτη σχολή στη Βόρεια Ελλάδα με αποκλειστικό αντικείμενο τη Φωτογραφία. Από το 2003 λειτουργεί ως Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ) E.S.P. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας όπου και ακολουθεί το καθορισμένο πρόγραμμα στα τμήματα «Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας» και «Γραφίστας Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων».

Οι σπουδαστές συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση κρατικού διπλώματος αναγνωρισμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mε την απόκτηση του αναγνωρισμένου διπλώματος, ο απόφοιτος του ΙΕΚ E.S.P.  έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό του στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001). Παρέχει αναβολή στράτευσης.

Από το 2008 ξεκίνησε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Sunderland στη Μεγάλη Βρετανία δίνοντας τη δυνατότητα στους αποφοίτους του Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P. να αποκτήσουν Bachelor’s Degree στο πρόγραμμα BA (Hons) Photography, Video & Digital Imaging.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του συνδυάζει υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα και επαγγελματική αναγνώριση στις εφαρμοσμένες τέχνες και αποτελεί καθοριστική παράμετρο στην καταξίωση του Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P.

Το πρόγραμμα σπουδών του Ι.Ε.Κ. E.S.P. εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και διαρκεί τέσσερα εξάμηνα. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια της αισθητικής του σπουδαστή γεγονός που αποδεικνύεται με την επιτυχημένη παρουσία των σπουδαστών μας σε μεγάλες διεθνείς εικαστικές συναντήσεις όπως ο Διεθνής Μήνας Φωτογραφίας με διοργανωτή το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας και η Φωτογραφική Συγκυρία, Photobiennale με διοργανωτή το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

Η E.S.P.Gallery αποτελεί κομβικό χώρο της Φωτογραφικής Συγκυρίας και της Photobiennale με πληθώρα φωτογραφικών εκθέσεων και φιλοξενεί επίσης το Διεθνές Πανόραμα Ανεξάρτητων Δημιουργών Φιλμ και Video.

Για το κόστος σπουδών καθώς και για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Ι.Ι.Ε.Κ E.S.P.

Πόλη: Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Ι.Ι.Ε.Κ E.S.P., Ναυμαχίας Έλλης 3-5, Λαδάδικα, 54625, Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία: Τ: 2310541148, F: 2310541709, Ε: info@esp.gr
Ιστοσελίδα:  http://www.esp.gr/


Ακαδημία Δημιουργικής Φωτογραφίας - Ι.Ι.Ε.Κ. LEICA ACADEMY - (Αθήνα)
Το Ι.Ι.Ε.Κ. LEICA ACADEMY προσφέρει  διετές πρόγραμμα σπουδών φωτογραφίας στο οποίο οι σπουδαστές της αποκτούν  ισορροπημένη θεωρητική και πρακτική φωτογραφική εκπαίδευση σε μια σειρά από εφαρμογές όπως Διαφημιστική Φωτογραφία, Φώτο-ειδησεογραφία, Φωτογραφία-Μόδας, Κοινωνικές-εκδηλώσεις, Αρχιτεκτονική Φωτογραφία, Φωτογραφία δρόμου, Τεχνική του Α/Μ και Έγχρωμου θαλάμου και φυσικά ολοκληρωμένες γνώσεις Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας.

Η φωτογραφική κατάρτιση υλοποιείται σε πραγματικές συνθήκες της αγοράς με πλήρη και μοντέρνο εξοπλισμό, από πτυχιούχους καθηγητές και καταξιωμένους επαγγελματίες φωτογράφους.

Στόχος της σχολής είναι οι σπουδαστές της, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα σπουδών, να μπορούν να σταθούν επάξια ως επαγγελματίες φωτογράφοι, με υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης, με καλλιτεχνικές ικανότητες, με αισθητική και με συγκροτημένη άποψη για την φωτογραφική τέχνη και τον ρόλο που παίζει στην ζωή μας και στην ιστορία μας.

Οι σπουδαστές παρακολουθούν, θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα, μέσα σε πραγματικό φωτογραφικό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τον πιο σύγχρονο και προηγμένο τεχνολογικά, φωτογραφικό εξοπλισμό που διαθέτει η αγορά σήμερα.

Η διάρκεια σπουδών είναι 4 εξάμηνα.

Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν µε επιτυχία την κατάρτισή τους συμμετέχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, για την απόκτηση Διπλώματος, µε κρατική και Ευρωπαϊκή αναγνώριση.

Οι απόφοιτοι σπουδαστές δικαιούνται εξάμηνη πρακτική άσκηση, η οποία και αναγνωρίζεται ως επαγγελματική προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Οι σπουδαστές του Ι.Ι.Ε.Κ. LEICA ACADEMY δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Η σχολή Διαθέτει τον πιο πλούσιο και σύγχρονο εξοπλισμό στην Ευρώπη και λειτουργεί µε αυστηρά επιστημονικές και επαγγελματικές προδιαγραφές και συνεργάζεται µε τα καλύτερα Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ινστιτούτα της Ευρώπης, όπου και εξασφαλίζει θέση για όσους σπουδαστές της επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο.

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Ακαδημία Δημιουργικής Φωτογραφίας, Υμηττού 243, 116 32, Αθήνα
Επικοινωνία: Τ: 2107525343, F: 2107560487, Ε: info@leica-academy.gr
Ιστοσελίδα: http://www.leica-academy.gr/

 

Κέντρα Μεταλυκειακής εκπαίδευσης

 

ΑΚΤΟ - (Αθήνα - θεσσαλονίκη)
Ο ΑΚΤΟ είναι το κoρυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα Tέχνης και Design στην Ελλάδα.

Δέσμευσή του είναι να καλλιεργήσει δημιουργικούς και επιτυχημένους επαγγελματίες με δομημένη σκέψη και ήθος.
Οι σπουδές στον ΑΚΤΟ βασίζονται σε ισχυρά ακαδημαϊκά θεμέλια, ενώ διακρίνονται για την σύνδεσή τους με την αγορά και την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Στοχεύουν στην ανάδειξη αποφοίτων με ολοκληρωμένη γνώση, προσωπικότητα και καλλιέργεια, οι οποίοι σταδιοδρομούν στην διεθνή αγορά με αυτοπεποίθηση.

Οι απόφοιτοι του ΑΚΤΟ επί τέσσερις δεκαετίες διαμορφώνουν τον χώρο της Τέχνης και του Design στην Ελλάδα.
Σήμερα, ο ΑΚΤΟ είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ως ένα από τα σημαντικότερα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τα βασικά μας χαρακτηριστικά:
• Πτυχία Bachelor's και Μaster's του Middlesex University
• 2,000 φοιτητές στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη
• 14,000 απόφοιτοι
• 40 χρόνια ιστορίας με σημαντικές διακρίσεις
• Έμπειροι καθηγητές, ενεργοί επαγγελματίες του χώρου της Τέχνης και του Design
• Εκπαίδευση στην σύγχρονη τεχνολογία
• Ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον εστιασμένο στη μαθησιακή ανάπτυξη και επαγγελματική επιτυχία
• Εκατοντάδες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο μέσω του Γραφείου Σταδιοδρομίας
• Ευελιξία σπουδών με απογευματινά προγράμματα και εξ αποστάσεως φοίτηση
• Δια βίου μάθηση με προγράμματα για επαγγελματίες
• Ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, μέλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
• Λειτουργεί με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας ως Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών Photography είναι τριετές και οδηγεί στην απόκτηση του Bachelor of Arts (Honours) Degree του Middlesex University. Με την ολοκλήρωση των δύο πρώτων ετών φοίτησης οι σπουδαστές αποκτούν τον ενδιάμεσο πανεπιστημιακό τίτλο Diploma of Higher Education του Middlesex University.

Οι δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση που έχει ένας πτυχιούχος φωτογράφος είναι να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας φωτογράφος και να δημιουργήσει το δικό του φωτογραφικό εργαστήριο, studio ή εταιρεία, να εργαστεί ως υπάλληλος σε φωτογραφικές ή διαφημιστικές επιχειρήσεις, σε περιοδικά, εφημερίδες, εκδοτικά συγκροτήµατα, τεχνολογικά εργαστήρια, κινηματογράφο, τηλεόραση κ.ά.

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Ευελπίδων 11Α, Πεδίο του Άρεως, 113 62, Αθήνα
Επικοινωνία: Τ: 2105230130, F: 2103813700, Ε: info@akto.gr
Ιστοσελίδα: http://www.akto.gr/

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Κραναού 3, Πλατεία Κουμουνδούρου, Θησείο, 105 53, Αθήνα
Επικοινωνία: Τ/F: 2103238111, Ε: info@akto.gr
Ιστοσελίδα: http://www.akto.gr/

Πόλη: Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Τσιμισκή 45, 546 23, Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία: Τ: 2310281821, Ε:info@akto.gr
Ιστοσελίδα: http://www.akto.gr/


Κέντρο Τεχνών Πλάκα
Από την αρχή της δημιουργίας του και μέχρι σήμερα μετά από τριάντα έξη χρόνια, το ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ προωθεί μια πρωτοποριακή αντίληψη παιδείας, που πέρα από την άψογη επαγγελματική κατάρτηση, εκπαιδεύει στη βαθύτερη μελέτη του πολιτισμού.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ πιστεύει ότι η γνώση είναι ένα ενιαίο, πολύπλευρο, αρμονικό σύνολο διαφορετικών στοιχείων, και με αυτό το σκεπτικό προσπαθεί να τη μεταδίδει στους σπουδαστές. Γι' αυτό, τα προγράμματα σπουδών είναι έτσι σχεδιασμένα, ώστε να εξασφαλίζουν όχι μόνο εξειδικευμένη εκπαίδευση, αλλά κυρίως Ολοκληρωμένη Παιδεία.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ είναι εξέλιξη μιας υπεύθυνης και πετυχημένης πορείας στο χώρο του Σχεδίου και των Εφαρμοσμένων Τεχνών. Αναγνωρισμένο από τα Βρετανικά Κρατικά Πανεπιστήμια και καταξιωμένο στον Ελληνικό Εκπαιδευτικό Χώρο και Αγορά Εργασίας, με την καθοδήγηση των έμπειρων καθηγητών του και τον πλέον σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, είναι σε θέση να παρέχει σήμερα μόρφωση ανώτερου επιπέδου σε σπουδαστές υψηλών απαιτήσεων.

ΚΟΛΛΕΓΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η φωτογραφία, η σύγxρονη αυτή γλώσσα των εικόνων, είναι σήμερα το πιο σημαντικό και ευρύτερα διαδεδομένο μέσο οπτικής επικοινωνίας. Η συχνή και ποικιλόμορφη xρήση της στην ειδησεογραφία, τη μόδα, τη διαφήμιση, τις εικαστικές τέxνες, απαιτεί μια εξειδικευμένη γνώση.

Οι τεxνολογικές εξελίξεις και οι αυτοματισμοί των μηxανών παραγωγής, διευκολύνουν τον επαγγελματία φωτογράφο να αναπτύξει ελεύθερα τη δημιουργικότητά του και να μετατρέψει το όραμά του σε εικόνα.

Σ' αυτή την κατεύθυνση, το διετές πρόγραμμα Φωτογραφικών Σπουδών του Kέντρου Tεχνών Πλάκα, προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια τεxνικής γνώσης, ενώ παράλληλα καλλιεργεί την ευαισθησία και τη δημιουργικότητα των σπουδαστών του.

Στη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών, οι σπουδαστές διδάσκονται τις βασικές αρxές της τεxνικής της φωτογραφίας και εξοικειώνονται με τις φωτογραφικές μηxανές και την επεξεργασία των φωτογραφικών υλικών.

Μαθαίνουν να xρησιμοποιούν το φωτογραφικό μέσο, αναπτύσσοντας από τον πρώτο κιόλας xρόνο μια προσωπική φωτογραφική έκφραση. Παράλληλα διδάσκονται την ιστορία της φωτογραφίας και αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις της ιστορίας της τέxνης.

Στο δεύτερο έτος, οι σπουδαστές αποκτούν περισσότερο εξειδικευμένες γνώσεις της φωτογραφικής τεxνολογίας, ενώ παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ολοκλήρωση της προσωπικής φωτογραφικής έκφρασης με τη δημιουργία ενός Portfolio υψηλού επιπέδου.

Η διάρθρωση των θεωρητικών μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων στη διάρκεια των δύο ετών, επιτρέπει στους αποφοίτους να κατανοήσουν την φωτογραφική όραση και να αποκτήσουν μια σαφή αντίληψη του επαγγελματικού τους προσανατολισμού.
Αγορά Εργασίας

    Διαφημιστικές Εταιρείες
    Εκδοτικοί Οίκοι
    Μέσα Μαzικής Ενημέρωσης
    Εφημερίδες & Περιοδικά
    Ελεύθερο Επάγγελμα

Διεύθυνση: Πατησίων 65, 104 33, Αθήνα
Επικοινωνία: T: 2108250552 F: 2108250627 Ε: info@plakas.gr
Ιστοσελίδα: http://www.plakas.gr/

 

Ελεύθερα Εργαστήρια Σπουδών

 

FOCUS - (Αθήνα)
Η σχολή FOCUS ιδρύθηκε το 1985.
Αφιερωμένη αποκλειστικά στη φωτογραφική εκπαίδευση εφαρμόζει από την αρχή ένα τριετές πρόγραμμα σπουδών. Από το 1993 περιλαμβάνει στο πρόγραμμα της νέα μέσα όπως το βίντεο, την ψηφιακή φωτογραφία και την ανάπτυξη της τέχνης με νέες τεχνολογίες.
Έγινε ονομαστή για την ποιότητα, την οργάνωση της, τον εξοπλισμό, την ερευνητικότητα και την ευρύτητα των σπουδών που παρέχει.

Στο διάστημα των είκοσι χρόνων λειτουργίας της έχουν συνεργαστεί πολύ γνωστά ονόματα της φωτογραφίας, του βίντεο και της τέχνης και πολλοί από τους σημερινούς επώνυμους φωτογράφους και καλλιτέχνες υπήρξαν σπουδαστές της. Παράλληλα έχει μια μεγάλη καλλιτεχνική παρουσία με συμμετοχή εκθέσεις και φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με την ανάπτυξη των νέων ψηφιακών μέσων και την αντίστοιχη διαφοροποίηση της φωτογραφίας και του βίντεο η σχολή εφαρμόζει από το 2004 ένα νέο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών που ο σπουδαστής το προσαρμόζει σύμφωνα με τις προσωπικές του επιλογές και στόχους. Το νέο εντατικό πρώτο έτος σπουδών έχει οργανωθεί για να παρέχει στους σπουδαστές σε σύντομο χρονικό διάστημα την πλήρη κάλυψη της φωτογραφικής τεχνικής και βίντεο. Ο σπουδαστής εάν το επιθυμεί, επιλέγει την συνέχεια των σπουδών του στα είδη της επιλογής του.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ετήσιο σύνολο διδάκτρων 3.950 Ευρώ

Τα δίδακτρα περιλαμβάνουν:
Όλα τα χημικά για την χρήση των εργαστηρίων.
Όλες τις σημειώσεις των μαθημάτων που παρέχει η σχολή.
Τα έξοδα για τα εκτός προγράμματος πρόσθετα σεμινάρια.
Δεν περιλαμβάνουν τα υλικά των φιλμς και φωτογραφικά χαρτιά.

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Focus, Λεωφ. Παπάγου 112, ΤΚ 15772, Ζωγράφου, Αθήνα
Επικοινωνία: Τ: 2107750675, 2107771701, F: 2107716194, E: focus@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.focus.edu.gr/


ANT1 Σπουδές Μ.Μ.Ε. - Εργαστήρι Ελεύθερων Σπουδών - (Αθήνα)
Το Εργαστήριο ΜΜΕ του ΑΝΤΕΝΝΑ δημιουργήθηκε για να καλύψει με στελέχη όλων των ειδικοτήτων τις ανάγκες του ίδιου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ. Η «έκρηξη» των ΜΜΕ, οι ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό, που αυξάνουν αδιάκοπα από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90 και η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας, επέβαλαν τη λειτουργία ενός κέντρου σπουδών, όπου καταξιωμένοι επαγγελματίες θα εκπαιδεύουν με υπευθυνότητα τους αυριανούς συναδέλφους τους.

Για να εξασφαλισθεί η ποιότητα και το υψηλό επίπεδο σπουδών, από την πρώτη στιγμή, ο ΑΝΤΕΝΝΑ παραχώρησε τις εγκαταστάσεις του για την πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών και τους έμπειρους επαγγελματίες του για την άρτια θεωρητική τους κατάρτιση. Η πρακτική άσκηση, λοιπόν, δεν γίνεται κάποιες κενές ώρες, αλλά σε πραγματικούς χώρους δουλειάς, μέσα στην καρδιά των ΜΜΕ. Εδώ το κλίμα είναι αληθινά δημιουργικό και παραγωγικό, ενώ η εμπειρία για τους σπουδαστές είναι ανεπανάληπτη.

Η προσπάθειά μας αυτή έχει αποδώσει καρπούς. Η ποιότητα σπουδών και η επαγγελματική πληρότητα των αποφοίτων μας είναι το διαβατήριο της επιτυχίας για όσους από αυτούς σταδιοδρομούν στις εταιρίες του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, αλλά και σε άλλους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, εφημερίδες και περιοδικά. Σήμερα πια, εκατοντάδες απόφοιτοί μας στελεχώνουν τα κορυφαία μέσα ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά, σε Ελλάδα και Κύπρο.

Οι ειδικότητες που παρέχονται είναι: Δημοσιογραφία, Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις, Ηχοληψία, Παραγωγή Μουσικής, Σκηνοθεσία, Προγραμματισμός & Σχεδιασμός Φωτισμού, Εικονοληψία, Μοντάζ, Ηλεκτρονικός Ασύρματης Επικοινωνίας, Επαγγελματικό Μακιγιάζ & Special Effects, Styling και Φωνητική Τέχνη. Επίσης, λειτουργεί το ειδικό τμήμα «Εικόνα-Ήχος», που απευθύνεται σε μαθητές λυκείου ή αποφοίτους γυμνασίου. Η φοίτηση σε όλες τις παραπάνω ειδικότητες είναι διετής, εκτός του Μακιγιάζ και του Styling που διαρκεί ένα χρόνο. Τέλος, για τους πτυχιούχους ΑΕΙ υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής απευθείας στο δεύτερο και τελευταίο έτος σπουδών.

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Κηφισίας 10-12, 151 25, Μαρούσι, Αθήνα
Επικοινωνία: Τ: 2106896822-3 / F: 2106896824, Ε-mail: spoudes-mme@antenna.gr
Ιστοσελίδα: http://spoudes-mme.antenna.gr/
INTERGRAPHICS - (Αθήνα - Θεσσαλονίκη)
O Εκπαιδευτικός Όμιλος INTERGRAPHICS ιδρύθηκε το 1990 και - πρώτος στην Ελλάδα - ξεκίνησε να διδάσκει τις νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες και την αξιοποίησή τους στις Εφαρμοσμένες Τέχνες και την Πληροφορική και είναι η πιο Εξειδικευμένη Σχολή στους τομείς αυτούς.

Παρακολουθώντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ο Όμιλος διευρύνει συνεχώς τις προσφερόμενες ειδικότητες προς τους σπουδαστές του και επικεντρώνεται σε επαγγέλματα αιχμής, με τη μεγαλύτερη ζήτηση από την αγορά εργασίας, εξασφαλίζοντας άμεση επαγγελματική αποκατάσταση στους αποφοίτους του.

Το πολύ υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης που εξασφαλίζει ο Όμιλος, σε συνδυασμό με τις άρτιες εγκαταστάσεις, τα υπερσύγχρονα εργαστήρια, τους καταξιωμένους καθηγητές και τις συνεργασίες που έχει συνάψει με γνωστές εταιρίες, τον έχουν κατατάξει ως ένα από τα Κορυφαία Εκπαιδευτήρια στο χώρο της Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Η Διά Βίου Δωρεάν Επιμόρφωση, στις εξελίξεις της τεχνολογίας & στα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας, αποτελεί μια πολύ σημαντική και μοναδική παροχή που μόνο ο Όμιλος INTERGRAPHICS προσφέρει στους αποφοίτους του.

Το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών INTERGRAPHICS διοργανώνει και προσφέρει σεμινάρια και σύντομες σειρές επιμόρφωσης και κατάρτισης εναρμονισμένες σ' ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

O Εκπαιδευτικός Όμιλος INTERGRAPHICS, έχει δώσει τη δυνατότητα σε πάνω από 100.000 φοιτητές, σπουδαστές και επαγγελματίες να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν απόλυτη εξειδίκευση στην ειδικότητα που τους ενδιαφέρει.

Σε ποιους απευθύνονται
Αποφοίτους ΤΕΕ, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ & Επαγγελματίες για εξειδίκευση στο αντικείμενο που τους ενδιαφέρει.

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Στουρνάρη 49, Πολυτεχνείο, 106 82, Αθήνα
Επικοινωνία: T: 2103838808, F: 2103821424, E: info@intergraphics.gr
Ιστοσελίδα: http://www.intergraphics.gr/

Πόλη: θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Καρατάσου 7 (Λιμάνι), 546 26, θεσσαλονίκη
Επικοινωνία: T: 2310515539, E: thessaloniki@intergraphics.gr
Ιστοσελίδα: http://www.intergraphics.gr/


Merso Art School - (Αθήνα)
Το Εργαστήριο Ελεύθερων Σπουδών Merso έχει ως αντικείμενο τις Καλές & Εφαρμοσμένες Τέχνες. Ιδρύθηκε το 2006 στο Νέο Ηράκλειο Αττικής.

Λειτουργούν τα εξής τμήματα:

Τμήματα ενηλίκων: Ζωγραφική, Αγιογραφία (Φορητή Εικόνα, Τοιχογραφία, Εγκαυστική), Φωτογραφία, Ψηφιδωτό, Κεραμική, Γλυπτική, Χαρακτική, Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Ιστορία της Τέχνης και Κόμιξ

Τμήματα προετοιμασίας για την εισαγωγή σε Ανώτερες και Ανώτατες σχολές της Ελλάδας (Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Αρχιτεκτονική, ΤΕΙ που απαιτούν εξετάσεις στο σχέδιο κ.ά.) και του εξωτερικού (προετοιμασία portfolio & συνέντευξης).

Παιδικό εργαστήριο: Ζωγραφική, Κεραμική, Κατασκευές, Κόμιξ, Ψηφιδωτό, Κούκλα- Μαριονέτα, Οριγκάμι.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται σεμινάρια από εξειδικευμένους καθηγητές, γίνονται προβολές και παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία & παιδικούς σταθμούς, εκθέσεις έργων των μαθητών κ.ά.

Οι καθηγητές της σχολής Μέρσο είναι πτυχιούχοι της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και άλλων ειδικοτήτων, ενεργοί καλλιτέχνες και θεωρητικοί με διδακτική εμπειρία και σύγχρονη κατάρτιση και ασχολούνται υπεύθυνα με κάθε μαθητή σε ολιγομελή τμήματα.

Η σχολή απευθύνεται σε μαθητές κάθε ηλικίας και επιπέδου (αρχάριοι-προχωρημένοι). Εγγραφές γίνονται όλο τον χρόνο.

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Πλαπούτα 17, 141 22, Ν. Ηράκλειο
Επικοινωνία: Τ: 210 2834002, 697 4993636, E: artschool@merso.gr
Ιστοσελίδα: http://www.merso.gr/

 

Εναλλακτικές Σπουδές
Εκπαίδευση Εξ’ Αποστάσεως

 

Ι.Ι.Ε.Κ E.S.P. - (Θεσσαλονίκη)
Η σχολή E.S.P.  προσφέρει τη δυνατότητα σπουδών εξ αποστάσεως στο αντικείμενο της φωτογραφίας. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από πέντε θεματικές ενότητες:

Θεματική Ενότητα 1: Τεχνική της Φωτογραφίας: εξετάζει την τεχνική λήψης της φωτογραφίας, τις βασικές τεχνικές εμφάνισης και εκτύπωσης της φωτογραφίας και τη λειτουργία των φωτογραφικών μηχανών μικρού, μεσαίου και μεγάλου φορμά.

Θεματική Ενότητα 2: Ψηφιακή Επεξεργασία Φωτογραφίας: εξετάζει βασικές έννοιες για την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή επεξεργασία της φωτογραφίας. Λεπτομερής περιήγηση στην λογική και τον τρόπο λειτουργίας του Adobe Photoshop παράλληλα με παρουσίαση εφαρμογών στην επαγγελματική φωτογραφία.

Θεματική Ενότητα 3: Δημιουργική φωτογραφία: στοχεύει στην δημιουργία φωτογραφικού έργου από τον σπουδαστή μέσα από τη θεματολογία του τοπίου και του πορτραίτου. Παράλληλα ο σπουδαστής εισάγετε στην θεωρία και στην ιστορία της φωτογραφίας με την παράθεση έργου σημαντικών φωτογράφων στην ιστορία του μέσου αναπτύσσοντας έτσι την φωτογραφική του παιδεία.

Θεματική Ενότητα 4: Πτυχιακή Εργασία: ο σπουδαστής αναπτύσσει μια φωτογραφική πρόταση πάνω σε θέμα της επιλογής του με τη χρήση του φωτογραφικού μέσου.

Θεματική Ενότητα 5: Εργαστηριακές Συναντήσεις: πραγματοποιούνται στα εργαστήρια της σχολής E.S.P και περιλαμβάνουν εργαστήρια Σκοτεινού θαλάμου, Studio και εργαστήριο υπολογιστών.

Διάρκεια σπουδών
Η φοίτηση διαρκεί 10 μήνες.

Κανονισμός λειτουργίας
Ο σπουδαστής του προγράμματος e-learning πρέπει να διαθέτει φωτογραφική μηχανή (αναλογική ή ψηφιακή), Η/Υ και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Αν ο σπουδαστής χρησιμοποιεί αναλογική φωτογραφική μηχανή πρέπει ο ίδιος να ψηφιοποιεί τις φωτογραφίες του.
Η σχολή παρέχει το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, σημειώσεις των θεματικών ενοτήτων και το αντίστοιχο οπτικό υλικό).

Έκθεση σπουδαστών
Το δημιουργικό έργο των σπουδαστών συμμετέχει στην ετήσια έκθεση των μαθητών της σχολής και φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της σχολής.

Πόλη: Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Ι.Ι.Ε.Κ E.S.P., Ναυμαχίας Έλλης 3-5, Λαδάδικα, 54625, Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία: Τ: 2310541148, F: 2310541709, Ε: info@esp.gr
Ιστοσελίδα:  http://www.esp.gr/


ΑΚΤΟ - (Αθήνα - θεσσαλονίκη)
Το πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως, με παρουσία στην Σχολή μια φορά τον μήνα (Παρασκευή και Σάββατο), απευθύνεται σε όσους διαμένουν μακριά από την έδρα της σχολής και επιθυμούν να σπουδάσουν διατηρώντας τον τόπο διαμονής τους.

Η εκπαίδευση στηρίζεται στην πολύ καλή οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που πραγματοποιείται κατά το μεγαλύτερο τμήμα της ύλης από απόσταση, και ολοκληρώνεται με επισκέψεις στην Αθήνα μία φορά το μήνα, με δωρεάν μια διανυκτέρευση (Παρασκευή προς Σάββατο) σε πολυτελές ξενοδοχείο.

Η διάρκεια των σπουδών από απόσταση είναι ίδια με εκείνη της καθημερινής φοίτησης.

Στους αποφοίτους του προγράμματος απονέμεται το πτυχίο του ΑΚΤΟ και στην συνέχεια τους δίνεται η δυνατότητα με κάποια επιπλέον μαθήματα να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στο επικυρωμένο από το Middlesex University τελευταίο έτος σπουδών και να αποκτήσουν Bachelor of Arts (Honours) Degree (Οι σπουδαστές εισάγονται στο ΒΑ μετά το πέρας επιτυχούς παρακολούθησης των επιπλέον μαθημάτων, αν και εφόσον πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εν γένει εισαγωγή στα αντίστοιχα προγράμματα ΒΑ).

Επίσης οι σπουδαστές των Distance Learning προγραμμάτων έχουν την δυνατότητα να εισαχθούν, εάν το επιθυμούν, σε αντίστοιχο έτος σπουδών του επικυρωμένου από το Middlesex University προγράμματος καθημερινής φοίτησης και να διεκδικήσουν το πτυχίο του Πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Ευελπίδων 11Α, Πεδίο του Άρεως, 113 62, Αθήνα
Επικοινωνία: Τ: 2105230130, F: 2103813700, Ε: info@akto.gr
Ιστοσελίδα: http://www.akto.gr/


Φωτογραφικό Είδωλο - (Θεσσαλονίκη)
Σειρά μαθημάτων που πραγματοποιούνται από τον Τάσο Σχίζα, χωρισμένα σε 7 ανεξάρτητα σεμινάρια και σχεδιασμένα για παρακολούθηση εξ αποστάσεως.
Ο σπουδαστής μετά την εγγραφή του, ορίζει την ημέρα της εβδομάδας που προτιμά.
Παραλαμβάνει με email ανά εβδομάδα (την ορισμένη ημέρα) την ύλη, μια σειρά ερωτήσεων και φωτογραφικών ασκήσεων.
Μέσα στην εβδομάδα διαβάζει την ύλη, απαντά στις ερωτήσεις και πραγματοποιεί τις φωτογραφικές ασκήσεις (λήψεις).
Στην συνέχεια στέλνει το υλικό (απαντήσεις και ασκήσεις) με email μια ημέρα πριν από την ορισμένη ημέρα.
Έπειτα λαμβάνει τις διορθώσεις και τις παρατηρήσεις, καθώς και την νέα ύλη με τις ερωτήσεις και τις ασκήσεις της.
Αυτό συνεχίζεται μέχρι να συμπληρωθεί ο κύκλος του σεμιναρίου.

Περιγραφή - κόστος μαθημάτων εξ αποστάσεως
Εγγραφή στα μαθήματα εξ αποστάσεως

Πόλη: Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Ναυμαχίας Έλλης 4, Τ.Κ. 54625, Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία: Τ: 2310 638447, 6974898910
Ιστοσελίδα: http://www.photoeidolo.gr/


FOCUS - (Αθήνα)
Το πρόγραμμα EDU παρέχει φωτογραφική εκπαίδευση διάρκειας ενός έτους (ξεκινάει στις αρχές του Νοεμβρίου και τελειώνει τον Οκτώβριο του επόμενου έτους).

Είναι εφικτή η παρακολούθηση μέρους του προγράμματος από απόσταση.

Οι συναντήσεις – διαλέξεις πραγματοποιούνται κάθε Τρίτο Σαββατοκύριακο στην Σχολή.

Αυτές βιντεοσκοπούνται και ανεβαίνουν στην ιστοσελίδα της σχολής από όπου οι σπουδαστές που δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν , μπορούν να τις παρακολουθήσουν μέσω διαδικτύου.

Επιπλέον στο ενδιάμεσο διάστημα, η σχολή είναι καθημερινώς στην διάθεση των σπουδαστών για απορίες και συμβουλές, με ζωντανή επικοινωνία τηλεφωνικά, ή μέσω διαδικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Focus, Λεωφ. Παπάγου 112, ΤΚ 15772, Ζωγράφου, Αθήνα
Επικοινωνία: Τ: 2107750675, 2107771701, F: 2107716194, E: focus@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.focus.edu.gr/

 

Εναλλακτικές Σπουδές
Aνοιχτή Eκπαίδευση

 

ΑΚΤΟ - (Αθήνα - θεσσαλονίκη)
Tο πρόγραμμα Open Learning (ανοιχτής εκπαίδευσης) με παρουσία στην Σχολή μόνο δύο απογεύματα την εβδομάδα (Δευτέρα και Τετάρτη), προσαρμόζεται στις προσωπικές ανάγκες χρόνου των φοιτητών και απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν διαθέτουν χρόνο για καθημερινή παρακολούθηση.

Η διάρκεια των σπουδών Open Learning είναι ίδια με εκείνη της καθημερινής φοίτησης.

Στους αποφοίτους του προγράμματος απονέμεται το πτυχίο του ΑΚΤΟ και στην συνέχεια τους δίνεται η δυνατότητα με κάποια επιπλέον μαθήματα να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στο επικυρωμένο από το Middlesex University τελευταίο έτος σπουδών και να αποκτήσουν Bachelor of Arts (Honours) Degree (Οι σπουδαστές εισάγονται στο ΒΑ μετά το πέρας επιτυχούς παρακολούθησης των επιπλέον μαθημάτων, αν και εφόσον πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εν γένει εισαγωγή στα αντίστοιχα προγράμματα ΒΑ).

Επίσης οι σπουδαστές των Open Learning προγραμμάτων έχουν την δυνατότητα να εισαχθούν, εάν το επιθυμούν, σε αντίστοιχο έτος σπουδών του επικυρωμένου από το Middlesex University προγράμματος καθημερινής φοίτησης και να διεκδικήσουν το πτυχίο του πανεπιστημίου.

Η δυνατότητα Open Learning προσφέρεται στα εξής προγράμματα:
· Bachelor of Arts (Honours) in Graphic Design
· Bachelor of Arts (Honours) in Interior Architecture
· Bachelor of Arts (Honours) in Photography
· Bachelor of Arts (Honours) in Fashion Desig

Με την ολοκλήρωση του πρώτου έτους, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν στο δεύτερο έτος σπουδών, επιλέγοντας εκ νέου, εάν το επιθυμούν, το μοντέλο εκπαίδευσης που τους ταιριάζει (Full Time, Open Learning, Distance Learning).

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Ευελπίδων 11Α, Πεδίο του Άρεως, 113 62, Αθήνα
Επικοινωνία: Τ: 2105230130, F: 2103813700, Ε: info@akto.gr
Ιστοσελίδα: http://www.akto.gr/


INTERGRAPHICS - (Αθήνα - Θεσσαλονίκη)
O Εκπαιδευτικός Όμιλος INTERGRAPHICS ιδρύθηκε το 1990 και - πρώτος στην Ελλάδα - ξεκίνησε να διδάσκει τις νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες και την αξιοποίησή τους στις Εφαρμοσμένες Τέχνες και την Πληροφορική και είναι η πιο Εξειδικευμένη Σχολή στους τομείς αυτούς.

Παρακολουθώντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ο Όμιλος διευρύνει συνεχώς τις προσφερόμενες ειδικότητες προς τους σπουδαστές του και επικεντρώνεται σε επαγγέλματα αιχμής, με τη μεγαλύτερη ζήτηση από την αγορά εργασίας, εξασφαλίζοντας άμεση επαγγελματική αποκατάσταση στους αποφοίτους του.

Το πολύ υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης που εξασφαλίζει ο Όμιλος, σε συνδυασμό με τις άρτιες εγκαταστάσεις, τα υπερσύγχρονα εργαστήρια, τους καταξιωμένους καθηγητές και τις συνεργασίες που έχει συνάψει με γνωστές εταιρίες, τον έχουν κατατάξει ως ένα από τα Κορυφαία Εκπαιδευτήρια στο χώρο της Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Η Διά Βίου Δωρεάν Επιμόρφωση, στις εξελίξεις της τεχνολογίας & στα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας, αποτελεί μια πολύ σημαντική και μοναδική παροχή που μόνο ο Όμιλος INTERGRAPHICS προσφέρει στους αποφοίτους του.

Open learning
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ & VIDEO ART

Περιλαμβάνει όλο το πρόγραμμα σπουδαστών της κανονικής φοίτησης
Διάρκεια φοίτησης δύο χρόνια
Δυνατότητα συνέχισης για Bachelor Degree σε ένα ή δύο χρόνια επιπλέον.
Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η εκπαίδευση στηρίζεται στην πολύ καλή οργάνωση και κατανομή της ύλης μεταξύ σχολής και κατοικίας του σπουδαστή. Μπορεί να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ σπουδαστή και καθηγητών.

Η μορφή αυτής της εκπαίδευσης περιλαμβάνει:
Διαλέξεις: από τους υπεύθυνους καθηγητές με χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας και παρουσίαση παραδειγμάτων.
Εργαστήρια & Εργαστήρια Η/Υ: για την εμπέδωση του μαθήματος και την άσκηση των σπουδαστών με την καθοδήγηση & επίβλεψη των καθηγητών. Τα εργαστήρια είναι σε χρήση των σπουδαστών και εκτός ωρών μαθημάτων.
Projects: ανάθεση εργασιών ανά μάθημα με ειδικά φύλλα εργασίας, όπου προσδιορίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση της εργασίας.
Παράδοση Projects: γίνεται ανάρτηση και κριτική του κάθε project παρουσία όλων των σπουδαστών.
Σεμινάρια: υλοποιούνται από καθηγητές ή επισκέπτες - καθηγητές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Έχεις τη δυνατότητα να σπουδάσεις και να βελτιώσεις τη θέση σου ή να πραγματοποιήσεις το χόμπυ σου:
Χωρίς να στερήσεις χρόνο από την εργασία σου, την οικογένειά σου, τους φίλους σου, τις ενασχολήσεις σου, χωρίς να εμπλακείς στην κυκλοφοριακή συμφόρηση. Εργάζεσαι στο σπίτι ή το γραφείο σου στις συνθήκες που εσύ έχεις διαμορφώσει.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα 18.00 - 22.00

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Στουρνάρη 49, Πολυτεχνείο, 106 82, Αθήνα
Επικοινωνία: T: 2103838808, F: 2103821424, E: info@intergraphics.gr
Ιστοσελίδα: http://www.intergraphics.gr/


Κέντρο Τεχνών Πλάκα - (Αθήνα)
Από την αρχή της δημιουργίας του και μέχρι σήμερα μετά από τριάντα έξη χρόνια, το ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ προωθεί μια πρωτοποριακή αντίληψη παιδείας, που πέρα από την άψογη επαγγελματική κατάρτηση, εκπαιδεύει στη βαθύτερη μελέτη του πολιτισμού.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ πιστεύει ότι η γνώση είναι ένα ενιαίο, πολύπλευρο, αρμονικό σύνολο διαφορετικών στοιχείων, και με αυτό το σκεπτικό προσπαθεί να τη μεταδίδει στους σπουδαστές. Γι' αυτό, τα προγράμματα σπουδών είναι έτσι σχεδιασμένα, ώστε να εξασφαλίζουν όχι μόνο εξειδικευμένη εκπαίδευση, αλλά κυρίως Ολοκληρωμένη Παιδεία.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ είναι εξέλιξη μιας υπεύθυνης και πετυχημένης πορείας στο χώρο του Σχεδίου και των Εφαρμοσμένων Τεχνών. Αναγνωρισμένο από τα Βρετανικά Κρατικά Πανεπιστήμια και καταξιωμένο στον Ελληνικό Εκπαιδευτικό Χώρο και Αγορά Εργασίας, με την καθοδήγηση των έμπειρων καθηγητών του και τον πλέον σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, είναι σε θέση να παρέχει σήμερα μόρφωση ανώτερου επιπέδου σε σπουδαστές υψηλών απαιτήσεων.

ΤΜΗΜΑTA OPEN LEARNING

Eπιμόρφωση. Eίναι η λέξη κλειδί της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης και ανταγωνιστικής αγοράς. Σήμερα οφείλουμε όλοι να επεκτείνουμε διαρκώς τις γνώσεις μας και να βελτιώνουμε τις ικανότητές μας, ώστε να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις απαιτήσεις του νέου τρόπου ζωής και εργασίας.
Τα Tμήματα Open Learning του Kέντρου Tεχνών Πλάκα απευθύνονται σε νέους αλλά και σε μεγαλύτερης ηλικίας εργαzομένους, που επιθυμούν να σπουδάσουν για να δημιουργήσουν νέες προϋποθέσεις αλλαγής της κοινωνικής και οικονομικής τους θέσης.
Το Open Learning είναι μία νέα μορφή εκπαίδευσης που εφαρμόzεται Πανευρωπαϊκά, με απασxόληση των σπουδαστών μόνο δύο (2) απογεύματα την εβδομάδα και παράλληλη εργασία στο σπίτι. H ολοκλήρωση των σπουδών αυτών σε 30 περίπου μήνες, εξασφαλίzει το Κολεγιακό Πτυxίο Higher National Diploma (H.N.D.) στην αντίστοιxη ειδικότητα.

Στο Kέντρο Tεχνών Πλάκα λειτουργούν τα εξής τμήματα Open Learning:

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ XΩΡΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕXΝΗΣ
ΚΑΛEΣ ΤΕXΝEΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΟΣΜΗΜΑ & ΜΙΚΡΟΓΛΥΠΤΙΚΗ

Διεύθυνση: Πατησίων 65, 104 33, Αθήνα
Επικοινωνία: T: 2108250552 F: 2108250627 Ε: info@plakas.gr
Ιστοσελίδα: http://www.plakas.gr/

 

 

Εναλλακτικές Σπουδές
Ιδιαίτερα μαθήματα

 

Φωτογραφικό Είδωλο - (Θεσσαλονίκη)
Ιδιαίτερα μαθήματα φωτογραφίας για όλα τα επίπεδα και όλες τις ανάγκες που πραγματοποιούνται από τον Τάσο Σχίζα.

● Αναλογική φωτογραφία
● Σκοτεινός θάλαμος
● Ψηφιακή φωτογραφία
● Ψηφιακή επεξεργασία (Photoshop)
● Υποστήριξη για τις εξετάσεις πιστοποίησης Ι.Ε.Κ.
● Υποστήριξη σε φωτογραφήσεις ειδικών θεμάτων

Πόλη: Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Ναυμαχίας Έλλης 4, Τ.Κ. 54625, Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία: Τ: 2310 638447, 6974898910
Ιστοσελίδα: http://www.photoeidolo.gr/

 

Σεμινάρια - Μαθήματα Φωτογραφίας

 

Αθήνα

 

Φωτογραφικός Κύκλος
Ο «Φωτογραφικός Κύκλος» είναι ένα μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό σωματείο, που λειτουργεί από το 1988 με έδρα την Αθήνα.
Ιδρυτής και πρόεδρος τού «Κύκλου» είναι ο Πλάτων Ριβέλλης, φωτογράφος, καθηγητής φωτογραφίας και συγγραφέας θεωρητικών συγγραμμάτων για τη φωτογραφία.

Ο «Φωτογραφικός Κύκλος» αριθμεί σήμερα περί τα 200 μέλη, στις εισφορές των οποίων στηρίζει κυρίως την οικονομική του ανεξαρτησία. Ο «Κύκλος» έχει επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και από το Ίδρυμα Κωστοπούλου.

Ο Φωτογραφικός Κύκλος έχει για σκοπό την προώθηση τής τέχνης τής φωτογραφίας, τη δημιουργία καλλιεργημένου φωτογραφικού κοινού, την καλλιτεχνική καλλιέργεια των μελών του και την ενίσχυση τού καλλιτεχνικού τους έργου.

«Σεμινάριο Εισαγωγής στην Καλλιτεχνική Φωτογραφία»
από τον Πλάτωνα Ριβέλλη στο Μουσείο Μπενάκη

(Νοέμβριος 2011-Ιούνιος 2012)

Περιεχόμενο: τεχνική και καλλιτεχνική διδασκαλία τής τέχνης τής φωτογραφίας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν είτε και τα δύο τμήματα (Τεχνικό και Καλλιτεχνικό), είτε μόνον το Καλλιτεχνικό, είτε μόνον το Τεχνικό.
Τόπος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο τού Μουσείου Μπενάκη, Κουμπάρη 1, στο Κολωνάκι.
Κόστος συμμετοχής:
α) Για παρακολούθηση μόνον τού Καλλιτεχνικού (84 ώρες) 1.517,00 Ευρώ.
β) Για πλήρη παρακολούθηση Καλλιτεχνικού και Τεχνικού (120 ώρες) 1.977,00 Ευρώ.
γ) Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις ίσες δόσεις. Η πρώτη κατά την εγγραφή, η δεύτερη την 1η Δεκεμβρίου και η τρίτη την 1η Ιανουαρίου.
δ) Για παρακολούθηση μόνον τού Τεχνικού τμήματος (36 ώρες) 716 Ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται εφάπαξ.
ε) Σε όλες τις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (23%), καθώς και το δικαίωμα εγγραφής ως μέλος στο σωματείο "Φωτογραφικός Κύκλος" για ένα χρόνο.
στ) Όσοι έχουν παρακολουθήσει ήδη μία φορά το καλλιτεχνικό μάθημα έχουν έκπτωση 50%.

Καλλιτεχνικό Τμήμα
(Νοέμβριος 2011 – Ιούνιος 2012)

Διδάσκει: ο Πλάτων Ριβέλλης.
Συμμετέχουν: όσοι ενδιαφέρονται για την τέχνη τής φωτογραφίας, ασχέτως ηλικίας ή προηγούμενων φωτογραφικών γνώσεων.
Περιεχόμενο: αισθητική, ιστορία, κριτική. Η διδασκαλία τού καλλιτεχνικού μέρους στηρίζεται σε προβολή και ανάλυση φωτογραφιών από όλη την ιστορία τής φωτογραφίας (περί τις 5.000 φωτογραφίες), σε συζητήσεις γύρω από φωτογραφικά και γενικότερα καλλιτεχνικά θέματα, καθώς και σε κριτική φωτογραφιών που (εφόσον επιθυμούν) θα παρουσιάζουν οι συμμετέχοντες.
Διάρκεια: από τον Νοέμβριο 2011 έως και τον Ιούνιο 2012
Έναρξη: Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2011, στις 19.30
Ημέρα και ώρες παραδόσεων: την Τετάρτη και επί 30 εβδομάδες. Τις 24 πρώτες εβδομάδες από 19.30 έως 22.00. Τις 6 τελευταίες εβδομάδες από 17.30-22.00. Συνολική διάρκεια διδασκαλίας 84 ώρες.

Τεχνικό Τμήμα
(Νοέμβριος 2011 – Μάιος 2012)

Διδάσκουν: ο Μάνος Λυκάκης και ο Πλάτων Ριβέλλης.
Συμμετέχουν: όσοι ενδιαφέρονται για την τεχνική (αναλογική και ψηφιακή) τής φωτογραφίας, ακόμα και αν οι γνώσεις τους είναι ελάχιστες. Τα μαθήματα που αφορούν τη διδασκαλία τού προγράμματος ψηφιακής επεξεργασίας Lightroom και Photoshop προϋποθέτουν γενικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή.
Περιεχόμενο: α) αναλογική και ψηφιακή τεχνική για τη λήψη φωτογραφιών και β) προγράμματα ψηφιακής διαχείρισης και επεξεργασίας φωτογραφιών Lightroom και Photoshop.
Διάρκεια: από τον Νοέμβριο 2011 έως μέσα Μαΐου 2012
Έναρξη: Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2011, στις 17.30
Ημέρα και ώρες παραδόσεων: την Τετάρτη και επί 24 εβδομάδες, από 17.30 έως 19.00. Συνολική διάρκεια διδασκαλίας 36 ώρες.

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Φωτογραφικός Κύκλος, Τσακάλωφ 44, Κολωνάκι, Αθήνα
Επικοινωνία: Τ: 2103645577, 6945437577, F: 2103645550, E: info@photocircle.gr
Ιστοσελίδα: http://photocircle.gr/


ART/IF/ACT
Η ART/IF/ACT ιδρύθηκε το 2009 και λειτουργεί ως μια ανοιχτή επικοινωνιακή πλατφόρμα για την ενημέρωση, την προώθηση και την εκπαίδευση στο χώρο της φωτογραφίας και των οπτικών τεχνών.

Διαδικτυακή ενημέρωση:
Μέσα από το web portal της παρέχει online παρουσίαση του έργου ελλήνων και ξένων φωτογράφων, όπως και όλων των σημαντικών δρώμενων στο χώρο της φωτογραφίας διεθνώς.

Εκπαίδευση:
Μέσα από συντονισμένες εκπαιδευτικές δράσεις θα διοργανώνει ανα διαστήματα ειδικά σεμινάρια, εργαστήρια, διαλέξεις και παρουσιάσεις φωτογράφων, διακεκριμένων καλλιτεχνών και προσωπικοτήτων απο τον ευρύτερο χώρο της φωτογραφίας και των οπτικών τεχνών (φωτογράφοι, επιμελητές εκθέσεων, εκδότες, διευθυντές φεστιβάλ, κτλ).

Παράλληλες Δράσεις - Συνεργασίες:
Η ομάδα ART/IF/ACT εστιάζει στην παραγωγή ευέλικτων, ανεξάρτητων καλλιτεχνικών δράσεων με παράλληλη ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, όπως ψηφιακών προβολών σε κλειστούς αλλά και ανοιχτούς δημόσιους χώρους, φωτογραφικών παρεμβάσεων στην πόλη (διαδραστικές εκθέσεις - εγκαταστάσεις κ.λ.π.).

Παράλληλα στοχεύει στη διαμόρφωση ενός δικτύου συνεργασιών τόσο με ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ιδρύματα και φεστιβάλ όσο και με θεσμούς ή ομάδες από το εξωτερικό.

Η ομάδα ART/IF/ACT αποτελείται από τους Μαριλένα Σταφυλίδου (φωτογράφο), Νικάνδρη Κουκουλιώτη (photo editor), Γιώργο Πρίνο (φωτογράφο), Λάμπρο Παπανικολάτο (project manager/φωτογράφο) και Γιώργο Καραηλία (photo editor/φωτογράφο).

Haunts: JH Engstrom Masterclass
"masterclass από τον JH Engström στο Μουσείο Μπενάκη"

H ομάδα ART/IF/ACT, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεών της σχετικά με τη θεματική του "ορίου", παρουσιάζει στην Αθήνα το γνωστό σουηδό φωτογράφο JH Engstrom, μέλος της Gallerie VU.

Ο JH Engstrom θα πραγματοποιήσει 5ήμερο φωτογραφικό masterclass από 30 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου 2011, που θα διεξαχθεί στο Μουσείο Μπενάκη, κτήριο οδού Πειραιώς.

Το masterclass με τίτλο "Haunts: JH Engstrom Masterclass" είναι βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του JH Engstrom και απευθύνεται σε φωτογράφους και γενικότερα σε καλλιτέχνες εξοικειωμένους με το φωτογραφικό μέσο. Θα περιλαμβάνει καθημερινή πρακτική φωτογραφικών λήψεων με παράλληλη κριτική, επιλογή και καθοδήγηση από τον JH Engstrom.

Προθεσμία υποβολής
Η αποστολή όλου του σχετικού υλικού (εντύπου συμμετοχής, φωτογραφίας, βιογραφικού, portfolio και statement) πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 5/10/2011. Ελλιπείς αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής κάνετε κλικ στο ακόλουθο link:
http://www.art-if-act.com/index.php?action=search&id=257

Πότε: 30 Οκτώβριος, 2011 - 12:00 - 3 Νοέμβριος, 2011 - 18:00
Καθημερινά 12:00-18:00
Που: Μουσείο Μπενάκη, Κτήριο Οδού Πειραιώς, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, Αθήνα
Καλλιτέχνης - Ομιλητής: JH Engström
Διοργάνωση: ART/IF/ACT
Επικοινωνία: E: info@art-if-act.com
Υπερσύνδεσμος: http://www.art-if-act.com/


Όραμα

To «Όραμα» ιδρύθηκε το 2007 από τον Φραντζέσκο Καραγιαννόπουλο και τον Γιάννη Ριζομάρκο στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στο χώρο της καλλιτεχνικής φωτογραφίας και των εικαστικών τεχνών, αγγίζοντας δημιουργικά και την επαγγελματική εκπαίδευση.

Αποτελεί τον κοινό τόπο συνάντησης του τριετούς κύκλου σεμιναρίων της σχολής και των σπουδαστών που φοιτούν σε αυτή. Βασικός στόχος είναι η περιήγηση στον κόσμο των τεχνών, μέσα από ένα ταξίδι διερεύνησης της προσωπικής αισθητικής και της δημιουργικής έκφρασης. Με την παρακολούθηση εβδομαδιαίων διαλέξεων οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να καταρτιστούν στις τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις των εικαστικών τεχνών, αλλά και να καλλιεργήσουν το κριτήριο εκείνο που τους επιτρέπει να προσεγγίζουν τον κόσμο γύρω τους με μια πιο καλλιτεχνική ματιά.

Η φωτογραφία και τα εικαστικά λειτουργούν ως μέσο επικοινωνίας με τον εαυτό τους, τους άλλους και το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα οδηγούν όλη την ομάδα σε μια διαδικασία γόνιμης αλληλεπίδρασης, ανταλλαγής και συν-δημιουργίας. Mέσω ατομικών και ομαδικών εργασιών που βασίζονται σε σύγχρονη θεματολογία, οι σπουδαστές εμπνέονται και διαμορφώνουν φωτογραφικά και εικαστικά έργα με τα οποία διαπραγματεύονται τα συναισθήματά τους, διευρύνουν την οπτική τους, εκφράζουν το όραμα και την αισθητική τους. Συγχρόνως οικοδομούν σταδιακά έννοιες όπως η ισορροπία, η προοπτική, η σύνθεση, που τους βοηθούν να προχωρούν τις δημιουργίες τους ένα βήμα παραπάνω, προσδιορίζοντας το προσωπικό τους ύφος.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

1ο έτος
Συμμετέχει όποιος επιθυμεί να καταρτιστεί σε τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις γύρω από τη φωτογραφία, καθώς και σε επιμέρους εκφραστικά μέσα που μπορούν να την πλαισιώσουν με στόχο την αξιοποίηση της ευαισθησίας και του ταλέντου του.
• Φωτογραφική τεχνολογία και πρακτική
• Οπτική αντίληψη
• Ρεπορτάζ και φωτογραφία ντοκουμέντο
• Ιστορία της φωτογραφίας
• Εικαστικά Ι
• Ηλεκτρονική επεξεργασία (επιλογής)

Δευτέρα,Τρίτη 7.00-10.00 μ.μ.
Κόστος συμμετοχής 800€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η πληρωμή γίνεται σε 3 δόσεις:
Οκτώβριος 300€, Ιανουάριος και Μάρτιος από 250€

2ο έτος
Απευθύνεται σε όσους είναι καταρτισμένοι τεχνικά και θεωρητικά στις αρχές της φωτογραφίας και
θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους.
• Σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία
• Studio – Φωτισμός
• Ελεύθερη εσωτερική –
εξωτερική δημιουργική φωτογραφία
• Η φωτογραφία ως μέσο επικοινωνίας
• Εικαστικά ΙΙ
• Ηλεκτρονική επεξεργασία (επιλογής)

Τετάρτη 7.00-10.00 μ.μ.
Κόστος συμμετοχής 800€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η πληρωμή γίνεται σε 3 δόσεις:
Οκτώβριος 300€, Ιανουάριος και Μάρτιος από 250€

3ο έτος
Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για τους σπουδαστές που είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν σε μια διαδικασία
κριτικής. Η οικοδόμηση ενός έργου από το παρελθόν, η παρουσίαση νέων εργασιών και η επέκταση του
προσωπικού οράματος είναι ο επίλογος. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται δύο Παρασκευές το μήνα και είναι τρίωρης διάρκειας.
• Δημιουργία portfolio

Κόστος συμμετοχής 600€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η πληρωμή γίνεται σε 2 ισόποσες δόσεις.
(Οκτ-Φεβρ)

Καθηγητές: Φραντζέσκος Καραγιαννόπουλος, Γιάννης Ριζομάρκος

Τα σεμινάρια καλλιτεχνικής φωτογραφίας «Όραμα» ολοκληρώνονται σε τρία έτη.
Είναι συνολικής διάρκειας 7 μηνών /έτος (Οκτώβριος-Μάιος), περιλαμβάνουν θεωρητική
Διδασκαλία και πρακτική και διεξάγονται σε εβδομαδιαία βάση.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε έτους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.
Οι σπουδαστές έχουν 20% έκπτωση στα workshops της επιλογής τους.

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Κομοτηνής 10, 11526, Αμπελόκηποι
Επικοινωνία: T: 2107701708 E: orama@oramastudies.gr
Ιστοσελίδα: http://www.oramastudies.gr/


Athens House of Photography
πρόγραμμα της σεζόν 2011-2012
Το “Athens House of Photography”, στους λίγους μήνες λειτουργίας του, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της φωτογραφίας στην καλλιτεχνική σκηνή της Αθήνας.

Το πρόγραμμα της σεζόν 2011-2012 θα περιλαμβάνει ακόμη περισσότερες δραστηριότητες, με τακτικά μαθήματα φωτογραφίας για αρχάριους αλλά και προχωρημένους, με διαλέξεις, book signings, portfolio reviews και με ένα διευρυμένο πωλητήριο. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει ομιλίες και book signings των William Abranowicz, Κωνσταντίνου Μάνου, Ed Kashi, Lydia Panas και Martin Parr. Επιπλέον, κάθε πρώτο Σάββατο του μηνός θα γίνονται portfolio reviews. Τα reviews θα γίνονται από έμπειρους συνεργάτες του Athens House of Photography και έναν διαφορετικό guest reviewer κάθε φορά.

Μαθήματα φωτογραφίας
Το Athens House of Photography, σε συνεργασία με την Ιωάννα Βασδέκη και τον Jeff van der Pool, θα προσφέρει μαθήματα φωτογραφίας στις εξής κατηγορίες:
Εισαγωγή στην φωτογραφία (θεωρία, ιστορία, πρακτική)
Beginners Photoshop
Advanced Photoshop
Portfolio Development

Τα μαθήματα θα είναι διάρκειας τριών μηνών και θα γίνονται μιά φορά την εβδομάδα.

Πρόγραμμα σεμιναρίων:
3-7 Νοεμβρίου - Κωνσταντίνος Μάνος
27-29 Ιανουαρίου - Ed Kashi
μέσα Απριλίου - Lydia Panas
Τα σεμινάρια θα είναι διάρκειας 3-5 ημερών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, τιμές και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο info@phototheatron.com

Πότε: 3 Νοέμβριος, 2011 - 20:00 - 15 Απρίλιος, 2012 - 00:00
Που: The Athens House of Photography, Κεραμέων & Ελευσινίων, 104 37, Μεταξουργείο, Αθήνα
Επικοινωνία: E: info@phototheatron.com
Υπερσύνδεσμος: http://www.phototheatron.com/


Φωτογραφικός Σύλλογος "Εννέα"
Το φωτογραφικό και πολιτιστικό σωματείο "Εννέα" ιδρύθηκε το 2001, στην Δάφνη.

Ο "Εννέα" ξεκίνησε ως φωτογραφική παρέα εννέα ανθρώπων (γεγονός στο οποίο οφείλει την ονομασία του), που αγαπούν τη φωτογραφία και το φωτογραφικό λόγο. Σε αυτόν τον πυρήνα προστέθηκαν σταδιακά και άλλοι άνθρωποι με παρόμοια ενδιαφέροντα. Έτσι οικοδομήθηκε αργότερα ο σύλλογος και η αρχική "παρέα" μετεξελίχθηκε σε ένα σύνολο με δομημένη μορφή και υπόσταση.

Στον "Εννέα", οι φωτογράφοι δε διαχωρίζονται σε ερασιτέχνες ή επαγγελματίες, ούτε χαρακτηρίζονται απαραίτητα με άλλου είδους "ταμπέλες". Είμαστε άνθρωποι με φωτογραφικά ενδιαφέροντα που ο καθένας μας ακολουθεί την προσωπική  του πορεία και καλλιεργεί τις δικές του ιδιαίτερες κλίσεις και αναζητήσεις.  Ο κύριος σκοπός του συλλόγου είναι να παρέχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα είναι δυνατή η συνεύρεση, η καλλιέργεια και η ανταλλαγή αυτών των προσωπικών στοιχείων, με απώτερο στόχο τη φωτογραφική εξέλιξη των μελών του.

Στόχος του "Εννέα" είναι να συνεχίσει να φέρνει κοντά ανθρώπους που αγαπούν την φωτογραφία, εμπλουτίζοντας εποικοδομητικά τις γνώσεις τους και υποστηρίζοντας την καλλιτεχνική τους πορεία και αναζήτηση.
Γι’ αυτούς τους λόγους ο σύλλογος διοργανώνει σεμινάρια φωτογραφίας, όπου διδάσκει ο Παναγιώτης Κασίμης, έχει στην διάθεση των μελών του πλήρως εξοπλισμένο ψηφιακό και αναλογικό σκοτεινό θάλαμο, φωτογραφική βιβλιοθήκη, εντευκτήριο και ένα μικρό εκθεσιακό χώρο. Σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει για τα μέλη του ποικίλες εκδηλώσεις όπως εκθέσεις, ημερίδες, συζητήσεις και παρουσιάσεις για τη φωτογραφία αλλά και για άλλες μορφές τέχνης, εκδρομές, κλπ.

Βασικό Σεμινάριο Φωτογραφίας.
Το βασικό σεμινάριο φωτογραφίας διαρκεί 7 μήνες  και πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα σε τετράωρες συναντήσεις. Οι συναντήσεις αυτές γίνονται κάθε Σάββατο 5.00 μμ έως 9.00 μμ.
Το κάθε τετράωρο χωρίζεται σε δυο ενότητες. Η πρώτη (5.00 - 7.00μμ.) αφορά στα τεχνικά της φωτογραφίας και καλύπτει όλες τις γενικές αρχές από την λήψη μέχρι την εκτύπωση για την αναλογική και την ψηφιακή φωτογραφία. Η ύλη είναι έτσι διαμορφωμένη, ώστε να εφοδιάσει τον αρχάριο με τις απαραίτητες γνώσεις, χωρίς όμως να παραλείπει να εμπλουτίσει σημαντικά και τις γνώσεις του προχωρημένου. Σκοπός, αυτού του πρώτου μέρους, είναι να αποκτήσει ο φωτογράφος την απαραίτητα καλή γνώση της τεχνικής, έτσι ώστε να  μην τον απασχολεί κατά την ώρα της δημιουργίας.
Το δεύτερο μέρος κάθε συνάντησης αφορά την καλλιτεχνική φωτογραφία και περιλαμβάνει τρία σκέλη :
i)  εισαγωγή στην τέχνη της φωτογραφίας, μέσα απ’ την ιστορία της και τα μεγάλα έργα που έχει να παρουσιάσει,
ii) ανάπτυξη κριτικής ικανότητας απέναντι στη φωτογραφία ως έργο τέχνης και
iii) να καλύψει την προσωπική φωτογραφική αναζήτηση των συμμετεχόντων.
Στο πλαίσιο αυτό και μέσα από προβολές slides και συζητήσεις, παρουσιάζεται το έργο μεγάλων φωτογράφων από την αρχή της ιστορίας της φωτογραφίας μέχρι και τις μέρες μας. Επιδίωξη αυτού του μέρους είναι να διευρυνθούν οι φωτογραφικοί ορίζοντες των συμμετεχόντων και να εμπλουτιστούν οι γνώσεις τους.
Η δουλειά που παράγουν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάζεται και συζητιέται. Μ’ αυτόν τον τρόπο περνούν όλοι από την διαδικασία μιας εποικοδομητικής και σωστά κατευθυνόμενης κριτικής, έχοντας έτσι την ευκαιρία, αφ’ ενός να οξύνουν την κριτική τους αντίληψη και εφ’ ετέρου να διευκολυνθούν στην φωτογραφική τους πορεία.
Μετά το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες  θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις καλλιτεχνικής φωτογραφίας, και εφόσον το θέλουν,  μπορούν να εγγραφούν μέλη και να συνεχίσουν να συμμετέχουν στη ζωή του συλλόγου.

Βασικό Σεμινάριο Φωτογραφίας 2011-'12
Διάρκεια: Επτά μήνες  (120 ώρες συνολικά).
Χώρος Διεξαγωγής : Στην έδρα του "Εννέα", Θεμιστοκλέους 49.
Παραδόσεις:  Κάθε Σάββατο από 5:00 έως 9:00 μμ.
Έναρξη: Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2011, στις 5:00 μμ.
Κόστος : 900€ πληρωτέο σε τρεις δόσεις. Εγγραφή: 40€
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 210 330.40.60

Ταχύρυθμο Σεμινάριο για την Τεχνική της Φωτογραφίας.
Το Ταχύρυθμο σεμινάριο φωτογραφίας απευθύνεται κυρίως στον αρχάριο, αλλά και σε όποιον θέλει να βελτιώσει τις γνώσεις του, όσον αφορά στην τεχνική λήψης της φωτογραφίας. Διαρκεί 24 ώρες και πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα σε τετράωρες συναντήσεις. Οι συναντήσεις αυτές για φέτος θα γίνονται κάθε Τετάρτη από τις 6.00 μμ έως 10.00 μμ. Κατά τη διάρκεια των παραδόσεων στους συμμετέχοντες ανατίθενται εργασίες, τις οποίες εκτελούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που ακολουθεί. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην επόμενη συνάντηση και κρίνονται με απολύτως τεχνικά κριτήρια.
Από φέτος το Ταχύρυθμο Σεμινάριο φωτογραφίας θα πραγματοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και η ύλη του θα αφορά μονό στην ψηφιακή φωτογραφία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα παραδόσεων καλύπτει:
• Φωτογραφικές Μηχανές
• Ταχύτητες – Κλείστρα
• Φακοί – Διαφράγματα
• Αισθητήρες
• Φωτομέτρηση
• Φίλτρα
• Φλας

Είναι ευνόητο πως το ταχύρυθμο σεμινάριο, σε καμία περίπτωση, δεν έχει την αναλυτικότητα του Bασικού και δεν καλύπτει όλη την ύλη του.

Ταχύρυθμο Σεμινάριο για την Τεχνική της Φωτογραφίας.
Διάρκεια: 24 ώρες.
Χώρος Διεξαγωγής: Στην έδρα του "Εννέα", Θεμιστοκλέους 49, στα Εξάρχεια.
Παραδόσεις:  Κάθε Τετάρτη 6:00 έως 10:00 μμ.
Κόστος : 280 €
Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
Έναρξη επόμενου τμήματος: Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011.
Επικοινωνήστε με τη γραμματεία για τις επόμενες ημερομηνίες έναρξης ....
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 210 330.40.60

workshop με τον Παναγιώτη Κασίμη στο Φωτογραφικός Σύλλογος Εννέα"
Τα workshops / σεμινάρια διεξάγονται στην Αθήνα, στον χώρο του «Εννέα».
Υπεύθυνος για την  παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτά, (περιεχόμενο, χρόνο διάρκειας, ημερομηνίες διεξαγωγής, κλπ.), καθώς και για τις εγγραφές, είναι ο Παναγιώτης Κασίμης και όχι η γραμματεία του «Εννέα».
Και τα δύο workshops απευθύνονται σε σοβαρά ενασχολούμενους με την φωτογραφία, είτε είναι μέλη του «Εννέα» είτε όχι. Η συμμετοχή σ’ αυτά προϋποθέτει καλή γνώση των τεχνικών της φωτογραφίας. Κατά την διάρκειά τους δεν θίγονται καθόλου τεχνικά ζητήματα. Η θεωρητική καλλιτεχνική κατάρτιση, αν και επιθυμητή, δεν είναι απαραίτητη.  Απολύτως απαραίτητη είναι η αγάπη για την Φωτογραφία.
Τα μέλη του συλλόγου που έχουν παρακολουθήσει κάποιο ή και τα δυο συμμετέχουν ελεύθερα (εφόσον έχουν κρατήσει θέση) καταβάλλοντας μόνο τα (πιθανά) προσωπικά τους έξοδα.
Και τα δυο workshops μπορούν να διεξαχθούν και εκτός Αθηνών, με ανάλογη προσαρμογή της διάρκειάς τους.

1. Η Φωτογραφία στην καθημερινότητα.
Περιεχόμενο :  Το workshop αποτελείται από δυο μέρη:
α) Την καθημερινή φωτογράφηση,  και
β) την  κριτική όλων των φωτογραφιών κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.
Η συνεχής (για 15 ημέρες) φωτογράφηση σε συνθήκες καθημερινότητας, καθώς και η κριτική τόσων πολλών φωτογραφιών πετυχαίνουν το να συνδυαστεί η, όποια, καλλιτεχνική παιδεία ή/και θεωρητική τοποθέτηση, με την φωτογραφική πρακτική. Έτσι οι συμμετέχοντες, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, μπορούν να πετύχουν ταυτόχρονα δυο στόχους. Αφενός, να εντάξουν τη Φωτογραφία στην καθημερινότητά τους και αφετέρου να αποκτήσουν μια πιο ξεκάθαρη ιδέα για την καλλιτεχνική πρακτική, με ή χωρίς συγκεκριμένους στόχους, αλλά δίχως το άγχος της επιτυχίας ή αποτυχίας. Η αναζήτηση θεμάτων και η φωτογραφική τους προσέγγιση υπό την πίεση των καθημερινών δραστηριοτήτων, η καθημερινή εξάσκηση της δυνατότητας παρατήρησης, της λήψης, αλλά και του σχολιασμού (τα Σαββατοκύριακα) όχι μόνο των δικών του φωτογραφιών αλλά και άλλων, με τους οποίους συχνά βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο, οξύνουν τόσο το μάτι όσο και την φωτογραφική κριτική ικανότητα του συμμετέχοντα, ενώ συχνά οδηγούν σε βαθύτερες σκέψεις και συζητήσεις περί τέχνης.
Έτσι, το ζητούμενο, ο σκοπός του σεμιναρίου, είναι η ανακάλυψη ενός δρόμου, μιας μεθόδου εργασίας προς μια καλύτερη Φωτογραφία. Η συνειδητοποίηση πως, για τον φωτογράφο, είναι πολύ πιο σημαντικό να μάθει να πειθαρχεί και να ακολουθεί έναν τρόπο και μια μέθοδο εργασίας, από το να αποκτήσει πέντε καλές φωτογραφίες για τον τοίχο του. Γι’ αυτό και η κριτική είναι άμεσα συνδεδεμένη με την συγκεκριμένη δουλειά και το φωτογραφικό επίπεδο του κάθε συμμετέχοντα, όπως αυτά διαφαίνονται μέσα από τις φωτογραφίες που παρουσιάζει.
Διάρκεια :  15 ημέρες (1 μέρα παρουσίασης & γνωριμίας - 10 ημέρες φωτογράφησης - 4 ημέρες παραδόσεων).

2. Ανάπτυξη της προσωπικής ματιάς.
Περιεχόμενο :  Σκοπός του σεμιναρίου είναι να  βοηθηθεί ο φωτογράφος, ώστε να αρχίσει να εμπιστεύεται φωτογραφικά τον εαυτό του, να αναγνωρίσει και να «απαλλαγεί» από εικόνες οι οποίες (έμμεσα ή άμεσα), επεμβαίνουν στην φωτογραφία του ενώ δεν είναι δικές του.
Πριν την έναρξη, ο κάθε συμμετέχων παρουσιάζει ένα σύνολο 15-20 φωτογραφιών (portfolio) το οποίο μελετάμε, πρώτα σε μια προσωπική συνάντηση προσπαθώντας να  εντοπίσουμε τι είναι αυτό που προσελκύει τον φωτογραφικό του ενδιαφέρον και πως θα μπορούσε να το προσεγγίσει καλύτερα. Κατόπιν, το portfolio παρουσιάζεται και συζητείται και με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Στην συνέχεια βγαίνουμε μαζί για φωτογράφηση, προσπαθώντας να μείνουμε «πιστοί» στα όσα έχουν διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Το θέμα του καθενός μπορεί να είναι, είτε αυτό που ο ίδιος έχει επιλέξει από πριν, είτε αυτό που προέκυψε από την διερεύνηση του portfolio.
Επιστρέφοντας, βλέπουμε τις φωτογραφίες προσπαθώντας να απαντήσουμε σε ερωτήματα όπως:  τι έχουμε συμπεριλάβει στο κάδρο μας, τι όχι και γιατί; Φωτογραφίζουμε σκεπτόμενοι,  αντιδρώντας, ή μήπως κατασκευάζοντας; Βλέπουμε με την ματιά φωτογράφων που θαυμάζουμε, των δασκάλων μας η τη δική μας; Αναπαράγουμε ή δημιουργούμε; Τι σχέση έχουμε τελικά με το θέμα μας;
Την δεύτερη μέρα, βγαίνουμε για φωτογράφηση αμέσως μετά τον καφέ και μια μικρή ανασκόπηση της προηγούμενης.  Στην αρχή δεν φωτογραφίζει κανείς, απλώς παρατηρούμε.  Αρχίζουμε μονό όταν δημιουργηθεί η κατάλληλη ένταση. Επιστρέφουμε για να κρίνουμε τις φωτογραφίες μας υπό νέο φως.
Απώτερος στόχος του workshop δεν είναι τόσο η απόκτηση κάποιας συγκεκριμένης φωτογραφικής τεχνικής ή προσέγγισης, όσο η διερεύνηση της σχέσης μας με την ζωή που βλέπουμε μπροστά μας, άρα και με το θέμα μας, μέσω της φωτογραφίας.
Διάρκεια :  2 ημέρες (Συνήθως Κυριακή και Δευτέρα) τον μήνα, από 10.00 πμ έως 8.00μμ

Που: Φωτογραφικός Σύλλογος "Εννέα", Θεμιστοκλέους 49, Εξάρχεια, Αθήνα
Καλλιτέχνης - Ομιλητής: Παναγιώτης Κασίμης
Διοργάνωση: Φωτογραφικός Σύλλογος "Εννέα"
Επικοινωνία: T: 2103304060, E: info@clubennea.gr
Υπερσύνδεσμος: http://www.clubennea.gr/


Φωτογραφική Ομάδα METAPOLIS
μαθήματα φωτογραφίας για την περίοδο 2011 – 2012

Η Φωτογραφική Ομάδα METAPOLIS ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων.
Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με την τέχνη, την τεχνική και την ιστορία της φωτογραφίας. Οι δραστηριότητες και φέτος θα ποικίλλουν. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι φίλοι της φωτογραφίας θα μυηθούν όχι μόνο στα μυστικά της απλής φωτογράφησης, αλλά θα μάθουν όλα όσα είναι απαραίτητα για τον κάθε επίδοξο φωτογράφο ώστε να αποθησαυρίσει και να δημιουργήσει τις «δικές του εικόνες» με εξορμήσεις στην ύπαιθρο, επισκέψεις φωτογραφικών εταιριών, επισκέψεις σε εκθέσεις φορέων , σεμινάρια , κ.λ.π. ενώ θα δημιουργηθούν ομαδικές και ατομικές εκθέσεις.

Ώρες Τμημάτων

Τετάρτη
Αρχαρίων Ι 19.00 - 21.00

Σάββατο
Αρχαρίων ΙΙ 18.00 - 20.00

Παρασκευή
1. Προχωρημένων Ι 18.00 - 20.00
2. Προχωρημένων ΙΙ 20.00 -22.30

Ημερομηνία έναρξης νέου κύκλου μαθημάτων, Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2011.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες απευθυνόμενοι στα τηλέφωνα:
Κώστας Κουρτίδης 6944557157
Γιάννης Γιαννακόπουλος 6945856877

Που: Φωτογραφική Ομάδα METAPOLIS, Επταχάλκου 13, Θησείο, Αθήνα
Διοργάνωση: Φωτογραφική Ομάδα METAPOLIS
Επικοινωνία: E: metapolis.athensphotography@gmail.com
Υπερσύνδεσμος: http://metapolis.gr/


Φωτογραφική Ομάδα Δήμου Περιστερίου
Η φωτογραφική ομάδα του Δήμου Περιστερίου λειτουργεί στις πολύ ωραίες εγκαταστάσεις στο Λόφο Αξιωματικών στην οδό Μαραθωνοκάμπου & Αβέρωφ.

Δάσκαλοι στην ομάδα είναι ο Βασίλης Γεροντάκος, ο Βαγγέλης Ταμβάκος και ο Παναγιώτης Γούλιαρης.

Εγγραφές για τη νέα χρονιά (2011 -2012) και πληροφορίες

 

Εγγραφές για τα μαθήματα φωτογραφίας γίνονται από 5 - 20 Σεπτέμβρη στα γραφεία της ΔΕΠΑΔΠ, Παπαρηγοπούλου 94 (Θέατρο Πολιτών). Πληροφορίες στο τηλ 2105779914, 2105779049 για το εργαστήρι φωτογραφίας. Θα σημειώσετε στην αίτηση για Μαραθωνοκάμπου & Αβέρωφ. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου. Γίνονται δεκτοί και οι ετεροδημότες.
Περισσότερες ερωτήσεις και επικοινωνία στο mail: vanguself@gmail.com

 

Διεύθυνση: Φωτογραφική ομάδα Δήμου Περιστερίου, πνευματικό κέντρο, Λόφος Αξιωματικών, Μαραθωνοκάμπου & Αβέρωφ, Περιστέρι
Επικοινωνία: E: vanguself@gmail.com (Βαγγέλης Ταμβάκος)
Ιστοσελίδα: http://www.photoperisteri.gr/


Τμήμα Φωτογραφίας Δήμου Ηρακλείου Αττικής
Το Τμήμα Φωτογραφίας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής στεγάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο «Βίλα Στέλλα» (Γαλήνης & Σοφίας 1). Λειτουργεί από το 1988 σαν πρότυπο τμήμα της Λαϊκής Επιμόρφωσης και από το 1995 επιχορηγείται από το Δήμο Ηρακλείου.

Εκδηλώσεις και εκδόσεις της Ομάδας έχουν επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, την Kaiser Fototechnik και την Ilford.

Έχουν γίνει 18 εκθέσεις και έχουν εκδοθεί 8 οδηγοί εκθέσεων.
Πέντε μαθητές του Τμήματος συμμετείχαν στο Διεθνή Μήνα Φωτογραφίας 2007.

Διαθέτει δύο πολύ καλά εξοπλισμένους σκοτεινούς θαλάμους, βιβλιοθήκη και αίθουσα διδασκαλίας & προβολών
Τα μαθήματα γίνονται από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιούνιο, με δάσκαλο το Γιάννη Γαλάνη.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και χωρίς δίδακτρα.

Μαθήματα Φωτογραφίας 2011 – 12
Το Τμήμα φωτογραφίας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής,διοργανώνει για 23ο συνεχόμενο χρόνο μαθήματα Α/Μ καλλιτεχνικήςφωτογραφίας.
Εγγραφές 2011-12: από 1-30 Σεπτεμβρίου 2011

Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο «Βίλα Στέλλα», Γαλήνης & Σοφίας 1, Νέο Ηράκλειο
Επικοινωνία: E: faoslab@gmail.com, E: galagiannis@gmail.com (Γιάννης Γαλάνης)
Ιστοσελίδα: http://faos.gr/


Seminart - (Αθήνα)
H Seminart είναι μια φρέσκια ομάδα που πιστεύει στην συνδυαστική λειτουργία της επιμόρφωσης και της ψυχαγωγίας: μέσα από τα σεμινάρια σε αντικείμενα που μας ενδιαφέρουν, γνωριζόμαστε, διασκεδάζουμε, περνάμε δημιουργικά το χρόνο μας και ταυτόχρονα επιμορφωνόμαστε, μαθαίνουμε όλα όσα μας αφορούν για να αναπτύξουμε δεξιότητες μας και να εκφραστούμε μέσα από τα χόμπι μας. Η διάθεση της Seminart να προκριθούν οι ανάγκες των συμμετεχόντων, να εκφραστούν και να νιώθουν ότι αποτελούν ζωντανούς κρίκους μιας ευρύτερης καλλιτεχνικής κοινότητας είναι ακριβώς οι λόγοι της δημιουργίας της. Επειδή η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι θέμα προσωπικής επιλογής και επιθυμίας, πρέπει να γίνονται με έναν ευχάριστο και – όχι «καταναγκαστικό» τρόπο, για αυτό και προσαρμόζεται το πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων. Η ομάδα των εισηγητών των σεμιναρίων, με εμπειρία, μεράκι και πραγματική διάθεση προσφοράς αποτελεί την ψυχή της σωστής λειτουργίας τους.

Με αντικείμενα, όπως φωτογραφία, ιστορία της τέχνης, ραδιοφωνική παραγωγή, δημιουργική γραφή, λογοτεχνία, ελεύθερο σχέδιο, video art, μοντάζ, υποκριτική κ.λ.π. Ο χώρος της Seminart καλύπτει τις περισσότερες δημιουργικές ασχολίες που μπορεί να επιθυμεί ο άνθρωπος της πόλης, ένας άνθρωπος που αποφασίζει να βρει δικλείδες ασφαλείας απέναντι στην πίεση της ρουτίνας και της καθημερινότητας. Μάλιστα, παράλληλα με τα σεμινάρια που συμβαίνουν στην Seminart γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις –λογοτεχνικές βραδιές, εκθέσεις, μουσικές βραδιές που παρέχουν και μία εναλλακτική πρόταση στην ψυχαγωγία και ταυτόχρονα εντείνουν το αίσθημα της κοινωνικοποίησης, για αυτό και  οι άνθρωποι σχηματίζουν παρέες με ποιότητα που δεν αντέχει σε καμία «λογιστική»  απεικόνιση. Ο χώρος που πραγματοποιούνται τα σεμινάρια είναι μοντέρνος και λειτουργικός με πλήρη τεχνική υποδομή και πρωτοποριακός ως προς την αρχιτεκτονική του δομή.

Πόλη: Αθήνα
Διεύθυνση: Αγίας Ειρήνης 5, Τ.Κ. 105 51, Μοναστηράκι
Επικοινωνία: T: 2105229339 - 698 0100398, E: info@seminart.info
Ιστοσελίδα: http://www.seminart.info/


Studio της Οδού Πλαταιών
Το «Studio της Οδού Πλαταιών» ανακοινώνει την έναρξη κύκλου μαθημάτων φωτογραφίας από 15 Σεπτεμβρίου 2011 τα οποία απευθύνονται σε αρχάριους και ερασιτέχνες φωτογράφους.

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Κυριακή Πρωί 11-3 εντός του χώρου και 3-5 σε εξωτερικούς χώρους.

Σκοπός είναι η δημιουργία μιας φωτογραφικής ομάδας, με έδρα το «Studio της Οδού Πλαταιών» στον οποίο θα μπορεί και να εκθέτει με το πέρας κάθε κύκλου μαθημάτων

Διδάσκονται, θεωρητικά και πρακτικά, όλα τα βασικά για τον φωτογραφικό εξοπλισμό, τις τεχνικές φωτισμού, φωτομέτρησης. Εισαγωγή στην ψηφιακή φωτογραφία (βασικές αρχές), εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα και αρχές λειτουργίας τους, εισαγωγή και εκμάθηση σε προγράμματα επεξεργασίας εικόνας (photoshop κλπ.)

Τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να γίνεται το αντικείμενο κατανοητό σε όλους, ανεξαρτήτου επιπέδου γνώσεων στην αναλογική ή ψηφιακή φωτογραφία.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτετε ένα βασικό φωτογραφικό εξοπλισμό (Φωτογραφική μηχανή + φακό)

Ο χώρος διαθέτει εξοπλισμό: Studio Flash, Θεατρικά φώτα, κονσόλα φωτισμού κλπ.

Δήλωση συμμετοχής, πληροφορίες και ραντεβού για μια πρώτη επαφή στο τηλ. 6984036147, 2130058407
Κόστος μαθημάτων: 50 euro το μήνα
Υπεύθυνος Μαθημάτων: Τάσος Σκλαβούνος

Λίγα λόγια για το «Studio της Οδού Πλαταιών»
Στην οδό Πλαταιών 4 στον τέταρτο όροφο δημιουργήσαμε ένα νέο καλλιτεχνικό χώρο.
Το Στούντιο της οδού Πλαταιών είναι από φέτος το χειμώνα η έδρα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας καλλιτεχνικών δράσεων Modus Faciendi.
Στόχος μας είναι να φιλοξενήσουμε όλες τις μορφές τέχνης, φιλοσοφία μας είναι να κρατήσουμε την τέχνη μακριά από την λογική της κερδοσκοπίας και της εμπορικοποίησης.

Που: Studio της Οδού Πλαταιών, Πλαταιών 4, Κεραμεικός
Καλλιτέχνης - Ομιλητής: Τάσος Σκλαβούνος
Επικοινωνία: Τ: 2130058407, 6984036147, 6984035826
Υπερσύνδεσμος: http://studioplataion.blogspot.com/
Κόστος: 50 € το μήνα


Μαθήματα φωτογραφίας στους Αμπελόκηπους
Τα μαθήματα αφορούν κυρίως φωτογράφους που γνωρίζουν τη βασική τεχνική της φωτογραφίας και θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να βρουν πηγές έμπνευσης.

Μέσα από θέματα αισθητικής, αναφορές στην ιστορία της φωτογραφίας, τους βασικούς σταθμούς στη σύγχρονη τέχνη και θεωρητικά ζητήματα που αφορούν τη φωτογραφία και γενικότερα την τέχνη, ο νέος, αλλά κι ο έμπειρος φωτογράφος, θα βρουν τις αναφορές που χρειάζονται για να περάσουν στο επόμενο επίπεδο!

Τα μαθήματα μπορούν να τα παρακολουθήσουν και αρχάριοι - παρόλο που δεν είναι στόχος τους οι τεχνικές γνώσεις.

Διάρκεια μαθημάτων: Μάρτιος - Μάιος 2012 (τρεις μήνες), κάθε Δευτέρα 6-8 μ.μ.
Κόστος: 40 ευρώ το μήνα

Που: Γεννηματά 20, Αμπελόκηποι (δίπλα στο Μετρό Πανόρμου)
Καλλιτέχνης - Ομιλητής: Ανδρέας Κατσικούδης
Επικοινωνία: Τ: 2111826230 (11:00 – 14:00), E: akatsikoudis@yahoo.com (Ανδρέας Κατσικούδης)
Υπερσύνδεσμος: http://www.akatsikoudis.blogspot.com/


Athens Art Studio
Το Athens art Studio είναι ένας καινούργιος χώρος που δημιουργήθηκε από τον Αλέξανδρο Βογιατζάκη και τον Γιώργο Μυριαγκό. Μετά από πολύχρονη ενασχόληση με την διαφημιστική φωτογραφία, την φωτογραφία μόδας και πορτρέτου αποφάσισαν να φτιάξουν ένα σύγχρονο στούντιο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για οποιαδήποτε φωτογραφική εργασία.

Στο στούντιο, εκτός από τα σεμινάρια, διοργανώνονται θεματικά (ημερήσια ή διήμερα) εργαστήρια για την περαιτέρω εκμάθηση των μυστικών της φωτογραφίας. Επίσης διατίθεται προς ενοικίαση, σε ερασιτέχνες, φοιτητές καθώς και επαγγελματίες.

Διεύθυνση: Athens Art Studio, Μεγαλουπόλεως 16 , Άγιος Δημήτριος, 17343, Αθήνα
Επικοινωνία: Ε: info@athensartstudio.gr
T: 6944474024, Ε: alex@athensartstudio.gr (Αλέξανδρος Βογιατζάκης)
Ιστοσελίδα: http://www.athensartstudio.gr/


Φωτογραφικός Τομέας του Πολιτιστικού Ομίλου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών
Ο Φωτογραφικός Τομέας του Πολιτιστικού Ομίλου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, για 25η συνεχή χρονιά, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία, που τον έχει καταστήσει ορόσημο στα φωτογραφικά δρώμενα της πόλης, ξεκινά τις εγγραφές του για τη νέα ακαδημαική σεζόν 2011 - 2012.

Κύρια δραστηριότητά του αποτελούν τα σεμινάρια καλλιτεχνικής φωτογραφίας, τα οποία σκοπό έχουν :
την προώθηση της τέχνης της φωτογραφίας,
τη δημιουργία καλλιεργημένου φωτογραφικού κοινού
την διαμόρφωση μιας φωτογραφικής αντίληψης απαραίτητης για την κατανόηση και απόλαυση της φωτογραφικής εικόνας.

Τα σεμινάρια ουσιαστικά αποτελούν μια σφαιρική εισαγωγή στην φωτογραφία, κάτι που επιτυγχάνεται με :
την εκμάθηση των τεχνικών λήψης, παραγωγής, δημιουργίας και επεξεργασίας της φωτογραφίας,
την προβολή του έργου των πιο σημαντικών φωτογράφων της ιστορίας,
τις συζητήσεις περί της αισθητικής της φωτογραφίας.

Παράλληλα με τα σεμινάρια :
λειτουργούν σκοτεινοί θάλαμοι, όπου τα μέλη του τομέα διδάσκονται τις τεχνικές εμφάνισης και εκτύπωσης του φιλμ, καθώς επίσης και την επεξεργασία της φωτογραφίας με τα πιο σύγχρονα ψηφιακά μέσα και πραγματοποιούνται φωτογραφικές εξορμήσεις σε διάφορα μέρη της πόλης με σκοπό την εξοικείωση με τη φωτογραφική λήψη.

Δίνοντας έμφαση στη μελέτη της ιστορίας της φωτογραφίας, υπάρχει διαθέσιμη μία από τις πιο πλήρης φωτογραφικές δανειστικές βιβλιοθήκες της πόλης με περισσότερους από 1000 τίτλους.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι στο τέλος κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, πραγματοποιούνται εκθέσεις σε κεντρικά σημεία της πόλης, όπου προβάλλεται το έργο των νέων μελών, ενώ κάθε δύο χρόνια εκδίδεται ένα λεύκωμα με τις σημαντικότερες φωτογραφίες τους.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τη φωτογραφία, άσχετα από την ηλικία και το επίπεδο των γνώσεων του.

Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από τις 26 Σεπτεμβρίου εώς τις 14 Οκτωβρίου,
καθημερινά 12:00 - 16:00 στον Ημιώροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15. Αθήνα

H Πρώτη συνάντηση γνωριμίας των νέων μελών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στις 20:00 στο χώρο της Ίριδας, Ιπποκράτους 15 κ Ακαδημίας 55, Αθήνα

Για μια αναλυτικότερη παρουσίαση των δραστηριοτήτων μας θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά στον Ημιώροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης (Ιπποκράτους 15, Αθήνα)

Που: Στο χώρο της Ίριδας, Ιπποκράτους 15 κ Ακαδημίας 55, Αθήνα
Διοργάνωση: Φωτογραφικός Τομέας του Πολιτιστικού Ομίλου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών
Επικοινωνία: Τ: 2103688205, Email: photopofpa@gmail.com

 

Θεσσαλονίκη

 

Φωτογραφικό Είδωλο
Σεμινάρια Φωτογραφίας στον πολυχώρο Κούνιο

Σειρά μαθημάτων που πραγματοποιούνται από τον Τάσο Σχίζα, στον Πολυχώρο Κούνιο, χωρισμένα σε 3 ανεξάρτητα σεμινάρια.
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν:
- εισηγήσεις
- προβολή παραδειγμάτων και φωτογραφιών
- ανάθεση ασκήσεων
- προβολή και σχολιασμό των ασκήσεων

Παράλληλα με τα μαθήματα οι σπουδαστές λαμβάνουν με email:
- την ύλη των μαθημάτων
- τις ασκήσεις που πρέπει να κάνουν
- links με παραδείγματα και φωτογραφίες από την παράδοση του μαθήματος

1ος Κύκλος Έναρξη Οκτώβριος 2011

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι: Βασικό τεχνικό σεμινάριο, που απευθύνεται σε όσους ξεκινούν ν' ασχοληθούν με την φωτογραφία, προσφέροντας τους τις απαραίτητες γνώσεις. Αφορά την τεχνική λήψης για αναλογική και ψηφιακή φωτογραφία.

Έναρξη: 14 Οκτωβρίου (κάθε Παρασκευή από τις 4:30 μ.μ. ως τις 6:45 μ.μ.)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ι: Σεμινάριο ψηφιακής επεξεργασίας, που απευθύνεται σε όσους ξεκινούν να επεξεργάζονται τις φωτογραφίες τους και περιλαμβάνει ένα πλήρη κύκλο μαθημάτων, που καλύπτει τις βασικές ανάγκες επεξεργασίας.

Έναρξη: 14 Οκτωβρίου (κάθε Παρασκευή από τις 7:00 μ.μ. ως τις 9:15 μ.μ.)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ι: Σεμινάριο καλλιτεχνικής φωτογραφίας, που απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στην φωτογραφία και να αναπτύξουν ή να διαμορφώσουν ένα προσωπικό ύφος.

Έναρξη: 15 Οκτωβρίου (κάθε Σάββατο από τις 12:00 μ.μ. ως τις 2:15 μ.μ.)

2ος Κύκλος Έναρξη Φεβρουάριος 2012

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ: Δεύτερο μέρος του τεχνικού σεμιναρίου, που περιλαμβάνει περισσότερες γνώσεις, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των τεχνικών μαθημάτων λήψης (για αναλογική και ψηφιακή φωτογραφία).

Έναρξη: 3 Φεβρουαρίου (κάθε Παρασκευή από τις 4:30 μ.μ. ως τις 6:45 μ.μ.)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ: Δεύτερο μέρος του σεμιναρίου, που περιλαμβάνει περισσότερες γνώσεις, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των μαθημάτων της ψηφιακής επεξεργασίας.

Έναρξη: 3 Φεβρουαρίου (κάθε Παρασκευή από τις 7:00 μ.μ. ως τις 9:15 μ.μ.)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ: Δεύτερο μέρος του σεμιναρίου, που περιλαμβάνει περισσότερες γνώσεις, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των μαθημάτων καλλιτεχνικής φωτογραφίας.

Έναρξη: 4 Φεβρουαρίου (κάθε Σάββατο από τις 12:00 μ.μ. ως τις 2:15 μ.μ.)

Διάρκεια Σεμιναρίων
10 εβδομάδες ανά σεμινάριο

Κόστος Συμμετοχής
120 ευρώ + ΦΠΑ ανά σεμινάριο

Πληροφορίες - Εγγραφές
Διεύθυνση:
Πολυχώρος Κούνιο: Κομνηνών 24, Λουλουδάδικα, τηλ. 2310 271003, Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία: Τ: 2310 638447, 6974 898910 (Τάσος Σχίζας)
Ιστοσελίδα: http://www.photoeidolo.gr/


Φωτογραφικό Κέντρο Stereosis
Το Φωτογραφικό Κέντρο STEREOSIS ιδρύθηκε το 1999. Το 2005 μετακόμισε σε καινούριες εγκαταστάσεις (300τμ.) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και προσφέρει φωτογραφικές υπηρεσίες σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους.

Το φωτογραφικό κέντρο Stereosis έχει να επιδείξει μια μακρόχρονη παρουσία στο χώρο της φωτογραφίας στη Θεσσαλονίκη, συγκροτώντας έναν πυρήνα δημιουργικότητας και αγάπης για τη φωτογραφική τέχνη μέσα στην ίδια την καρδιά της πόλης. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια η Stereosis αποτελεί σημαντικό φορέα διάδοσης και προώθησης της καλλιτεχνικής και δημιουργικής φωτογραφίας σε συνεργασία μεταξύ άλλων με θεσμούς όπως η Φωτογραφική Bienalle του Μουσείου Φωτοφραφίας Θεσσαλονίκης και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Διεύθυνση: Ζεύξιδος 3, 54 622, Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία: T: 2310250223, E: info@stereosis.com
Ιστοσελίδα: http://www.stereosis.com/


Φωτογραφική Ομάδα "Φωτοπόροι"
Η Φωτογραφική Ομάδα "Φωτοπόροι" του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού "Μελίνα Μερκούρη" πρωτοσυστάθηκε την δεκαετία του 1980 και λειτούργησε για μερικά χρόνια. Επαναλειτουργεί από τον Οκτώβρη του 1996 με δάσκαλο τον Τάσο Σχίζα. Κάθε χρόνο πραγματοποιείται ένας βασικός κύκλος μαθημάτων στα νέα μέλη, ενώ παράλληλα γίνονται και οι συναντήσεις των παλαιών μελών.

Η φωτογραφική ομάδα διαθέτει αίθουσα διδασκαλίας- στούντιο, βιβλιοθήκη, σκοτεινό θάλαμο και ψηφιακή μονάδα επεξεργασίας και εκτύπωσης.

Τα μέλη της ομάδας βρίσκονται σε συνεχή επαφή με εβδομαδιαίες συναντήσεις, στις οποίες παρουσιάζονται συλλογές φωτογραφιών και φωτογράφοι, προγραμματίζονται φωτογραφίσεις, συζητούνται εκθέσεις, κλπ.

Διεύθυνση: Καραβαγγέλη 12, ΤΚ 56334, Ελευθέριο Κορδελιό, Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία: T: 2310 770212, 2310757272, E: fotoporoi@gmail.com, T: 6974898910, E: photoeidolo@gmail (Τάσος Σχίζας)
Ιστοσελίδα: http://www.fotoporoi.gr/


Φωτογραφική Λέσχη Αρχιτεκτονικής Σχολής - Φ.Λ.Α.Σ.
Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που μια παρέα φοιτητών του τμήματος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ., με μόνο κίνητρο την αγάπη και το κοινό ενδιαφέρον τους για τη φωτογραφία, ένιωσαν την ανάγκη να οργανωθούν και να δημιουργήσουν μια ομάδα όπου θα μπορούσαν, συλλογικά πια, να ασχοληθούν με τη φωτογραφία και τη διαδικασία παραγωγής της, να μοιραστούν εμπειρίες, να ανταλλάξουν απόψεις.

Έτσι, ιδρύθηκε η Φωτογραφική Λέσχη Αρχιτεκτονικής Σχολής. Το ακαδημαϊκό έτος 1993-94 υπήρξε για τη φωτογραφική λέσχη, όπως και για όλο το τμήμα αρχιτεκτόνων, χρονιά ορόσημο. Ο πολύμηνος αγώνας των φοιτητών πέτυχε την αλλαγή της στάσης της διοίκησης απέναντι στις συλλογικές ενέργειες των φοιτητών και τον επαναπροσδιορισμό των αναγκών των απαιτήσεων και των χώρων. Την επόμενη χρονιά το καινούριο σπίτι της Φ.Λ.Α.Σ. ήταν γεγονός: μια αίθουσα στο υπόγειο της πτέρυγας Αρχιτεκτονικής με πλήρως εξοπλισμένο σκοτεινό θάλαμο. Μια νέα εποχή ξεκινούσε για τη φωτογραφική λέσχη και το μέλλον διαγραφόταν ευοίωνο. Το ακαδημαϊκό έτος 1995-96, έκθεση με τα έργα των νέων μελών, με τη βοήθεια και τη στήριξη των παλιών, οδηγεί στη μεγαλύτερη έκθεση της Φ.Λ.Α.Σ.

Έκτοτε συνεχίζει να δημιουργεί και να διοργανώνει σεμινάρια για όσους θέλουν να μάθουν τα μυστικά της φωτογραφίας. Η καθιερωμένη, πλέον, έκθεση της Φ.Λ.Α.Σ. στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους αποτελεί μια γιορτή για τα μέλη και τους φίλους της λέσχης.

Oι εγγραφές για τα σεμινάρια θα γίνουνε στο χώρο της λέσχης στο υπόγειο της Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνείο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 21/10 στις 6μ.μ.
Oι συναντήσεις θα γίνονται σε εβδομαδιαία βάση, σε μερα που θα καθοριστει απο τους συμμετεχοντες στις εγγραφές.

Διεύθυνση: Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επικοινωνία: Αχμέτ Γκιοκχάν - 6945458772, Αλεξάνδρα Τσάτσου - 6993930041, Ανέστης Αλεξανδρίδης - 6934316444
Ιστοσελίδα: http://www.myspace.com/flas/


Φωτογραφικός Όμιλος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Φ.Ο.Α.Π.Θ.)
Ο Φωτογραφικός Όμιλος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Φ.Ο.Α.Π.Θ.) ιδρύθηκε το 1987 από μια ομάδα φοιτητών με κίνητρο την ενασχόληση με τη δημιουργική φωτογραφία. Ο αρχικός αυτός πυρήνας απέκτησε σταδιακά νέα μέλη και κατοxυρώθηκε νομικά με καταστατικό με έδρα το «εμφανιστήριο φιλμ» της Φοιτητικής Λέσχης. Παράλληλα οργανώθηκε  η αίθουσα διδασκαλίας με τη βιβλιοθήκη και τον εκπαιδευτικό σκοτεινό θάλαμο, που στεγάζεται στο κτίριο της Νομικής σχολής.

Σήμερα ο Φωτογραφικός Όμιλος του Α.Π.Θ. διανύοντας την τρίτη δεκαετία της ζωής του, συνεχίζει να λειτουργεί ως εστία φωτογραφικής παιδείας και πολιτιστικών γεγονότων, με ορμητήριο το στέκι στη Νομική και γενικότερα το πανεπιστήμιο. Το ανθρώπινο δυναμικό του αποτελούμενο από φοιτητές όλων των σχολών, συνεχώς ανανεώνεται. Η παροδικότητα και η εναλλαγή των μελών του τον εμπλουτίζει συνεχώς με νέες ιδέες και τάσεις.

Κάθε χρόνο οργανώνονται σεμινάρια φωτογραφίας που απευθύνονται κυρίως σε φοιτητές, μαθήματα τα οποία παραδίδονται αφιλοκερδώς από παλαιότερα και πιο έμπειρα μέλη του ομίλου. Καθ'όλη τη διάρκεια του έτους στο χώρο του ομίλου οργανώνονται συζητήσεις, παρουσιάσεις φωτογράφων, προβολές ταινιών και άλλες εκδηλώσεις φωτογραφικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος. Έτσι και φέτος, διοργανώνονται μαθήματα φωτογραφίας για φοιτητές και όχι μόνο.

Διεύθυνση: Ταχυδρομικό γραφείο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 54006, Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία: Ε: foapth@yahoo.com T: 2310996619
Ιστοσελίδα: http://foapth.blogspot.com/


Φωτογραφική Ομάδα "HOTPIXEL"
Η ομάδα φωτογραφίας λειτουργεί υπό την καθοδήγηση του Τάσου Σχίζα και λειτουργούν δύο τμήματα: Ένα αρχαρίων και ένα προχωρημένων.

Που: Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Πολίχνης, Ελπίδος 332, Θεσσαλονίκη
Διοργάνωση: Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πολίχνης
Επικοινωνία: Τ: 2310602303
Υπερσύνδεσμος: http://www.facebook.com/group.php?gid=112923185407332


Φωτογραφική Ομάδα "ΚΛΙΚers"
Η Φωτογραφική Ομάδα «ΚΛΙΚers» του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Θέρμης λειτουργεί υπό την καθοδήγηση του Τάσου Σχίζα και λειτουργούν παράλληλα δύο τμήματα: Ένα αρχαρίων και ένα προχωρημένων.

Που: Αθανασίου Διάκου 6 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Διοργάνωση: Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Θέρμης
Επικοινωνία: Τ: 2310 463423
Υπερσύνδεσμος: http://www.facebook.com/group.php?gid=189582059797&v=wall


Studio Underground
Το ιστορικό studio underground (έτος ίδρυσης 1986) αποφάσισε να προσφέρει σεμινάρια φωτογραφίας, μια τέχνη που υπηρέτησε για περισσότερο από 25 χρόνια! Οι καινοτομίες του είναι γνωστές στη βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο.

Εκτός από την αναβίωση της ασπρόμαυρης φωτογραφίας με σύγχρονο τρόπο (2150RC b&w processor, Durst multigrade κτλ.), πρωτοπόρα, διέδωσε τις τεχνικές cibachrome- ilfochrome-ilfocolour! Καθώς βεβαίως και κάθε άλλης «ιδιαίτερης» επεξεργασίας μέχρι την εκτύπωση γιγαντοαφισών!

Στον τομέα των «λήψεων» εφάρμοσε νέες τεχνικές και τεχνολογίες, με αποτέλεσμα την καταξίωση του μέσα από την παράγωγη 25 special εκδόσεων, εκατοντάδων εξωφύλλων περιοδικών και χιλιάδων δημοσιεύσεων πανελλαδικά και παγκόσμια!

Το studio underground, αποφάσισε να μοιραστεί την πολύχρονη και καταξιωμένη εμπειρία του, με κάθε ενδιαφερόμενο…οργανώνοντας τα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ.

Οι τεχνικές υποδομές του ξεπερνούν τις 250.000ευρω, και καλύπτουν από την «ιστορική» πια αναλογική, μέχρι την σύγχρονη ψηφιακή φωτογραφία.
Τα σεμινάρια έχουν διάρκεια 4 μήνες και αποτελούνται από 2 δίωρα κάθε εβδομάδα.
Το κόστος είναι 100ευρω για κάθε μήνα και στα δίδακτρα συμπεριλαμβάνεται μια προβολή κιν. ταινίας κάθε εβδομάδα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ.: 2310236850. 6977320706 και στο Email: v.mitta@yahoo.gr

Διεύθυνση: Ν. Κουκουφλη 4 (Αγ. Σοφια), Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία: T: 2310236850, 6977320706, E: v.mitta@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: http://eva-studiounderground.blogspot.com/


f 14 - Κοινόν Φωτογράφων
Το f14 - Κοινόν Φωτογράφων είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, η οποία ιδρύθηκε το 2006 με σκοπούς μορφωτικούς και καλλιτεχνικούς, χωρίς οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού του.

Κύριο μέλημα της ομάδα μας είναι η καλλιέργεια της τέχνης της καλλιτεχνικής φωτογραφίας και φωτογραφικού κοινού. Αυτό επιτυγχάνεται με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν εργαστήρια, σεμινάρια, εκθέσεις, εκδόσεις, διαλέξεις, εκδρομές και ότι άλλο κριθεί σκόπιμο.

Διεύθυνση: f14 - Κοινόν Φωτογράφων, Μητσαίων 3 (Αρχαία Αγορά), Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία: Τ/F: 2310244714, E:info@f14.gr
T: 6932968574 (Φώτης Παλαιολόγος)
Ιστοσελίδα: http://www.f14.gr/

 

Ιωάννινα

 

Φωτογραφικός Σύλλογος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - ΦΩ.Σ.Π.Ι.
Ο ΦΩΣΠΙ είναι ένας σύλλογος φοιτητών που ασχολούνται με την καλλιτεχνική (και όχι μόνο ) φωτογραφία.

Ιδρύθηκε το 1992 από μία παρέα φοιτητών,οι οποίοι είχαν ως μεράκι την ενασχόληση με τη φωτογραφία. Από τότε λειτουργεί  με τη συμμετοχή φοιτητών και  την επικουρία του πανεπιστημίου. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς πραγματοποιεί θεωρητικά μαθήματα φωτογραφίας. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς γίνονται επίσης μαθήματα σκοτεινού θαλάμου.

Ο ΦΩΣΠΙ διαθέτει δύο θαλάμους στους οποίους τα μέλη μπορούν να εμφανίσουν τα φιλμ τους (Α/Μ) και τυπώσουν τις φωτογραφίες τους. Διαθέτει επίσης στούντιο πλήρως εξοπλισμένο. Ο σύλλογος αποτελείται κυρίως από φοιτητές αλλά όχι μόνο.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιεί εκθέσεις φωτογραφίας στο χώρο του πανεπιστημίου αλλά και στην πόλη των Ιωαννίνων. Στη φοιτητική εβδομάδα (τελευταία εβδομάδα Μαΐου) πραγματοποιεί  ημερίδα φωτογραφίας όπου καταξιωμένοι φωτογράφοι μιλούν για το έργο τους και για διάφορα φωτογραφικά θέματα.

Διεύθυνση: 1ος όροφος φοιτητικών κατοικιών Δουρούτης (απέναντι από τη Λέσχη), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, 45110, Ιωάννινα
Επικοινωνία: τηλ: 2651005476, email: fospi@yahoo.com
Ιστοσελίδα: http://www.uoi.gr/students/fospi/

 

Καβάλα

 

Φωτογραφικός Όμιλος Καβάλας
23ο σεμινάριο φωτογραφίας από τo Φωτογραφικό Όμιλο Καβάλας
"μαθήματα φωτογραφίας για την περίοδο 2011 – 2012"

Ο Φωτογραφικός Όμιλος Καβάλας διοργανώνει το 23ο σεμινάριο Φωτογραφίας για “αρχάριους ερασιτέχνες φωτογράφους”.Τα μαθήματα ξεκινούν από την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011 και κάθε Τετάρτη έως τα τέλη Μαϊου 2012. Το σεμινάριο Φωτογραφίας για αρχάριους θα διεξαχθεί σε αίθουσα του
πολιτιστικού κέντρου “Πυθαγόρας”.
Οι ώρες παρακολούθησης του σεμιναρίου είναι από 19:00 έως 21:00.
Το κόστος συμμετοχής όλου του σεμιναρίου είναι εκατό ευρώ (100€). Κατά τη διάρκεια του 8μηνου σεμιναρίου θα καλυφθεί ύλη τόσο για την αναλογική όσο και για την ψηφιακή φωτογραφία.
Μετά το τέλος του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.
Οι εγγραφές για το σεμινάριο Φωτογραφίας θα γίνονται από Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου έως Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 18:00 έως τις 20:00μ.μ στο Εντευκτήριο του Φωτογραφικού Ομίλου Καβάλας στο πολιτιστικό κέντρο «Πυθαγόρας», 7ης Μεραρχίας 1 γραφ. Α3.

Τηλ. για πληροφορίες: 6947127821 Χάσπαρης Γιώργος, 6972092078 Ντόβα Βάγια

Που: Πολιτιστικό Κέντρο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, 7ης Μεραρχίας 1, 65403, Καβάλα
Επικοινωνία: T: 6947127821 (Χάσπαρης Γιώργος), T: 6972092078 (Ντόβα Βάγια)
Υπερσύνδεσμος: http://www.photomilos-kavala.gr/

 

Καλαμάτα

 

Φωτογραφική Λέσχη Καλαμάτας

Η Φωτογραφική Λέσχη Καλαμάτας (ΦΛΚ) ιδρύθηκε το 1988 από μία ομάδα ανθρώπων με ιδιαίτερη ευαισθησία για τη Φωτογραφία και τη τέχνη της. Στόχοι της Λέσχης μας είναι η διάδοση της Φωτογραφικής τέχνης, η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, καθώς και η επικοινωνία δια του μέσου της φωτογραφίας.

Η ΦΛΚ πραγματοποιεί κάθε χρόνο μαθήματα φωτογραφίας οργανώνει και φιλοξενεί εκθέσεις, ενώ διαθέτει σκοτεινό θάλαμο σε βαγόνι του Πάρκου Σιδηροδρόμων για την πρακτική εξάσκηση.

Διεύθυνση: Εσπερινό Λύκειο Καλαμάτας, Φαρών & Κρήτης 15, 24100, Καλαμάτα
Επικοινωνία: E: flkalamatas@yahoo.gr, T: 6972996444, E: alkis@lantzounis.gr (Αλκιβιάδης Δημ. Λαντζούνης), T: 6974047349, E: panagiwtiskannnas@gmail.com (Παναγιώτης Καννάς)
Ιστοσελίδα: http://www.flkalamatas.com/

 

Καρδίτσα

 

Λέσχη Φωτογραφίας & Κινηματογράφου Καρδίτσας (ΛΕΦΚΚ)
Η Λέσχη Φωτογραφίας & Κινηματογράφου Καρδίτσας (ΛΕΦΚΚ) και το Φωτογραφικό της Μουσείο ιδρύθηκαν το 1978.
Ο χώρος στεγάζεται από το 2006 σε ισόγειο χώρο της Δημοτικής Αγοράς, λειτουργεί καθημερινά και είναι ανοιχτή για τα μέλη και το κοινό.

Φωτογραφικές μηχανές διάφορων εποχών, αρνητικά όλων σχεδόν των τύπων, ξύλινες μηχανές προβολής και άλλα αντικείμενα εκτίθενται μαζί με φωτογραφίες και καρτ-ποστάλ από την Καρδίτσα του 20ου αιώνα, σ' ένα χώρο που μετατρέπεται, ανάλογα με τις ανάγκες, σε αίθουσα για περιοδικές φωτογραφικές εκθέσεις, προβολή διαφανειών και κινηματογραφικών ταινιών καθώς και για σεμινάρια φωτογραφίας. Στην ίδια στέγη λειτουργεί σκοτεινός θάλαμος, βιβλιοθήκη, ταινιοθήκη και εντευκτήριο για τα μέλη του συλλόγου και τους φίλους της φωτογραφίας.

Διεύθυνση: Δημοτική Αγορά Καρδίτσας, Κατάστημα I-28, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα
Επικοινωνία: T: 6973 438137 (Κωστάμης Θωμάς), E: lefkkgr@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.lefkk.gr/

 

Κατερίνη

 

Λέσχη Φωτογραφίας & Κινηματογράφου Κατερίνης  (ΛΕ.Φ.Κ.Κ)
Η φωτογραφική Λέσχη Κατερίνης και το φωτογραφικό Κέντρο Κατερίνης ανακοινώνουν την έναρξη της νέα περιόδου σεμιναρίων με αντικείμενο την τέχνη και την τεχνική της φωτογραφίας.

Τα φετινά τμήματα φέτος θα έχουν διπλή ιδιότητα, και τα σεμινάρια θα χωριστούν σε δυο τμήματα κατά την λειτουργία τους.

Το Ταχύρρυθμο Σεμινάριο για την Τεχνική της Φωτογραφίας
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ.
Διάρκεια: 25 – 30 ώρες.
Χώρος Διεξαγωγής: Στην έδρα του Κ.Ε.Φ.Κ.Α. – Φ.Ι.Α.Π. , στην  οδό Οινόης  5 στα Αστικά
Έναρξη.31 Οκτωβρίου Ληξη 19 Δεκεμβρίου
Παραδόσεις:  ΔΕΥΤΕΡΑ 18:30 έως 21:30 μμ.
Κόστος : 250 €
Εγγραφές/ ΑΠΟ 1η Σεπτεμβρίου 2011 μέχρι 27 Οκτωβρίου 2011.

και το δωρεάν τμήμα
(Το νέο τμήμα θα λειτουργήσει με δωρεάν συμμετοχή των ενδιαφερομένων)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ.
Εγγραφές: Από 9 Σεπτεμβρίου  2011 μέχρι 2 Οκτωβρίου  2011.
Χώρος Διεξαγωγής: Στην έδρα του Κ.Ε.Φ.Κ.Α. – Φ.Ι.Α.Π. , στην  οδό Οινόης  5 στα Αστικά
Παραδόσεις:  κάθε Τετάρτη από  20:00 έως 21:00 μμ..
Ημερομηνιες συναντησεων: 3,10,17,19,24,31, Οκτωβρίου.
Κόστος συμμετοχής: Δωρεάν

Στα σεμινάρια διδάσκουν οι : Μπέντας Νικόλαος, Μαρίνος Αγγλέζης, Τσιαλός Ιωάννης.

Που: Λέσχη Φωτογραφίας & Κινηματογράφου Κατερίνης, Οινόης 5, Κατερίνη
Καλλιτέχνης - Ομιλητής: Μαρίνος Αγγλέζης, Τσαλός Ιωάννης, Μπέντας Νικόλαος
Διοργάνωση: Λέσχη Φωτογραφίας & Κινηματογράφου Κατερίνης
Επικοινωνία: Τ: 6977379865, 6978611335, Ε: photolesxikaterini@yahoo.gr

 

Κέρκυρα

 

Φωτογραφική Λέσχη Κέρκυρας (ΦΩΤΟ.ΛΕ.ΚΕ.)
Η Φωτογραφική Λέσχη Κέρκυρας (ΦΩΤΟ.ΛΕ.ΚΕ.) προέκυψε από μια ομάδα ερασιτεχνών φωτογράφων που βρέθηκαν μαζί στα σεμινάρια που διοργάνωσε ο Δήμος Κερκυραίων το 2006 σχετικά με τη τέχνη της φωτογραφίας. Συστήθηκε επίσημα σε σωματείο το 2007 και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Αθανασίου Πολίτη ΚΓ στην πόλη της Κέρκυρας. Μόνιμος στόχος της Φωτογραφικής Λέσχης Κέρκυρας είναι να έχει δραστήρια και εποικοδομητική συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού σε συνεργασία με άτομα, άλλους πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς.

Έχει διοργανώσει μέχρι σήμερα πολλές ομαδικές φωτογραφικές εκθέσεις ενώ πολλά μέλη της εκθέτουν συχνά σε ατομικές εκθέσεις τη δουλειά τους. Aνταποκρινόμενη στο αίτημα των πολλών φίλων της για γνωριμία με την τέχνη της φωτογραφίας διοργανώνει με επιτυχία δωρεάν σεμινάρια για αρχάριους και όχι μόνο φωτογράφους κάθε χρόνο.

Στις συναντήσεις των μελών της Λέσχης κάθε Δευτέρα στις 20:00΄ στο Δημοτικό Θέατρο δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην αισθητική της φωτογραφίας και ταυτόχρονα προβάλεται το έργο των μεγάλων φωτογράφων. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στα μέλη να προβάλλουν την προσωπική τους ματιά και τη δουλειά τους.

Διεύθυνση: Αθανασίου Πολίτη ΚΓ - Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα
Επικοινωνία: Γιώργος Βλαχόπουλος - email: photoleke@gmail.com, Βαγγέλης Κουλούρης - 6932586635, email: evankoul@me.com
Ιστοσελίδα: http://www.photoleke.gr

 

Κιάτο

 

Φωτογραφική Λέσχη Κιάτου
Πρωτοβουλία ερασιτεχνών (και όχι μόνο) φίλων της φωτογραφίας από το Κιάτο και την ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας.

 

Διεύθυνση:  Αίθουσα του 2ου ορόφου του Πολιτιστικού Κέντρου, Κλεισθένους 57, Κιάτο
Επικοινωνία: E: flkiatou@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://flkiatou.blogspot.com/

 

Κοζάνη

 

Φωτογραφική Λέσχη Κοζάνης "ΦωτοΕστίαση"
Η Φωτοεστίαση είναι o πρώτος Φωτογραφικός Σύλλογος της Κοζάνης, που δημιουργήθηκε από φίλους -λάτρεις της φωτογραφίας.

Σκοπός του είναι τόσο η δυνατότητα έκφρασης μέσα από φωτογραφίες, όσο και η ελεύθερη διακίνηση ιδεών και απόψεων.

 

Διεύθυνση: Φωτογραφική Λέσχη Κοζάνης "ΦωτοΕστίαση", Ειρήνης και Δρίζη 2, Κοζάνη
Επικοινωνία: Ε: info@photo-estiasi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.photo-estiasi.gr/

 

Κομοτηνή

 

Φωτογραφικό Τμήμα του πολιτιστικού συλλόγου " Κοινότητα Νέων Κομοτηνής "
Μια παρέα ανθρώπων δημιουργήθηκε εδώ και δύο χρόνια στην Κομοτηνή, με κοινό ενδιαφέρον την φωτογραφία. Η αρχή έγινε όταν το φωτογραφικό τμήμα του Πολιτιστικού συλλόγου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διευρύνθηκε και πέρα από τους κόλπους του Πανεπιστημίου.

Οι συναντήσεις μας πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη στις 20:00 στο εντευκτήριο της Κοινότητας Νέων στην οδό Παναγή Τσαλδάρη 20 στον πρώτο όροφο. Αντικείμενο συζήτησης είναι η φωτογραφία ως τέχνη με παράλληλες συζητήσεις για τις τεχνικές της φωτογραφίας, προβολές βίντεο και φυσικά φωτογραφιών. Οι συναντήσεις είναι ανοικτές σε όποιον θέλει να δείξει την δουλειά του και να εκφράσει τις απόψεις του πάνω στην φωτογραφική τέχνη...

Παράλληλα διοργανώνονται εκδηλώσεις, εκθέσεις και διάφορες "φωτογραφικές" εξορμήσεις και συνεργασίες με άλλες φωτογραφικές ομάδες.

Διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη 20, Κομοτηνή
Επικοινωνία:  E: photokomotini@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.phkom.blogspot.com/

 

Λαμία

 

Φωτογραφική Ομάδα Λαμίας
Η Φωτογραφική Ομάδα Λαμίας ξεκίνησε τις δραστηριότητές της με ένα ολιγομελή πυρήνα στις αρχές του 2005.

Οι πρώτες εκδηλώσεις της ήταν η φιλοξενία εκθέσεων στην πόλη και στον ιδιωτικό εκθεσιακό χώρο «Δαβανέλλος» μελών της Ε.Φ.Ε., μελών της Λέσχης Βόλου, του Χάρη Διαμαντίδη και ντόπιων φωτογράφων.

Στη συνέχεια και με την στήριξη του Κέντρου Νεότητας του Δήμου Λαμίας και της Ν.Ε.Λ.Ε. Φθιώτιδας ξεκίνησε μαθήματα φωτογραφίας. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η ομάδα να διευρυνθεί ως προς τον αριθμό των μελών, έτσι που να γίνεται εφικτότερη η επίτευξη του στόχου της ομάδας ο οποίος είναι η διάδοση της φωτογραφίας και η παγίωση της αντίληψης ότι μπορεί να υπηρετήσει την τέχνη. Από το 2009 η Ομάδα λειτουργεί με καταστατικό σαν σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Διεύθυνση: Κέντρο Νεότητας του Δήμου Λαμίας, 'Οθωνος 17, Τ.Κ. 35100, Λαμία
Επικοινωνία: Δημήτρης Ανάγνου 6932025402, Email: info@fotolam.gr
Ιστοσελίδα: http://www.fotolam.gr/

 

Λάρισα

 

Μαθήματα φωτογραφίας από τη Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας
για την περίοδο 2011 – 2012

Η Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων που θα πραγματοποιηθούν στο Πνευματικό Κέντρο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΖΙΑΖΙΑ (τέρμα Ροδόπης, συνοικία Χαραυγής) εκεί όπου φιλοξενούνται οι δραστηριότητες της Φωτογραφικής Λέσχης.

Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με την τέχνη, την τεχνική και την ιστορία της φωτογραφίας, και θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη και ώρα 20.30 έως 23.00.

Οι δραστηριότητες και φέτος θα ποικίλλουν. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι φίλοι της φωτογραφίας θα μυηθούν όχι μόνο στα μυστικά της φωτογράφησης, αλλά θα μάθουν όλα όσα είναι απαραίτητα για τον κάθε επίδοξο φωτογράφο ώστε να αποθησαυρίσει και να δημιουργήσει τις «δικές του εικόνες» με εξορμήσεις στην ύπαιθρο, επισκέψεις φωτογραφικών εταιριών, (ενημέρωση σε νέα μηχανήματα και υλικά) με καλεσμένους καταξιωμένους φωτογράφους από το θεσσαλικό και από τον Ελλαδικό χώρο αλλά και με θεωρητικούς της φωτογραφικής τέχνης.

Μέρος των μαθημάτων θα περιλαμβάνουν την εμφάνιση ασπρόμαυρων φιλμ και την εκτύπωση ασπρόμαυρων φωτογραφιών στον σκοτεινό θάλαμο, ενώ θα δημιουργηθούν ομαδικές και ατομικές εκθέσεις. Επίσης ένα μεγάλο μέρος των μαθημάτων θα περιλαμβάνει και μαθήματα για τη ψηφιακή φωτογραφία και τη ψηφιακή επεξεργασία.

Σε συνέχεια του προηγούμενου έτους θα πραγματοποιηθεί ο νέος ανανεωμένος κύκλος μαθημάτων “project Pixel Essentials”. Το project Pixel Essentials αποτελεί ένα νέο θεσμό που αποσκοπεί στην εκμάθηση των νέων τεχνολογιών που αποτελούν βασικό εργαλείο του σύγχρονου φωτογράφου. Τμήματα θα δημιουργηθούν σε χρόνο μεταγενέστερο του μήνα Οκτωβρίου.

Έτσι ο χειμώνας θα είναι ιδιαίτερα δημιουργικός για τα νέα και παλαιά μέλη της Φωτογραφικής Λέσχης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες κάθε Πέμπτη (από τα μέσα Σεπτέμβρη) στα γραφεία της Λέσχης από 20.30 έως 23.00

Στην ιστοσελίδα της λέσχης, www.fll.gr / www.fll.gr/lessons

είτε απευθυνόμενοι στα τηλέφωνα:

2410-615608 Ζαφειρίου Βασίλης,
6977-802175 Νατσιούλης Φώτης,
6944-241177 Κατσάκος Ανδρέας

Που: Πνευματικό Κέντρο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΖΙΑΖΙΑ (τέρμα Ροδόπης, συνοικία Χαραυγής), Λάρισα
Επικοινωνία: E: info@fll.gr
Υπερσύνδεσμος: http://www.fll.gr/

 

Μυτιλήνη

 

Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης
Το 1980 η αγάπη για την φωτογραφική τέχνη ώθησε μια ομάδα ανθρώπων της πόλης μας στην ίδρυση της Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης (Φ.Ε.Μ.), με σκοπό την ανάπτυξη της τέχνης της Φωτογραφίας στη Μυτιλήνη αλλά και σε όλο το νησί.

Τα μέλη της είναι άνθρωποι διαφόρων επαγγελμάτων, με κοινό μεταξύ τους, την αγάπη για ερασιτεχνική προσφορά μέσω της τέχνης της φωτογραφίας. Κάθε χρόνο προσπαθούμε με μαθήματα, σεμινάρια, προβολές, διαλέξεις, ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, φωτογραφικές εξορμήσεις και άλλες εκδηλώσεις να πετύχουμε τους στόχους μας. Οι συναντήσεις μας γίνονται τακτικά κάθε Δευτέρα στις 7 το βράδυ αλλά συνήθως και κατά την διάρκεια των εκθέσεων κάθε βράδυ (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) τα μέλη μας βρίσκονται  στο εντευκτήριο.

Μέλος της εταιρείας μπορεί να γίνει καθένας που έχει κοινά ενδιαφέροντα μαζί μας, είμαστε δε πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουμε όλους στα πρώτα δύσκολα βήματα τους στην φωτογραφική τέχνη. Στα γραφεία μας λειτουργεί σκοτεινός θάλαμος και βιβλιοθήκη φωτογραφικού κυρίως περιεχομένου που είναι στη διάθεση κάθε μέλους μας.

Που: Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης, Πιττακού 15, 81100, Μυτιλήνη
Επικοινωνία: T: 2251041555, E: photo@fem.gr
Υπερσύνδεσμος: http://www.fem.gr/

 

Λιβαδειά

 

Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς
Η Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς ιδρύθηκε το 2005 και είναι o πρώτος Φωτογραφικός Σύλλογος της Λιβαδειάς. Σήμερα μετέχουν στις δραστηριότητές της πάνω από πενήντα (50) μέλη.

Αφορμή για την ίδρυση της Φ.Λ.Λ., στάθηκε το κοινό ενδιαφέρον μιας ομάδας φίλων της φωτογραφίας. Σκοπός της ίδρυσης, σύμφωνα με το καταστατικό, εκτός των άλλων είναι :

•Η προώθηση και διάδοση της φωτογραφικής τέχνης, μέσα από το καλλιτεχνικό και γνωστικό επίπεδο των μελών, καθώς και η ανάδειξη του τεχνικού και καλλιτεχνικού επιπέδου των νέων μελών.
•Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η προβολή της Πόλης μας, μέσα από τη φωτογραφία, με τη δημιουργία σχετικού φωτογραφικού αρχείου.
•Η ανοικτή επικοινωνία των μελών της Φ.Λ.Λ., με άλλους φορείς ή ομάδες, που έχουν ως κυρίαρχο αντικείμενο τη φωτογραφική τέχνη.

Για την επίτευξη των προαναφερομένων στόχων, η Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς πραγματοποιεί κύκλο μαθημάτων για τα νέα μέλη, καθώς και ειδικά σεμινάρια, διαλέξεις και προβολές σχετικά με την φωτογραφική τέχνη, όπως επίσης ενημέρωση των μελών για κάθε θέμα που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τη φωτογραφία.

Άλλες δραστηριότητες της Φ.Λ.Λ. είναι η πραγματοποίηση φωτογραφικών εξορμήσεων, η διοργάνωση εκθέσεων ομαδικών ή ατομικών των μελών της λέσχης, διαγωνισμοί φωτογραφίας, η επικοινωνία και συνεργασία με άλλες φωτογραφικές λέσχες και ομάδες, η δημιουργία βιβλιοθήκης σχετικής με την τέχνη της φωτογραφίας.
Η προβολή των έργων των μελών της Φ.Λ.Λ., γίνεται επίσης μέσα από τις ιστοσελίδες της Λέσχης στο διαδίκτυο (site, blogspot, facebook, flickr).

Διεύθυνση: Μπουφίδου 32-34(εντός στοάς), 32100, Λιβαδειά
Επικοινωνία: E: fotolesxilivadias@gmail.com, Τ: 6977233189 (Βελούδιος Γιάννης), T: 6977460273 (Αλογοσκούφης Χρήστος)
Ιστοσελίδα: http://www.fotolesxilivadias.gr/


Φωτογραφική Ομάδα Mirrorfoto
Η Φωτογραφική Ομάδα Mirrorfoto δημιουργήθηκε από μια παρέα φωτογράφων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας που κοινό στόχο έχουν την έκφραση μέσα από την φωτογραφία, ενώνοντας τις διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις τους, μεταμορφώνοντας το πραγματικό μέσα από το φωτογραφικό καρέ.

Έχει αναπτύξει αρκετές δραστηριότητες με στόχο τη φωτογραφική εξέλιξη των μελών της ομάδας αλλά και των φίλων της φωτογραφίας, συμμετέχοντας και διοργανώνοντας εκθέσεις, προβολές, σεμινάρια φωτογραφίας προσπαθώντας να δημιουργήσει το πλαίσιο στο οποίο θα είναι δυνατή η ανταλλαγή απόψεων και εκφράσεων του προσωπικού λόγου των φωτογράφων.

Διεύθυνση: Π.Ζητουνιάτη 34, τκ 32100, Λιβαδειά
Επικοινωνία: Ε: info@mirrorfoto.gr E: jimpap@jim-pap.gr T: 6979002026 (Παπαγεωργίου Δημήτρης)
Ιστοσελίδα: http://www.mirrorfoto.gr/

 

Ξάνθη

 

Φοιτητική Φωτογραφική Ομάδα Ξάνθης (ΦΦΟΞ)
Η Ομάδα Φωτογραφίας ξεκίνησε τις δραστηριοτητές της με την ίδρυση της "Γέφυρας" το 1994. Η ομάδα ασχολείται κυρίως με τη δημιουργική ασπρόμαυρη φωτογραφία και μάλιστα διαθέτει έναν πλήρως εξοπλισμένο σκοτείνο θάλαμο στο χώρο της "Γέφυρας". Λόγω της αυξανόμενης επιρροής της ψηφιακής φωτογραφίας, η ομάδα τα τελευταία 2 χρόνια ασχολείται και με την ψηφιακή φωτογραφία διατηρώντας όμως το ασπρόμαυρο υφός της.

Πυρήνας λειτουργίας της ομάδας είναι ο ετήσιος κύκλος "μαθημάτων" για αρχάριους φωτογράφους που πραγματοποειίται στο χώρο του Πανεπιστημίου και του κοινόχρηστου χώρου στο κτίριο της "Γέφυρας". Τα μαθήματα γίνονται στα πλαίσια συζητήσεων, παρουσιάσεων με projector και φωτογραφήσεων με μηνιαία θέματα. Επίσης, διοργανώνονται και μαθήματα-σεμινάρια Photoshop για την ψηφιακή επεξεργασία φωτογραφιών. Στόχος της ενασχόλησης με τη ψηφιακή φωτογραφία είναι η εκμάθηση βασικών "κανόνων" χρήσης της φωτογραφικής μηχανής και των δυνατοτήτων της, με παρατήρηση και καταγραφή κατά τη διάρκεια των φωτογραφίσεων.

Τέλος, η δουλειά της ομάδας φωτογραφίας παρουσιάζεται σε εκθέσεις εντός και εκτός της Ξάνθης και στο ετήσιο ημερολόγιο που εκδίδει.

Διεύθυνση: Εστίες Κιμμερίων, Κτίριο Γέφυρας, 67100, Ξάνθη
Επικοινωνία: E: ffox67100@gmail.com (Φοιτητική Φωτογραφική Ομάδα Ξάνθης), E: kjordan2@gmail.com T: 6977755866 (Κυριάκος Ιορδάνης)
Ιστοσελίδα: http://www.studentsinxanthi.gr/menuphoto.html/

 

Πάτρα

 

Φωτογραφική Λέσχη "ΗΔΥΦΩΣ"
Η Φωτογραφική Λέσχη "ΗΔΥΦΩΣ" δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2008 από μία παρέα φωτογράφων στην πόλη της Πάτρας.

Σκοπός της Λέσχης είναι η προώθηση της τέχνης της φωτογραφίας καθώς και κάθε μορφής καλλιτεχνική - πολιτιστική και μορφωτική δραστηριότητα.

Η πραγματοποίηση των σκοπών θα επιδιώκεται:
- Με τη συμμετοχή των μελών και των φίλων της Φωτογραφικής Λέσχης σε διαλέξεις, ελεύθερες συζητήσεις με θέμα την φωτογραφία, εκθέσεις φωτογραφίας και γενικά σε καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και μορφωτικές εκδηλώσεις που αφορούν την φωτογραφία.
- Με τη λειτουργία ερασιτεχνικού εργαστηρίου φωτογραφίας.
- Με την πρόσκληση προσωπικοτήτων που διακρίνονται γενικά στην τέχνη για διαλέξεις και συζητήσεις.
- Με την δημιουργία χώρου που θα περιλαμβάνει βιβλιοθήκη, φωτογραφικό αρχείο, με υποδομές για διαλέξεις και εκθέσεις.
- Με την οργάνωση φωτογραφικών εξορμήσεων - εκδρομών.
- Με την οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη διδασκαλία τεχνικών φωτογραφικών θεμάτων στο πλαίσιο της εθελοντικής προσφοράς και συμμετοχής.
- Με την οργάνωση και πραγματοποίηση συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων φωτογραφίας, διαγωνισμών, έκδοση λευκωμάτων μελών και φίλων της Λέσχης, καθώς και με την συνεργασία με άλλες ομάδες και φορείς που ασχολούνται με την φωτογραφία.

Διεύθυνση: Σολωμού 106-108, Τ.Κ. 26222, Πάτρα
Επικοινωνία: Νίκος Υφαντής - 6936917999, email: ifanik@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.idifos.gr/

 

Πειραιάς

 

Ελεύθερη Σπουδή Φωτογραφίας του Πειραϊκού Συνδέσμου
Η Ελεύθερη Σπουδή Φωτογραφίας του Πειραϊκού Συνδέσμου είναι ένα Φωτογραφικό Εργαστήρι όξυνσης της οπτικής αντίληψης και εφαρμογής πολλαπλών φωτογραφικών τεχνικών με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και με αδιάκοπη παρουσία στα γενικότερα εικαστικά δρώμενα διοργανώνοντας διαλέξεις, εκθέσεις Φωτογραφίας, φωτοεξορμήσεις κ.α.

H εκπαίδευση, προσανατολισμένη στην επαγγελματική προσαρμοστικότητα, γίνεται σε τρίμηνα σεμινάρια τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας και προηγούμενων γνώσεων πάνω στη φωτογραφία.

Τη μύηση στο μαγικό κόσμο της εικόνας έχει αναλάβει με ζήλο και υπευθυνότητα ο φωτογράφος και δάσκαλος της φωτογραφικής τέχνης κ. Kίμων Aξαόπουλος. Είναι ο άνθρωπος που έστησε το εργαστήρι και έχει την ευθύνη για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Πιστεύει ακράδαντα ότι η φωτογραφική τέχνη είναι μια προσιτή και άκρως δημιουργική τέχνη που με κατάλληλες οπτικοκινητικές δεξιότητες γίνεται εύκολα κτήμα του εκάστοτε θιασώτη της.

Οι απόφοιτοι της σχολής έχουν ήδη σταδιοδρομήσει τόσο επαγγελματικά όσο και καλλιτεχνικά με αξιόλογο εικαστικό έργο. Tο όλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πλαισιώνεται από μαζικές εξορμήσεις σε μέρη φωτογραφικού ενδιαφέροντος ενώ πολύ συχνές είναι και οι επισκέψεις σε εκθέσεις φωτογραφίας με κριτικές συζητήσεις παρουσία του δημιουργού.

Εγγραφές όλο το χρόνο - Ολιγομελή τμήματα

Διεύθυνση: Κτίριο Πειραϊκού Συνδέσμου, Kαραΐσκου 104 και Σωτήρος,πλατεία Kοραή, Πειραιάς
Επικοινωνία: T: 2102913102, 6932305880, E: kimon@otenet.gr

 

Πτολεμαΐδα

 

Φωτογραφική Ομάδα Πτολεμαΐδας
H φωτογραφική ομάδα Πτολεμαΐδας ξεκινά με μια νέα σειρά διαλέξεων πάνω στο θέμα της τέχνης της φωτογραφίας... καλούμε λοιπόν όσους ενδιαφέρονται για να πάρουν κάποιες βασικές γνώσεις αλλά και να προσφέρουν και αυτοί με την σειρά τους στον χώρο και στην ομάδα. Παράλληλα με τις διαλέξεις θα πραγματοποιούνε και φωτογραφικές εξορμήσεις.

Η διαλέξεις πραγματοποιούνται στον χώρο της κινηματογραφικής λέσχης στην οδό Καραζάνου με Αδύσσης στο ισόγειο τις πολιτικιάς δίπλα από την αγία Σκέπη κάθε Τρίτη στης 20:00. Ελεύθερη προσέλευση χωρίς κάποια υποχρεωτική χρηματική καταβολή.
Πληροφορίες: v_christos@hotmail.com

Διεύθυνση: Καραζάνου με Αδύσσης, Πτολεμαΐδα
Επικοινωνία: E: photoclubptol.blogspot.com
Ιστοσελίδα: http://photoclubptol.blogspot.com/

 

Ρόδος

 

Φωτογραφική Ομάδα Ρόδου PhotOrion
Η Φωτογραφική Ομάδα Ρόδου PhotOrion, ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων φωτογραφίας για πέμπτη συνεχή χρονιά.

Έχοντας πετυχημένα αποδείξει τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια ότι η μύηση στο μαγικό κόσμο της εικόνας έχει ανταπόκριση, συνεχίζει την προσπάθεια του.

Τα μαθήματα διαρκούν συνολικά δώδεκα μήνες και περιλαμβάνουν: θεωρητική διδασκαλία, πρακτική εξάσκηση, φωτογραφικές εξορμήσεις και κριτική φωτογραφιών.

Ο «Ωρίωνας» είναι εξοπλισμένος με δικιά του στέγη και εξοπλισμό για τις ανάγκες των μαθημάτων. Διαθέτει έναν σύγχρονο χώρο - με υπολογιστές και προβολέα (projector) - μέσα στον οποίο οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν την τέχνη της φωτογραφίας, να προβληματιστούν πάνω σε αυτήν και να δημιουργήσουν τη δική τους άποψη, αλλά και παράλληλα να δουν εάν αυτή η μορφή έκφρασης τους ταιριάζει.

Στο τέλος των μαθημάτων, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την δουλειά τους σε μια ομαδική έκθεση. Στην έκθεση παρουσιάζονται φωτογραφίες οι οποίες είναι αποτέλεσμα δημιουργικών ασκήσεων που δόθηκαν στα πλαίσια των μαθημάτων. Στους απόφοιτους του Τμήματος Φωτογραφίας απονέμεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Τα μαθήματα αρχίζουν αρχές Οκτώβρη κάθε χρόνο και γίνονται υπό την καθοδήγηση της φωτογράφου Νίκης Σπάρταλη.
Για την περίοδο 2011-2012 τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη 18:00 - 19:30 (για το τμήμα αρχαρίων) και 20:00 - 21:30 (για το τμήμα προχωρημένων) στην «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Παραδεισίου» στο Παραδείσι.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6977035228 Βαλάντης και στο email: orionas06@gmail.com

Διεύθυνση: Κλεάνθους – Παραδείσι, 85106, Ρόδος
Επικοινωνία: Τηλ. 6977035228 - Βαλάντης Χατζηκαντής, Τηλ. 6948834186 - Κυριάκος Χριστοφής, Ε-mail: orionas06@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.orionas.eu/photorion/index.php/

 

Σύρος

 

Φωτογραφικός Κύκλος Σύρου
Ο «Φωτογραφικός Κύκλος» είναι ένα μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό σωματείο, που λειτουργεί από το 1988 με έδρα την Αθήνα.
Ιδρυτής και πρόεδρος τού «Κύκλου» είναι ο Πλάτων Ριβέλλης, φωτογράφος, καθηγητής φωτογραφίας και συγγραφέας θεωρητικών συγγραμμάτων για τη φωτογραφία.

Ο «Φωτογραφικός Κύκλος» αριθμεί σήμερα περί τα 200 μέλη, στις εισφορές των οποίων στηρίζει κυρίως την οικονομική του ανεξαρτησία. Ο «Κύκλος» έχει επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και από το Ίδρυμα Κωστοπούλου.

Ο Φωτογραφικός Κύκλος έχει για σκοπό την προώθηση τής τέχνης τής φωτογραφίας, τη δημιουργία καλλιεργημένου φωτογραφικού κοινού, την καλλιτεχνική καλλιέργεια των μελών του και την ενίσχυση τού καλλιτεχνικού τους έργου.

Από το έτος 2001 ο πρόεδρος τού «Κύκλου» Πλάτων Ριβέλλης διάλεξε τη Σύρο σαν τόπο μόνιμης κατοικίας του. Ήδη από το 1999 είχαν μεταφερθεί τα θερινά προχωρημένα σεμινάρια τού «Κύκλου» από την Πάρο στη Σύρο. Έτσι αποφασίστηκε η ανέγερση μιας οικοδομής που θα εξυπηρετούσε τόσο τις ανάγκες κατοικίας όσο και αυτές τής διοργάνωσης σεμιναρίων.

Ήδη ιδρύθηκε και λειτουργεί ένα σωματείο με την επωνυμία «Φωτογραφικός Κύκλος Σύρου».

«Σεμινάριο Φωτογράφισης και Κριτικής»
από τον Πλάτωνα Ριβέλλη στη Σύρο

(Ιούλιος 2012)

Διδάσκει: ο Πλάτων Ριβέλλης.
Συμμετέχοντες: όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την τέχνη τής φωτογραφίας, ασχέτως ηλικίας ή προηγούμενων φωτογραφικών γνώσεων.
Περιεχόμενο: λήψεις φωτογραφιών και κριτική όλων των λήψεων καθημερινώς. Τα βράδια προβολές κινηματογραφικών ταινιών και ντοκιμαντέρ με καλλιτεχνικά θέματα (ανάλυση - συζήτηση).
Διάρκεια: από Παρασκευή 6 μέχρι Κυριακή 15 Ιουλίου 2012
Παραδόσεις: οκτώ τετράωρες συναντήσεις κριτικής (10.30 έως 14.30) και εννέα προβολές ταινιών με εισήγηση και ανάλυση (19.30 έως 22.00).
Διαμονή: σε ξενοδοχεία επιλογής των συμμετεχόντων.
Συνοδοί και επισκέπτες: παρευρίσκονται -δωρεάν- μόνον στις βραδινές προβολές.
Φιλμ: ασπρόμαυρα ή έγχρωμα αρνητικά μικρού ή μεσαίου φορμά, ψηφιακά αρχεία.
Τόπος διεξαγωγής: στην έδρα τού Φωτογραφικού Κύκλου στη Σύρο.
Κόστος συμμετοχής: 750,00 Ευρώ (συν ΦΠΑ).

Διεύθυνση:  Έδρα τού Φωτογραφικού Κύκλου στη Σύρο
Επικοινωνία: Τ: 2103645577, 6945437577, F: 2103645550, E: info@photocircle.gr
Ιστοσελίδα: http://photocircle.gr/

 

Φλώρινα

 

Φωτογραφική Ομάδα "Ροές"
Η φωτογραφική ομάδα «Ροές», ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων φωτογραφίας για αρχαρίους και προχωρημένους.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα (τμήμα αρχαρίων) και Τετάρτη (τμήμα προχωρημένων) 9.00 μμ. – 11:00μ.μ στους χώρους της Λέσχης (Διεθνές).

Εγγραφές καθημερινά από 5 έως 16 Σεπτεμβρίου 2011.

Διεύθυνση: Λέσχη Πολιτισμού Φλώρινας, Μ. Αλεξάνδρου και Ι. Καραβίτη 2, T.K. : 53100, Φλώρινα
Επικοινωνία: E: roes.photo@gmail.com, Τ: 2385022277-24334, T: 6984598985 (Κώστας Παπαϊωάννου)
Ιστοσελίδα: http://www.roes-photography.gr/

 

Χανιά

 

Λέσχη Φωτογραφίας και Κινηματογράφου Χανιών (Λε.Φ.Κι.)
Η Λέσχη Φωτογραφίας και Κινηματογράφου Χανιών (Λε.Φ.Κι.) ιδρύθηκε το 1981 όμως ουσιαστικά άρχισε να δραστηριοποιείται στα καλλιτεχνικά δρώμενα της πόλης από το 1995 και μετά.

Στην μακροχρόνια πορεία της οργάνωσε και συμμετείχε σε πολλές φωτογραφικές εκδηλώσεις στην πόλη των Χανιών. Δύο πανελλήνιοι διαγωνισμοί φωτογραφίας (2005, 2010), παγκρήτιοι και παγκύπριοι διαγωνισμοί σε συνεργασία με το Φωτογραφικό Όμιλο ΤΕΥ-ΑΤΗΚ και τον Π.Κ. ΟΤΕ, συμμετοχή σε εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό είναι μερικές από τις σημαντικότερες.

Μεγάλο βάρος αυτά τα χρόνια έχει δοθεί στα μαθήματα φωτογραφίας για αρχάριους με παράλληλες παρουσιάσεις του έργου μεγάλων φωτογράφων. Πολλοί ερασιτέχνες αλλά και μετέπειτα επαγγελματίες φωτογράφοι έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα αυτά τα οποία παρά την ερασιτεχνική τους φύση χαρακτηρίζονται από ζήλο και αγάπη για τη φωτογραφία.

Σήμερα η Λε.Φ.Κι. απαριθμεί εκατό περίπου μέλη ενώ τα μαθήματα για το έτος 2010 - 2011, που γίνονται στον Ά όροφο του καφενείου ο Άσωτος Υιός, έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον του χανιώτικου κοινού αφού πάνω από 50 άτομα συμμετέχουν κάθε Δευτέρα στις συγκεντρώσεις της λέσχης. Προς το παρόν ή Λε.Φ.Κι. στεγάζεται και φιλοξενείται στο Πολιτιστικό κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ στην οδό Σφακίων 8. Βρίσκεται όμως σε αναζήτηση νέου χώρου ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που έχουν προκύψει.

Διεύθυνση: Σφακίων 8, Τ.Κ. 73100, Χανιά
Επικοινωνία: E: lefki.chania@gmail.com, Τ/F: 2821040330, T: 6973676267
Ιστοσελίδα: http://www.lefkichania.gr/


Οποιοσδήποτε φορέας επιθυμεί να ενταχθεί σε αυτόν τον οδηγό θα πρέπει να αποστείλει άμεσα ενημερωτικό υλικό στο παρακάτω email info@fmag.gr